Przerzuty do wątroby: przewidywanie długości życia

Czerniak

Hepatolog

Powiązane specjalizacje: gastroenterolog, terapeuta.

Adres: St. Petersburg, Academician Lebedev St., 4/2.

Wątroba jest bardziej podatna na przerzuty niż inne narządy. Choroba jest bezobjawowa przez długi czas, co prowadzi do późnej diagnozy i leczenia, a także znacznie pogarsza rokowanie dotyczące przeżycia pacjenta.

Guzy wątroby z przerzutami stanowią 90% zmian nowotworowych tego narządu. Ponadto wątroba najczęściej staje się miejscem rozprzestrzeniania się raka, co zapewnia mu drugie miejsce po marskości wątroby w statystykach śmiertelności wśród chorób tego narządu. Aby określić rokowanie przeżycia przerzutów do wątroby, konieczna jest prawidłowa diagnoza (w przeciwieństwie do pierwotnego procesu w samym narządzie); znalezienie i wyeliminowanie ogniska raka, który spowodował uszkodzenie; właściwa metoda leczenia z badaniami przesiewowymi i stałym monitorowaniem przez onkologów i hepatologów.

Przerzuty: co to jest?

Zanim zaczniesz mówić o objawach, musisz zrozumieć, czym są przerzuty i dlaczego są one bardziej niebezpieczne niż pierwotny rak wątroby.

Wszystkie komórki nowotworowe są początkowo normalnymi komórkami naszego ciała, w których występuje zaburzenie genetyczne z powodu czynników zewnętrznych lub wewnętrznych. Zaczynają się dzielić w sposób niekontrolowany i nieprawidłowy, tworząc funkcjonalnie niekompetentną tkankę, która jest podatna na inwazyjne (z uszkodzeniem ściany) kiełkowanie i rozprzestrzenia się na inne narządy.

Jest to przenikanie do innych narządów i tkanek oraz związane z tym powstawanie nowych ognisk raka zwanych przerzutami. Wcześniej czy później w każdym złośliwym guzie znajdują się komórki, które najpierw przenikają do sąsiednich tkanek, a następnie do naczyń krwionośnych i rozprzestrzeniają się po całym ciele.

Tak więc przerzuty są licznymi gałęziami pierwotnego ogniska onkologicznego.

Uwaga! Pomimo faktu, że tysiące komórek nowotworowych dostają się codziennie do krwiobiegu, mniej niż 0,05% jest w stanie przetrwać i wszczepić się w inne tkanki. Jednak to te komórki są najbardziej złośliwe i praktycznie nie można ich leczyć..

Ze względu na duży rozmiar wątroby, dobre ukrwienie tętnicy wątrobowej i żyły wrotnej, a także ze względu na szczególne właściwości błony hepatocytowej, wszystkie rodzaje raka mogą powodować przerzuty do organizmu. Z tych powodów wątroba znajduje się na drugim miejscu po węzłach chłonnych pod względem częstości przerzutów.

Obraz kliniczny

Przerzuty mogą być pojedyncze lub wielokrotne, co w dużej mierze determinuje wczesną diagnozę i objawy..

Jeśli guz jest pojedynczy, nie oznacza to, że jest mały. Przy szybkim postępie nowotwór jest dobrze wyczuwalny, znacznie różni się od normalnego miąższu. Mogą wystąpić dolegliwości bólowe w prawym podżebrzu z powodu ucisku zdrowych tkanek.

Przy wielu przerzutach objawy postępują szybko. Początkowo pojawia się żółtaczka obturacyjna, która jest pierwszą oznaką niewydolności wątroby. Występuje niewydolność metaboliczna, wiele funkcji wątroby jest natychmiast naruszanych: syntezowanie, detoksykacja, metabolizm, wydzielanie i odkładanie (kumulatywne). Z powodu niewystarczającego dopływu krwi rosnące węzły nowotworowe zaczynają umierać i pękać, zaczyna się zatrucie całego organizmu. Równolegle dochodzi do ucisku dolnej żyły głównej, przez co zwiększa się obrzęk, szczególnie na kończynach dolnych.

Przerzuty do wątroby najczęściej występują, gdy guzy znajdują się w trzustce, okrężnicy, żołądku, gruczole sutkowym i przełyku. Dlatego warto zwrócić uwagę na dolegliwości tych ciał, szczególnie gdy towarzyszy im gwałtowna utrata masy ciała i zwiększone zmęczenie..

Nie powinniśmy jednak zapominać, że najczęściej rak jest bezobjawowy, z powodu którego jest diagnozowany późno.

Diagnostyka

Przerzuty do wątroby są trudne do zdiagnozowania, ponieważ ta postać raka postępuje szybko i nie ma specyficznych objawów. Dlatego w obecności istniejących patologii onkologicznych konieczne jest regularne monitorowanie funkcji i stanu wątroby.

Dziś używają następujących metod diagnostycznych:

 1. Definicja markerów nowotworowych.
 2. Ultradźwiękowa tomografia komputerowa (UZKT).
 3. Rentgenowska tomografia komputerowa (CT).
 4. Rezonans magnetyczny (MRI).
 5. Biopsja guza.
 6. Angiografia.

Określenie markerów nowotworowych (specyficznych białek wytwarzanych przez guz) pozwala nie tylko rozpoznać sam fakt obecności raka, ale także ustalić pierwotnie dotknięty narząd.

Ultrasonografia CT pozwala wyraźnie odróżnić krawędzie guza od zdrowej tkanki, ustalić martwicę i rozpad węzłów guza z dokładnością 2-3 mm. Metodę tę można również zastosować podczas operacji, aby określić dalszą taktykę operacji..

Biopsja jest konieczna w prawie wszystkich przypadkach wykrycia nowotworów. Pozwala odróżnić łagodny i złośliwy proces, określić charakter formacji i taktyki leczenia.

Angiografia daje wyobrażenie o stanie naczyń wątroby, ponieważ to przez nie komórki rakowe dostają się do miąższu.

RTG i MRI pozwalają kompleksowo zeskanować ciało i potwierdzić diagnozę. Są skuteczne w wykrywaniu wielu przerzutów i znajdowaniu głównego ogniska złośliwości (powstawania raka) o wielkości do 1 cm..

Leczenie

Niestety, prawie wszystkie metody leczenia przerzutowych zmian w wątrobie są nieskuteczne, w szczególności ze względu na bezobjawowy postęp i późne wykrycie. Zasadniczo przeprowadzana jest kompleksowa terapia mająca na celu zahamowanie wzrostu nowotworu i poprawę jakości życia pacjenta.

Chemoterapia

Systemowa chemioterapia nie jest głównym leczeniem, ale pomaga jedynie zatrzymać dalsze niszczenie tkanki wątroby i tymczasowo spowolnić rozwój raka. Ponadto działanie ogólnoustrojowe ma ostry negatywny wpływ na ogólny stan organizmu i pogarsza dobre samopoczucie..

Stosowana jest również chemoembolizacja, której istotą jest blokowanie przepływu krwi przez guz. Naczynie, które karmi formację, jest zamknięte specjalnym urządzeniem (zator) zawierającym lek do chemioterapii. Zalety tej metody w lokalnym działaniu leku i zmniejszeniu skutków ubocznych.

Przezskórne zastrzyki z etanolu mają również działanie miejscowe, ale są odpowiednie tylko dla małych pojedynczych guzów. Metoda ma na celu lokalne zniszczenie nieprawidłowych tkanek i upośledzony przepływ krwi wokół guza.

Najczęściej stosowanymi lekami chemioterapeutycznymi są:

 1. Oksaliplatyna.
 2. Fluorouracyl.
 3. Cisplatyna.
 4. Metotreksat.
 5. Ifosfamid.
 6. Doksorubicyna.

Operacja

Przy niewielkiej całej objętości uszkodzenia narządu pozytywny efekt uzyskuje się poprzez usunięcie (resekcję) wątroby.

Ważne jest, aby wiedzieć! Jeśli choroba charakteryzuje się wieloma zmianami w różnych obszarach lub małymi pojedynczymi guzami, operacja stanowi nieuzasadnione ryzyko i nie jest wykonywana.

Warunkiem operacji jest równoczesne usunięcie pierwotnego raka, z którego wystąpiły przerzuty.

Skuteczną metodą jest przeszczepienie części wątroby dawcy zamiast odległego miejsca. Przeżycie zwiększa się do 75%, a przeszczep funkcjonalnie całkowicie zastępuje dotkniętą część.

Trudności tego rodzaju leczenia polegają na wyborze dawcy i złożoności samej operacji, która jest daleka od przeprowadzenia we wszystkich miastach, a nawet krajach.

W przypadku niektórych współistniejących chorób onkologicznych interwencje chirurgiczne nie są wskazane, ze względu na wysokie ryzyko powikłań. Do takich grup należą pacjenci z:

 • przerzuty raka trzustki;
 • rak płuc
 • czerniak skóry;
 • rak dużej brodawki dwunastnicy.

Inne zabiegi

W ostatnich latach kriodestrukcja guzów stała się powszechna. Pod wpływem niskich temperatur wzrost komórek złośliwych zostaje zatrzymany, a ich zniszczenie. Ta metoda jest odpowiednia dla całych guzów o średnicy do 5 cm.

Hipertermiczna koagulacja mikrofalowa polega na tym, że wszystkie tkanki ludzkie (zwłaszcza guzy z powodu dobrego ukrwienia) dobrze absorbują energię mikrofalową, co pozwala na selektywne niszczenie dotkniętej tkanki przy wysokich częstotliwościach.

Ilu żyje z przerzutami do wątroby?

Potrzeba naukowej oceny oczekiwanej długości życia u pacjentów z przerzutami do wątroby wzrasta z każdym rokiem, ponieważ są one głównymi wskaźnikami skuteczności leczenia. Głównymi czynnikami prognozy są:

 1. Data wystąpienia pierwszego objawu;
 2. Data diagnozy;
 3. Data rozpoczęcia leczenia.

Według statystyk pacjenci wyleczeni z nowotworów złośliwych należą do grupy osób, które regularnie (co najmniej 1 raz w roku) przechodzą kompleksowe badanie diagnostyczne wszystkich narządów i układów.

Najkorzystniejszy jest rak, który został zdiagnozowany przed pierwszymi objawami klinicznymi, ponieważ pojawienie się objawów często wskazuje na zniszczenie narządów i tkanek wokół guza. Niestety prawie zawsze przerzuty do wątroby są oznaką zaawansowanego stadium raka w innym narządzie, co znacznie pogarsza rokowanie. Nawet maksymalne przeżycie z aktywną terapią jest ograniczone do pięciu lat..

Bez zastosowania chemioterapii i leczenia chirurgicznego oczekiwana długość życia z przerzutami do wątroby zwykle nie przekracza sześciu miesięcy.

W przypadku resekcji miejsca wątroby z przerzutami przeżycie zwiększa się tylko wtedy, gdy nowe miejsca uszkodzenia nie pojawiają się w pozostałej części narządu.

W przypadku wielu przerzutów, nawet z lekami doraźnymi, ponieważ operacja jest często przeciwwskazana, rokowanie wynosi tylko 9 miesięcy.

Ze wszystkich metod leczenia allotransplantacja wątroby daje najlepsze wyniki. W grupie fokusowej z przeszczepionym narządem 75% pacjentów przeżyło 5 lat. Jednak te statystyki są prawdziwe tylko dla połowy pacjentów, którzy przeszli przeszczep, ponieważ często przerzuty nie ograniczają się do wątroby, ale rozprzestrzeniają się na inne narządy, uniemożliwiając skuteczne leczenie.

Ilu żyje z przerzutami do wątroby?

Nie można dokładnie powiedzieć, ile pozostało do przeżycia z przerzutami do wątroby. Rokowanie zależy od stadium raka, na którym rozpoczęto leczenie, liczby przerzutów i ich drogi wejścia, lokalizacji głównego ogniska choroby. Im wcześniej rozpocznie się terapia, tym dłuższa będzie żywotność. 50% pacjentów leczonych na wczesnym etapie żyje do 5 lat.

Przyczyny i objawy

Pojawienie się przerzutów w wątrobie przez długi czas może nie powodować żadnych objawów. 70% przypadków diagnozuje się, gdy choroba dotyka większości narządów i naczyń krwionośnych.

Przerzuty do wątroby pojawiają się jako wtórne nowotwory. Układ krwionośny narządu jest reprezentowany przez żyłę wrotną, która filtruje krew z całego ciała. Takie odżywianie wątroby i jej anatomicznej struktury jest głównym powodem obfitego namnażania komórek rakowych. Najczęściej wtórne uszkodzenie onkologiczne powstaje, jeśli rak zostanie wykryty w jelicie, płucach, skórze, narządach przewodu pokarmowego.

Wczesna diagnoza i leczenie wydłużają życie przy przerzutach do wątroby. Nieswoiste objawy wskazują na stan patologiczny, który jest podobny do innych chorób, co komplikuje różnicowanie diagnoz. Główne objawy raka gruczołu to:

 • ostra utrata masy ciała;
 • ból i trudności w oddychaniu;
 • zmęczenie;
 • hipertermia i przyspieszenie akcji serca;
 • tępy ból w wątrobie;
 • nudności i wymioty;
 • powiększenie piersi i wątroby;
 • zażółcenie skóry;
 • żółty kolor białek oka;
 • ciemny mocz
 • lekki taboret.
Powrót do spisu treści

Jak przebiega leczenie?

Wskaźnik przeżycia chorych na raka zależy od etapu, na którym rozpoczęto leczenie. W tym celu kompleksowo stosuje się leczenie:

 • Narażenie na promieniowanie. Promienie są wysyłane do dotkniętego obszaru wątroby, zatrzymują wzrost guza i zmniejszają jego rozmiar.
 • Chemoterapia Niszczy małe nowotwory złośliwe i wpływa na przerzuty, aby nie przedostały się przez ciało. Ten zabieg ma wiele skutków ubocznych, w tym nudności i wymioty, ogólne złe samopoczucie i wypadanie włosów..
 • Interwencja chirurgiczna. Reprezentuje usuwanie komórek dotkniętych przerzutami lub częściami narządu. Operację można wykonać na początkowych etapach, jeśli ciało nie ma wielu ognisk onkologicznych.
 • Dieta. Dieta powinna składać się ze świeżych warzyw i owoców, ryb o niskiej zawartości tłuszczu, produktów naturalnych. Tłuszczowe, wędzone produkty spożywcze, konserwanty i produkty zawierające chemikalia, napoje z gazem powinny być wykluczone. Palenie i alkohol są surowo zabronione.

Glistnik stosuje się w celu łagodzenia objawów i hamowania wzrostu komórek rakowych, ponieważ hamuje powstawanie nowotworów..

Ile żyć?

Prognozy lekarzy dotyczące średniej długości życia z rakiem wątroby wynoszą od 6 miesięcy do 5 lat. Przeżycie zależy od tego, jak przerzuty dostały się do narządu, ile z nich i na jakim etapie choroby. Jeśli guz przedostał się z płuc, żołądka lub trzustki, operacja jest bezużyteczna, a leczenie przeprowadza się tylko za pomocą radioterapii. Tacy pacjenci są przewidywani na 4-6 miesięcy życia. Możesz przeżyć do 3 lat, jeśli przerzuty dostaną się do wątroby przez jelita. Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana na wczesnym etapie i podjęte zostaną wszystkie środki leczenia, 50% pacjentów żyje przez około 5 lat. Najwyższe wskaźniki zwiększonego przeżycia dają resekcja wątroby - 40%, a jej przeszczep - 75%.

Rak płuc z przerzutami do wątroby: ile osób żyje, rokowanie, objawy i leczenie

Choroby onkologiczne wątroby charakteryzują się wysoką częstością. Z reguły rak wątroby jest wtórny. Wynika to z faktu, że złośliwe tworzenie przerzutów w innym narządzie w tkance, w wyniku czego powstaje guz wtórny. Częstym typem takiej patologii jest rak płuc z przerzutami do wątroby.

Czego się dowiem? Treść artykułu.

Etapy raka płuc

Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją choroby onkologiczne przebiegają w 4 etapach. Wraz z przejściem do zaawansowanych stadiów raka pojawiają się przerzuty, które dotyczą głównie wątroby. Wynika to z faktu, że przerzuty są najbardziej aktywnie rozprowadzane z krwią, która przepływa przez wątrobę w dużych ilościach.

ja

II

III-A

III-C

IV-A

IV-B

EtapCharakterystyka
Guz zlokalizowany jest w płucach, których wielkość nie przekracza 8 mm. Nowotwór nie wpływa na węzły chłonne ani naczynia krwionośne. Wzrost aktywności wzrostu obserwuje się średnio po 3 tygodniach od momentu powstania guza.
Etap aktywnego wzrostu. Rozmiar dotkniętego obszaru dochodzi do 5 cm, u pacjentów występuje kaszel, nudności z wymiotami, ból, krwawienie. Możliwe powstawanie obrzęku.
Pojawia się 1 lub więcej zmian przekraczających 5 cm, pojawiają się wczesne przerzuty, głównie w węzłach chłonnych. Na tym etapie nie ma to wpływu na wątrobę, ale zwiększa się ryzyko uszkodzenia.
III-BCharakteryzuje się uszkodzeniem naczyń, w wyniku czego komórki rakowe dostają się do krwioobiegu i docierają wraz z nią do dróg żółciowych..
Przerzuty aktywnie penetrują tkankę wątroby, powodując zwyrodnienie hepatocytów. Przerzuty w odległych narządach są nieobecne. U pacjentów rozwijają się objawy charakterystyczne dla zmian hepatologicznych.
W płucach powstaje duży guz lub kilka formacji ogniskowych, które wpływają na naczynia i węzły chłonne. Objaw się nasilił.
Przerzuty znajdują się w wielu narządach. Pacjent ma wyraźny obraz kliniczny, któremu towarzyszą ciężkie objawy i związane z tym powikłania.

Mechanizm przerzutów raka płuc

Rozprzestrzenianie się raka do wątroby poprzez przerzuty jest złożonym i słabo poznanym procesem. Mechanizm przerzutów opiera się na 2 współdziałających procesach: migracji komórek rakowych i zmianach patologicznych w strukturze naczyń krwionośnych, przez które nowotwór jest zasilany krwią.

Rozprzestrzenianie się raka przebiega w kilku etapach:

 1. Intravation - wejście komórek rakowych do krwi lub kanału limfatycznego
 2. Rozpowszechnianie - transport komórek rakowych do wątroby przez limfę i krew
 3. Zator - opóźnione komórki rakowe w tkankach
 4. Wynaczynienie - uszkodzenie komórek tkanek okołonaczyniowych
 5. Wzrost - stopniowy ciągły wzrost wielkości nowotworu i tworzenie nowego guza w wątrobie

Objawy raka płuc z przerzutami

Przerzuty raka do wątroby występują późno. W tym okresie patologia nie postępuje bezobjawowo, jak to ma miejsce we wczesnych stadiach. Choroba jest ostra, z ciężkimi objawami.

Objawy wskazujące na raka płuc:

 • Ogólnoustrojowy napadowy kaszel
 • Wykrztuszanie krwi
 • Podwyższona temperatura ciała
 • Zwiększone pocenie się
 • Objawy zatrucia
 • Redukcja wagi
 • Ogólne złe samopoczucie

W przypadku przerzutów do wątroby pacjent ma obraz kliniczny, który uzupełnia objawy raka.

 • Ból w podbrzuszu po prawej stronie
 • Brak apetytu
 • Zaburzenia dyspeptyczne
 • Hepatomegalia
 • Żółtaczka
 • Częste wymioty z żółcią
 • Zgaga
 • Gorzki smak w ustach

Leczenie i diagnoza

Zidentyfikowanie naruszenia jest stosunkowo łatwe. Główną metodą jest ultradźwięki, które pozwalają zwizualizować patologiczny nowotwór. W celu zbadania struktury guza stosuje się biopsję guza, która określa również etap i intensywność wzrostu.

 • Analiza próbki żółci
 • Badania krwi i moczu
 • Metody tomografii (CT i MRI)
 • Roentgenografia

Leczenie wtórnego uszkodzenia wątroby jest zwykle paliatywne. Ma na celu wyeliminowanie wyrażonych objawów patologii i utrzymanie funkcji narządów.

Specyficzne leczenie raka wtórnego z reguły nie jest przeprowadzane, ponieważ występuje na późnym etapie pierwotnej postaci, która jest trudna do leczenia. Jednak w dużej mierze zależy to od stadium, liczby przerzutów, ogólnego stanu pacjenta. W niektórych przypadkach terapia przeciwnowotworowa może spowolnić wzrost guza w wątrobie i wywołać śmierć komórek rakowych.

Leczenie raka obejmuje:

 • Radioterapia (zdalna, kontaktowa, radionuklidowa)
 • Chemoterapia
 • Resekcja chirurgiczna
 • Ablacja częstotliwości radiowej (RFA)
 • Terapia protonowa
 • Administracja etanolem

Trudno wyleczyć raka wtórnego, szczególnie jeśli nie ma efektu podczas leczenia pierwotnego uszkodzenia płuc.

Ile osób żyje z rakiem płuc i przerzutami do wątroby?

Prognozy dotyczące onkologii, które powstały na tle pierwotnej choroby płuc, są niekorzystne. W większości przypadków patologia stale postępuje i prowadzi do niewydolności ważnych narządów w okresie od 6 miesięcy do 2 lat.

Odpowiedź na pytanie, ile żyć z przerzutami w płucach, zależy od lokalizacji guza, jego wielkości i rodzaju. Początkowe stadia raka płuc nie powodują przerzutów do wątroby. Dzieje się tak dopiero na późniejszych etapach, kiedy prawdopodobieństwo skutecznego leczenia jest praktycznie wykluczone. W związku z tym leczenie ma na celu zmniejszenie nasilenia objawów i przedłużenie życia pacjenta.

Późne stadia raka płuc często prowadzą do powstawania wtórnych zmian w wątrobie. Wraz z pojawieniem się przerzutów pojawiają się towarzyszące objawy i powikłania. Wskaźnik przeżycia dla takiej patologii jest niezwykle niski, a zatem celem terapii jest zwiększenie życia pacjenta.

Rak żołądka w stadium 4 z przerzutami do wątroby, płuc, węzłów chłonnych, otrzewnej, kości: ile osób żyje, leczenie, rokowanie

Rak jelita stadium 4 z przerzutami do wątroby: rokowanie, objawy i leczenie

Rak wątroby etap 3: objawy, leczenie i rokowanie dotyczące oczekiwanej długości życia

Sigmoid rak jelita grubego 4 stopnia z przerzutami do wątroby: objawy, liczba osób żyjących, rokowanie, leczenie

Rak wątroby wątrobowokomórkowy: rokowanie życia, objawy i leczenie

Jak długo może żyć osoba z przerzutami do wątroby

W przypadku wykrycia przerzutów w wątrobie trudno jest przewidzieć długość życia. Co to są przerzuty, jak można zatrzymać wzrost przerzutów, czy można wyleczyć raka z przerzutami, ile może pomóc rozerwanie i jakie są prognozy dotyczące długości życia - to główne pytania, które pojawiają się u niektórych pacjentów z rakiem.

Ale zacznijmy od wszystkiego w porządku i zacznijmy od wątroby. Wątroba jest jednym z najważniejszych i wielofunkcyjnych narządów wewnętrznych. Składa się z miliarda komórek, które wspierają i wspierają systemy takie jak trawienie, metabolizm i krążenie krwi. Charakterystyczną cechą wątroby jest jej zdolność do samodzielnej naprawy..

Jakie są przerzuty

Przerzuty do wątroby to ogniska wtórne utworzone przez komórki rakowe, rozprzestrzeniające się głównie przez krew. Onkologia znacznie zwiększa prawdopodobieństwo przerzutów w wątrobie u osoby cierpiącej na raka. Jest to spowodowane dość intensywnym krążeniem krwi, ponieważ w ciągu 1 minuty ponad 1,5 litra krwi przechodzi przez wątrobę.

Przyczyny

W większości przypadków przerzuty występują z powodu wejścia komórek rakowych do układu krążenia, a przepływ krwi przenosi patologię do różnych narządów, w tym tkanki wątroby. W przypadku oddzielnego pojawienia się przerzutów do wątroby najprawdopodobniej formacje nowotworowe są rozpoczynane i osiągają czwarty etap..

Niestety w takich sytuacjach nie można pozbyć się raka wątroby i nie ma potrzeby mówić o przeżyciu chorego na raka. Najczęściej przerzuty do wątroby są konsekwencją początkowego raka żołądka, trzustki, płuc.

Dotknięte jelita, czerniak i patologia piersi często powodują przerzuty do wątroby.

Objawy

Powstawanie komórek nowotworowych, które dają przerzuty do tkanki wątroby, może nie ujawnić się natychmiast. Objawowy obraz pojawiających się przerzutów w wątrobie objawia się:

 • utrata masy ciała,
 • gorączka,
 • powiększenie i bolesność wątroby,
 • pojawienie się wyczuwalnych guzków,
 • niestrawność,
 • ogólne osłabienie i ciągłe zmęczenie,
 • ziemisty odcień skóry,
 • pojawienie się gorzkiego posmaku,
 • ciągłe swędzenie skóry,
 • żółtaczka,
 • jasny kolor taboretu,
 • ciemny odcień moczu,
 • pojawienie się bólu w okolicy klatki piersiowej podczas wdychania.

Jeśli pojawi się jeden lub więcej znaków, posłuchaj swojego dobrego samopoczucia. Przyda się wizyta u lekarza i skonsultowanie się z nim na temat aktualnego stanu zdrowia.

Klasyfikacja

Przerzuty, podobnie jak inne patologie, dzieli się według kilku kryteriów. Według metody penetracji są to:

 • odległe - rozwijające się od głównego ogniska choroby,
 • krwiotwórczy - pojawiający się z powodu wejścia dotkniętych komórek do ludzkiego układu krążenia,
 • limfogenny - przeniesiony do zdrowej tkanki limfą,
 • wsteczny - mający przeciwny ruch odpływu z węzłów chłonnych lub krwi,
 • implantacja - powstaje w wyniku przypadkowej penetracji komórek dotkniętej tkanki.

Według lokalizacji przerzuty dzieli się na unilobar (w przypadku uszkodzenia tylko jednego płata tkanki wątroby) i bilobar (w przypadku uszkodzenia dwóch płatów jednocześnie), a według liczby - na wielokrotny i pojedynczy.

Ponadto przerzuty do wątroby są podzielone na etapy:

 • W pierwszym etapie uszkodzenie pojedynczego narządu jest mniejsze niż ¼ całkowitej objętości.
 • W etapie 2 diagnozuje się wielokrotne ogniska bilobarowe o objętości zmiany mniejszej niż ¼ lub pojedynczej zmiany zajmującej więcej niż ¼ objętości.
 • Na 3. etapie pacjent ma wiele ognisk dwubiegunowych, które uderzają od по do ½ objętości lub pojedyncze ogniska o objętości większej niż ½ wątroby.

Diagnostyka

Terminowe metody diagnostyczne pozwalają dokładnie określić, gdzie przerzuty dotknięte narządem, sklasyfikować patologię i wybrać skuteczny sposób radzenia sobie z przerzutami. Badanie ultrasonograficzne i tomografia z kontrastem są bardzo pouczające..

Procedury te pokazują tylko rozmiar i lokalizację raka wątroby. Aby uzyskać dokładniejsze i obszerniejsze dane, lekarz prowadzący przepisuje biopsję, badania krwi, a także prześwietlenia wątroby i dróg żółciowych.

Chemoterapia

Chemioterapia przerzutami do wątroby pomaga pozbyć się tworzenia się w tkance wątroby około 20% pacjentów cierpiących na raka wątroby. Warto również zauważyć, że w połowie wszystkich przypadków pacjenci przestają cierpieć i zaczynają czuć się znacznie lepiej.

Ze względu na fakt, że raki wątroby są zasilane krwią z tętnicy przenośnej, chemioterapia jest wstrzykiwana bezpośrednio do samego guza, a do ich przechowywania stosuje się specjalne żele lub mikrosfery..

Może to znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych i w razie potrzeby zwiększyć dawkę. Jednocześnie guzy są całkowicie pozbawione mikroelementów, ponieważ przepływ krwi jest blokowany przez specjalne gąbki.

W większości przypadków fluksorydyna, irynotekan, raltitreksid i leki cytotoksyczne są przepisywane pacjentom chorym na raka, a kursy trwają około dwóch tygodni. Procedura odbywa się wyłącznie w szpitalu i w znieczuleniu miejscowym..

Po zakończeniu cyklu leczenia pacjent musi być co najmniej o jeden dzień dłużej w pozycji leżącej na plecach, aby zapobiec możliwemu krwawieniu. Przeciwwskazaniem do tej metody terapii jest obecność problemów w wątrobie.

Radioterapia

Rak wątroby powikłany przerzutami jest okresowo leczony za pomocą radioterapii. Korzystając ze specjalnych programów i biorąc pod uwagę indywidualne cechy pacjenta, oblicza się konfigurację i dawkę promieniowania.

Wiązka główna wchodzi w sam środek edukacji, jednocześnie maksymalnie oszczędzając zdrowe peryferyjne komórki.

Warto zauważyć, że metody leczenia raka wątroby za pomocą radioterapii są rzadko stosowane ze względu na ryzyko uszkodzenia narządu przez promieniowanie. Ponadto promieniowanie prawie każdego pacjenta zaczyna mieć problemy ze skórą i pojawia się ciągłe zmęczenie.

Operacja

Chirurgiczne usunięcie przerzutów jest uzasadnione tylko wtedy, gdy przerzuty są znikome, a wątroba zachowuje swoje naturalne funkcje. W przypadku wielu formacji i równowagi zdrowych tkanek mniejszej niż 1/5 całkowitej objętości operacja nie ma sensu. Początkowo chirurg usuwa pojedyncze przerzuty, a następnie wykonuje się rozdźwięk, po którym znacznie wzrasta prawdopodobieństwo przeżycia. Warto zauważyć, że usunięcie części wątroby jest dozwolone w nie więcej niż 12% wszystkich przypadków.

Rodzaje operacji

W zależności od stopnia uszkodzenia i indywidualnych cech ciała pacjenta istnieje kilka rodzajów operacji. Ponadto warto zauważyć, że współczesna chirurgia stale się rozwija, a nowe metody walki z onkologią są tuż za rogiem..

 • Radykalna operacja. Ta interwencja chirurgiczna charakteryzuje się usunięciem części narządu z dużym nagromadzeniem komórek rakowych lub przeszczepem. To ostatnie jest możliwe w przypadku pojedynczej zmiany, której rozmiar nie przekracza 7 mm lub występuje kilka przerzutów, ale ich rozmiar nie przekracza 3 mm. W takim przypadku zmiany nie powinny rozciągać się na sąsiadujące zdrowe tkanki.
 • Chirurgia laparoskopowa. Procedura ta polega na przebiciu jamy brzusznej 3 małymi nacięciami i usunięciu uszkodzonej tkanki. Laparoskopia jest przepisywana tylko w przypadku najmniejszych formacji..
 • Kriochirurgia. W przypadku nieoperacyjnej postaci przerzutów i ich małych rozmiarów - do 50 mm - lekarz prowadzący może zalecić tę operację.

Istotą tej metody jest wpływanie na złośliwe formacje ciekłym azotem, co pozwala pacjentowi z rakiem żyć jeszcze przez kilka lat. Jak zatrzymać postęp patologii i jaką metodę walki z guzem decyduje lekarz.

Długość życia

Jak długo pacjent musi przeżyć po zdiagnozowaniu raka wątroby, jest to dość skomplikowane pytanie i nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Decydującą rolę w tej walce odgrywają takie czynniki, jak terminowość diagnozy, lokalizacja i stopień złośliwości patologii. W tej chwili niestety statystyki nie są bardzo dobre: ​​wielu pacjentów z rakiem umiera w ciągu 12 miesięcy po wykryciu przerzutów do wątroby.

Również przewidywania dotyczące długości życia pacjenta zależą od rodzaju zastosowanego leczenia. Średnia długość życia po resekcji wynosi 14-18 miesięcy. Po przeszczepie wątroby ponad 70% ludzi przekracza 5-letni próg, jednocześnie znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo wtórnego raka.

Kriochirurgia pozwala chorym na raka pozostać z najbliższymi przez kolejne 3-5 lat. Ludzie z nieoperacyjnymi patologiami mają nie więcej niż 6 miesięcy życia.

Ryzyko i komplikacje

Możliwe powikłania pooperacyjne lekarza obejmują niewydolność wątroby, powstawanie wrzodów i resztkowych ubytków, zapalenie opłucnej, sekwestrację tkanki wątroby i pojawienie się krwawienia z dróg żółciowych. Podczas przeprowadzania chemioterapii i ekspozycji na promieniowanie istnieje ryzyko uszkodzenia zdrowych komórek. Częstotliwość i znaczenie tych efektów są bardzo zróżnicowane.

Wniosek

Podsumowując, należy powiedzieć, że jedynym sposobem zapobiegania powstawaniu przerzutów w wątrobie jest zdiagnozowanie pierwotnego ogniska na początkowym etapie. Z tego powodu powinieneś mieć tak pożyteczny nawyk, jak badania profilaktyczne i terminowa pomoc medyczna..

Niezależnie od diagnozy nie powinieneś upuścić rąk: dieta i właściwe odżywianie, żywy styl życia i regularny trening, pozytywne myślenie i pewność siebie to czynniki, które mogą pomóc w podniesieniu problemu.

Wiele przerzutów do wątroby

Według danych klinicznych wątroba jest miejscem najczęstszej lokalizacji krwiotwórczych przerzutów guza, niezależnie od tego, które żyły drenują guz pierwotny.

Przerzuty do wątroby

Statystyka

Liczba pacjentów z przerzutami do wątroby stanowi jedną trzecią całkowitej liczby pacjentów z nowotworami złośliwymi. Przerzuty do wątroby występują najczęściej z innych narządów, takich jak żołądek, jelita, płuca, a także ze złośliwych nowotworów przełyku i czerniaka. Dlatego przerzuty do tego narządu wykrywa się u około 30% pacjentów z rakiem, a liczba ta wzrasta do 50% w przypadku raka żołądka, płuc, piersi i jelit.
Następujące odsetki uszkodzeń wątroby to rak trzustki, przełyku i czerniaka. Jeśli chodzi o raka prostaty i jajnika, praktycznie nie dają przerzutów do wątroby. Ponadto przerzutowy rak wątroby jest częstszym zjawiskiem niż rak pierwotny, aw niektórych przypadkach jest pierwszym objawem złośliwego guza w przewodzie pokarmowym, płucach, trzustce lub gruczole sutkowym..
Według statystyk opartych na badaniach medycznych, oczekiwana długość życia pacjentów z przerzutami do wątroby zależy od wielkości uszkodzenia wątroby i osiąga 12 miesięcy, jeśli pacjent jest chorym na raka z pierwszym stadium choroby, z terminową diagnozą i niektórymi rodzajami terapii.

Przyczyny przerzutów do wątroby

Pojawienie się przerzutów w wątrobie wynika przede wszystkim z ukrwienia. Narząd ten charakteryzuje się intensywnym zużyciem krwi, ponieważ jest zaangażowany w filtrację. W ciągu zaledwie jednej minuty około półtora litra krwi przepływa przez wątrobę. Co więcej, jego lwia część wchodzi do żyły wrotnej jelit, zwalniając w sinusoidach. Wszystko to stwarza doskonałe warunki do pojawienia się przerzutów rozprzestrzeniających się przez układ limfatyczny i krwionośny..

Co wpływa na oczekiwaną długość życia

Oczekiwana długość życia pacjenta zależy od wielkości uszkodzenia wątroby z przerzutami.

Szereg czynników odpowiada na oczekiwaną długość życia przerzutami do wątroby:

Nasi czytelnicy polecają

Nasz regularny czytelnik zalecił skuteczną metodę! Nowe odkrycie! Naukowcy z Nowosybirska zidentyfikowali najlepszy sposób na oczyszczenie wątroby. 5 lat badań. Samoleczenie w domu! Po dokładnym przestudiowaniu postanowiliśmy zwrócić na to uwagę.

stadia rozwoju raka; lokalizacja guza pierwotnego; objętość uszkodzenia wątroby; ciężkość choroby; stan układu odpornościowego pacjenta z rakiem; terminowa diagnoza; skuteczność i metody terapii; obecność współistniejących chorób; postawa psychologiczna pacjenta.

Ponadto prognozy dotyczące oczekiwanej długości życia pacjenta z przerzutami do wątroby w dużej mierze zależą od obecności powikłań, a mianowicie:

obecność naczyń krwionośnych przenoszonych przez nowotwór; obecność żółtaczki obturacyjnej związanej ze ściśnięciem przewodów wątrobowych; zwiększone stężenie bilirubiny we krwi.

Prognozy dotyczące oczekiwanej długości życia pacjentów z rakiem z przerzutami do wątroby znacznie się pogarszają w przypadku obecności guzów wtórnych w jakichkolwiek innych narządach, a także w raku płuc i trzustki. W pierwszym przypadku leczenie chirurgiczne jest przeciwwskazane, w drugim - resekcja, ponieważ jedyna metoda leczenia nie przynosi odpowiednich rezultatów. Zatem odpowiedź na pytanie, jak długo pacjent z rakiem musi żyć z przerzutami do wątroby, zależy od historii jego choroby.

Przerzuty do wątroby prowadzą do naruszenia jej wydajności. Tkanki przestają otrzymywać wymaganą ilość glukozy, następuje awaria witamin i pierwiastków śladowych, zaczynają się problemy z syntezą tłuszczów, białek, enzymów i hormonów. Wskazanym procesom towarzyszy ostry ból..
Jest całkiem naturalne, że takie objawy mają negatywny wpływ na ogólny stan organizmu i znacznie pogarszają rokowanie życia chorego na raka. Co więcej, w niektórych sytuacjach tylko nagła operacja może pomóc uniknąć śmierci.

Metody leczenia przerzutów do wątroby

Główne metody leczenia przerzutów do wątroby to:
• resekcja;
• chemioterapia;
• radioterapia;
• przeszczep wątroby.

Resekcja przerzutów polega na ich usunięciu lub wycięciu, co pomaga poprawić jakość życia pacjenta i opóźnić moment śmierci. Jednak ta metoda radzenia sobie z przerzutami jest istotna tylko wtedy, gdy występują w pojedynczej lub niewielkiej ilości, jeśli jest ich wiele, wówczas resekcja jest nieskuteczna..

Jednym ze sposobów leczenia przerzutów do wątroby jest chemioterapia.

Chemioterapia to metoda nie polegająca na całkowitym wyleczeniu, ale na zmniejszeniu wielkości guza pierwotnego i zahamowaniu rozwoju przerzutów. Ostatnio chemioterapię tętniczą stosowano w ten sam sposób, jednak ma ona mniej skutków ubocznych..

Radioterapia może zmniejszyć ból, zatrzymać niektóre objawy i osiągnąć znaczną poprawę w trakcie choroby za pomocą promieniowania gamma. Jednak niemożliwe jest osiągnięcie pełnego wyleczenia w ten sposób..

Przeszczep wątroby pozwala przedłużyć życie pacjenta. Co więcej, przeszczep tego narządu jest najskuteczniejszy, jeśli w przeszłości występował endokrynny guz trzustki, pod warunkiem, że guz ten został już usunięty.

Oczekiwana długość życia w przypadku przerzutów do wątroby

Ile żyje z przerzutami do wątroby? Średnia długość życia dla tej choroby bez leczenia wynosi około sześciu miesięcy, a przy odpowiednim leczeniu od jednego do półtora roku, możliwy jest pewien wzrost w tym okresie.
Chemioterapia może wydłużyć średnią długość życia średnio o 9-12 miesięcy. Ponadto okres ten zależy w dużej mierze od rodzaju raka. Na przykład w przypadku raka trzustki i raka żołądka oczekiwana długość życia po chemioterapii wydłuża się o jeden rok, a w przypadku raka jelita grubego o około dwa.

Pięć lat przeżycia po resekcji lub usunięciu guza obserwuje się u 30–40% pacjentów, a przeszczep wątroby we wczesnych stadiach przerzutów pozwala 75% chorych na raka żyć około 2 lat. Warto jednak zauważyć, że przeprowadzenie wskazanych operacji nie zawsze jest możliwe. Na przykład rak stadium 4 lub liczne przerzuty w innych narządach są przeciwwskazaniem do ich postępowania.

Kto mówi, że wyleczenie ciężkiej choroby wątroby nie jest możliwe?

Wypróbowano wiele metod, ale nic nie pomaga... A teraz możesz skorzystać z każdej okazji, która zapewni Ci długo oczekiwane dobre samopoczucie!

Istnieje skuteczne leczenie wątroby. Kliknij link i dowiedz się, co zalecają lekarze!

Przerzuty (przerzuty greckie - „przemieszczenie”) - ogniska złośliwego guza poza narządami dotkniętymi onkologią. Utworzony przez przeniesienie komórek rakowych przez przepływ krwi lub limfy.

Obecność przerzutów w narządach odległych od ogniska rakowego jest oznaką ostatniego, czwartego etapu choroby. U niej prawdopodobieństwo uzdrowienia jest bardzo niskie..

Przyczyny

Na wątrobę wpływają przerzuty raka o różnej pierwotnej lokalizacji. Wynika to ze specyfiki jego funkcji i krążenia krwi. Główną funkcją wątroby jest detoksykacja krwi (lat de - „eliminacja”, grecki. Toxikon - „trucizna”). Sieć naczyń włosowatych, która filtruje krew, pozostawia komórki rakowe w tkance wątroby, które, rosnąc, tworzą rozległe ogniska.

Wszystkie informacje na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i NIE JEST przewodnikiem działania! Tylko LEKARZ może dostarczyć DOKŁADNEJ DIAGNOSTYKI! Prosimy NIE PIELĘGNOWAĆ, ale zapisać się do specjalisty! Zdrowie dla ciebie i twoich bliskich! Nie poddawaj się

Przeważają przerzuty raka brzucha i klatki piersiowej:

płuca, gruczoł sutkowy; jelita grubego i jelita cienkiego, trzustki, żołądka, narządów płciowych.

Rzadziej przerzuty raka wątroby, nerek, mózgu, prostaty, skóry, przełyku i kości do wątroby. Przerzuty z jajników, gruczołu krokowego, gardła, narządów ENT, pęcherza, nerek, macicy i jamy ustnej rzadko wnikają..

Wideo: Leczenie przerzutów do wątroby za pomocą radioembolizacji

Objawy i znaki

Początkowe objawy przerzutowego uszkodzenia wątroby są niespecyficzne:

złe samopoczucie, zmniejszenie apetytu, utrata masy ciała („wysychanie”), uporczywy obrzęk, gorączka; zaburzenia układu trawiennego: niestrawność, nudności, wymioty; uczucie pełności pod żebrami po prawej stronie, w górnej części brzucha; oddychając bólem za mostkiem.

Postęp procesu pogarsza ogólny warunek:

rozwija się wodobrzusze (płyn w jamie brzusznej z powodu zaangażowania otrzewnej w procesie); krwawienie jest oznaką zakrzepicy żyły wrotnej i wysokiego ciśnienia krwi; ziemista cera, gwiazdki z naczyń krwionośnych na twarzy; obrzęk nóg, rozszerzone żyły przedniej ściany brzucha (z powodu ucisku dolnej żyły głównej przez powiększoną wątrobę).

Głównym objawem uszkodzenia wątroby jest zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka obturacyjna). Powodem jest ucisk przewodu żółciowego z guzem z przerzutami.

Diagnostyka

Do dokładnej diagnozy przerzutów do wątroby stosuje się kompleks metod diagnostycznych:

analizy biochemiczne (ogólne badanie krwi, oznaczanie poziomu markerów nowotworowych); Biopsja nakłucia CT do badania histologicznego i cytologicznego; badane są liczne przerzuty do wątroby podczas diagnostyki ultrasonograficznej w celu wyjaśnienia ich rodzaju i stopnia dojrzałości; Badanie rentgenowskie: prześwietlenie klatki piersiowej określa wielkość powiększonej wątroby; irygoskopia (badanie okrężnicy wypełnionej mieszaniną kontrastową) ujawnia wypadnięcie kąta wątroby; skanowanie radioizotopowe wyszukuje węzły nowotworowe o średnicy 2 cm, ustala ich rozmiar, liczbę, lokalizację. MRI, PET określają wielkość przerzutów, naturę wzrostu, obecność gnicia, ropienie; angiografia naczyń wątroby ustala wielkość, konfigurację guza, a zwłaszcza jego ukrwienie.

Leczenie

Głównym celem leczenia przerzutów do wątroby nie jest gojenie, ale spowolnienie martwicy, zmniejszenie intensywności bólu. Zastosuj różne metody. Przy wielu przerzutach metody są łączone, łącząc radioterapię z chemioterapią, produktami biologicznymi.

Chemoterapia

Chemioterapia jest przeprowadzana w ramach kompleksowego leczenia. Leki chemioterapeutyczne są wstrzykiwane do wątroby przez naczynia krwionośne..

Silne leki chemioterapeutyczne:

Heptral; Trypsyna; chymotrypsyna; „Pepsin”.

Ukierunkowana chemioterapia (ang. Target - „target”), rozpoznająca komórki rakowe, blokuje mechanizmy ich wzrostu. Głównym docelowym lekiem jest sorafenib.

Standardowym sposobem leczenia masywnego uszkodzenia wątroby z przerzutami jest chemoembolizacja: chemikalia są wstrzykiwane do tętnicy wątrobowej w celu zmniejszenia światła i zablokowania przepływu krwi do guza. Celem jest miejscowy wpływ na przerzuty, stymulujący regenerację nienaruszonej części wątroby. Wykorzystywane są wszystkie istniejące środki chemioterapeutyczne i mikrosfery emitujące chemioterapię DES..

W terapii skojarzonej raka piersi z przerzutami do wątroby stosuje się lek Xeloda..

Radioterapia

Główną funkcją radioterapii jest zmniejszenie bólu.
Jak leczyć wiązkami radiowymi?

Rodzaje radioterapii są różnorodne, wszystkie niszczą szkodliwe komórki bez niszczenia zdrowej tkanki:

Terapia SIRT (selektywna radioterapia wewnętrzna) napromieniowuje przerzuty izotopami w postaci kapsułek SIRT, które wstrzykuje się do żyły wątrobowej przez przetaczanie. Terapia SRS usuwa pojedyncze guzy, wskazując na ognisko silnie skoncentrowanego promieniowania. Technologia CyberKnife skutecznie leczy przerzuty o rozmiarze mniejszym niż 1 mm za pomocą punktowych wiązek fotonów. Ablacja częstotliwością radiową, znana również jako lokalna hipertermia (grecka hiper - „ponad”, termiczna - „ciepła”), zabija przerzuty w temperaturach powyżej 700 ° C. Technikę powtarza się wraz ze wzrostem nowych komórek z przerzutami..

Operacja

Operacja wątroby jest przeprowadzana w dwóch warunkach: usunięcie pierwotnego ogniska raka i zachowanie przez wątrobę jego funkcji.

Rodzaje operacji:

drenaż lub stentowanie dróg żółciowych w celu wznowienia wypływu żółci jako sposobu na zmniejszenie zawartości pigmentu żółciowego we krwi (stent - „rozszerzacz”); paliatywne usunięcie lub wycięcie przerzutów (czasowo zmniejszające ból); resekcja (usunięcie części wątroby). Przeprowadza się go z pojedynczym przerzutem do 5 cm lub dwoma rozmiarami do 3 cm Jako niezależna metoda leczenia jest nieskuteczna, jest etapem chirurgicznym złożonego radykalnego leczenia.

Długość życia

Ile osób żyje z przerzutami do wątroby, zależy od rodzaju raka, jego lokalizacji i czasu wykrycia przerzutów. Średni czas przeżycia bez leczenia wynosi do 4 miesięcy, przy leczeniu 12 + 6 miesięcy. Chemioterapia przedłuża życie do 9-12 miesięcy. Z przerzutami trzustki i żołądka - około roku; od jelita grubego - do 2 lat.

Do 40% pacjentów poddawanych resekcji wątroby żyje dłużej niż pięć lat. Życie bez nawrotu przerzutów średnio 9-10 miesięcy; 2 lata żyje połowa pacjentów, 3 lata - czwarta część. Prognozy dotyczące 5-letniego przeżycia po zakończeniu leczenia: z jednym przerzutem przeżywa około połowa pacjentów, z 2 węzłami - więcej niż jedną trzecią pacjentów, z wieloma przerzutami - jedna piąta.

Przeszczep wątroby we wczesnych stadiach przerzutów dodaje kolejne 3 lata u 75% pacjentów.

Twój komentarz

Przerzuty do wątroby są dość powszechne, ponieważ narząd ma bogatą sieć naczyniową i intensywne krążenie krwi. Ponad 1,5 litra krwi przepływa przez wątrobę na minutę, dlatego ryzyko rozprzestrzeniania przerzutów drogą krwiotwórczą jest tutaj dość wysokie.

Według ICD kodem takiej choroby jest C78.7 (wtórny złośliwy nowotwór wątroby). Szczególnie często guzy piersi i trzustki, płuc itp. Powodują przerzuty do wątroby..

Istnieją różne klasyfikacje przerzutów do wątroby.

Według lokalizacji przerzuty do wątroby dzielą się na bilobar (wpływający na 2 płaty narządu) i unilobar (wpływający na 1 płat). W zależności od wskaźników ilościowych przerzutowe guzy wątroby są liczne (dziesiątki węzłów nowotworowych) lub pojedyncze (gdy 2-3 guzki).

Zdjęcie przerzutów do wątroby

Przyczyny

Powstawanie ognisk przerzutowych w wątrobie występuje w związku z eliminacją komórek rakowych w układzie krążenia.

Jeśli przerzuty do struktur wątroby są odległe, oznacza to zaniedbanie procesu onkologicznego, który już osiągnął etap 4. W takiej sytuacji praktycznie nie ma szans na wyleczenie.

Przyczyną nowotworów z przerzutami w tkance wątroby są zwykle pierwotne nowotwory złośliwe zlokalizowane w strukturach takich jak:

Sutek; Jelita; Tkanka żołądka; Płuca; Trzustka.

Co więcej, przy procesach nowotworowych w tych narządach około połowa pacjentów wykazuje przerzuty do wątroby. U jednej trzeciej pacjentów przerzuty do wątroby występują w tle

lub przełykowe procesy onkologiczne.

Z rakiem wątroby 4 stopnie

Jakikolwiek złośliwy nowotwór wątroby jest trudny do wyleczenia, szczególnie w ostatnich stadiach.

W przypadku czwartego stopnia złośliwego procesu w tkankach wątroby charakterystyczna jest nieodwracalność, to znaczy niemożliwe jest całkowite wyleczenie takiej onkologii, ponieważ formacja rośnie w niekontrolowany sposób, a komórki rakowe są aktywnie rozmieszczone w całym ciele.

Jest to niezwykle niebezpieczny stopień choroby, przy którym istnieje wysokie ryzyko śmierci..

Guzy dotknięte wątrobą mogą w dowolnym momencie ulec awarii. Czwarty etap onkologii nerek jest wyraźnie zamanifestowany. Zaniepokojony intensywnym bólem i objawami niewydolności wątroby.

Guzy trzustki

Trzustka jest niezbędnym narządem trawiennym. Kiedy onkopatologia wpływa na jej strukturę, przerzuty rozprzestrzeniają się głównie na wątrobę, płuca i nerki.

Przyczyną tego przerzutu jest ścisła zależność funkcjonalno-anatomiczna między tymi narządami. Istnieje nawet specjalna koncepcja - tworzenie strefy hepatopancreatoduodenal.

Należą do nich nowotwory wątroby, pęcherzyka żółciowego i trzustki, dwunastnicy 12 i przewodów żółciowych. Przerzuty do wątroby w guzach trzustki rozpoczynają się na etapie 4.

Rak jelita ślepego i odbytnicy

Rak jelita grubego jest często usuwany, a we wczesnych stadiach patologii może przypominać zaburzenie przewodu pokarmowego..

Cechą takiej onkologii jest charakterystyczna zdolność do przerzutów głównie do wątroby.

Przeżycie raka jelita grubego z przerzutami do wątroby wynosi około 35%.

Chociaż ostateczne rokowanie zależy od stopnia przerzutowego uszkodzenia struktur wątroby.

Bez głównego nacisku

Przerzuty w niewykrytych nowotworach matki nie są rzadkie. Dość często podobne formacje przerzutowe są wykrywane w wątrobie, gdzie przerzutują z tkanek gruczołu sutkowego lub narządów przewodu pokarmowego.

Takie przerzuty również nie pojawiają się natychmiast, ale tylko w ostatnich stadiach onkologii. Zazwyczaj takie przerzuty są wykrywane za pomocą diagnostyki komputerowej lub ultradźwiękowej i leczone przez resekcję przedoperacyjną chemioterapią..

Objawy przerzutów do wątroby

Obraz kliniczny przerzutów do nerek jest zróżnicowany. Pacjenci obserwują:

Zmniejszona wydajność; Przewlekła słabość Zespół nudności-wymiotów; Obecność pajączków; Ziemisty odcień skóry; Objawy tachykardiczne; Hipertermia; Wodobrzusze; Żółtaczka; Problemy żylne itp..

Jeśli przerzuty w strukturach wątroby są pojedyncze, to z powodu wysokiej zdolności regeneracyjnej wątroby zwykle nie pojawiają się w żaden sposób przez dłuższy czas..

Diagnostyka

Aby zidentyfikować przerzuty do wątroby, stosuje się specjalne testy funkcjonalne. Badanie ultrasonograficzne jest również bardzo pouczające, ale spiralna tomografia komputerowa z kontrastem jest znacznie bardziej orientacyjna.

Ostateczne potwierdzenie diagnozy jest możliwe dzięki biopsji wątroby..

Jednak zaleca się pobieranie próbek biopsji za pomocą ultradźwięków lub kontroli tomografii komputerowej. Dodatkowo badanie rentgenowskie dróg żółciowych i wątroby.

Jak leczyć?

Podejście do leczenia przerzutów zależy od stopnia rozprzestrzeniania się wtórnych nowotworów złośliwych. Czasami resekcja może znacznie przedłużyć życie pacjenta, chociaż ostateczne usunięcie onkologii w ten sposób często nie jest możliwe.

Wideo na temat leczenia przerzutów do wątroby:

Resekcja

Formacje przerzutowe charakteryzują się raczej powolnym wzrostem. W około 5-12% przypadków z podobną diagnozą dozwolona jest resekcja dotkniętego obszaru. Podobna technika leczenia jest wskazana, jeśli liczba przerzutów w tkance wątroby jest niewielka (nie więcej niż 4).

Zazwyczaj podczas resekcji wykonuje się resekcję lub lobektomię..

Według statystyk po resekcji przerzutów do wątroby nawrót przerzutów obserwuje się u około 42–44% chorych na raka.

Zwiększone prawdopodobieństwo nawrotu formacji przerzutowych występuje, gdy przerzuty są zlokalizowane w obu płatach i niemożliwe jest wycofanie się z guza na wystarczającą odległość podczas resekcji.

Embolizacja

Podobna technika jest raczej skomplikowaną techniką leczenia. Polega na ekspozycji na przerzutowego guza wątroby poprzez naświetlanie radioaktywnym itrem (90), który jest dostarczany przez specjalne mikrosfery.

Czasami promieniowanie odbywa się metodą brachyterapii, gdy źródło promieniowania znajduje się wewnątrz dotkniętego narządu. Zwykle źródło promieniowania wszczepia się na chwilę w tkankę, a po użyciu jest usuwane.

Chemoterapia

Efekt chemoterapeutyczny prowadzi do zatrzymania wzrostu guza u około 20% pacjentów z rakiem, a około połowa wszystkich pacjentów zauważyła zauważalną poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Guzy wątroby z reguły żywią się krwią pochodzącą z tętnicy wątrobowej, dlatego cytostatyczne leki przeciwnowotworowe są często podawane precyzyjnie bezpośrednio do guza za pomocą cewnika.

Najczęściej przy formacjach przerzutowych w nerkach stosuje się floksurydynę. Ten lek podaje się pacjentowi z rakiem za pomocą specjalnie ustalonego infuzora przez 2 tygodnie..

Dietetyczne jedzenie

Odżywianie przerzutów do wątroby opiera się na zasadach zdrowej diety. Jedzenie powinno być lekkie i nie obciążać wątroby.

Częściej eksperci zalecają dietę śródziemnomorską, która nie obciąża struktur wątroby i pomaga im radzić sobie z patologią.

Cztery posiłki dziennie; Małe porcje; Jedz surowe warzywa częściej; Jedz kiełki; Obowiązkowa dieta świeże soki; Preferowaną metodą gotowania jest gotowanie na parze; Niskotłuszczowe ryby lub mięso są dozwolone, ale tylko w niewielkiej ilości; Jedz sfermentowane produkty mleczne codziennie; Zalecane są lekkie zupy warzywne, płynne płatki zbożowe, siemię lniane i oliwa z oliwek..

Stosowanie jakiegokolwiek alkoholu i tłustych potraw, marynat i konserw, dodatków do żywności i napojów gazowanych, czekolady i ciast, smażonych, wędzonych itp. Jest ściśle wykluczone..

Opinie

Tata ma raka. Lekarze dosłownie oczarowali, powiedzieli, że nic nie można na to poradzić. Cierpiał na przewlekłe zapalenie zatok od ponad 20 lat, w wyniku czego powstał guz w nosie. W tym czasie lekarze zapewniali, że wszystko będzie dobrze, najnowszy sprzęt, znający się na rzeczy specjaliści i tak dalej. Po radioterapii stwierdzono, że guz całkowicie ustąpił. Ale wkrótce węzeł chłonny na szyi zaczął rosnąć, zgodnie z analizami ujawniła się oburzająca bilirubina, a przerzuty znaleziono w wątrobie. Szukamy opcji leczenia, które są najbardziej optymalne i skuteczne w naszym przypadku i mamy nadzieję na najlepsze.

Niestety rak zawsze przychodzi nieoczekiwanie. Mam raka trzustki z przerzutami do wątroby. Po pierwsze, lekarze wysłali mnie zwykłym tekstem na śmierć, przewidywali, że pozostały 3 miesiące. Minęło 8 miesięcy, siedzę na chemioterapii, ale sami kupujemy leki. Po pierwszych trzech kursach markery nowotworowe zmniejszyły się z 85 000 do 640. To dobra wiadomość. Najważniejsze jest naleganie na biopsję, aby wszystko było jasne z pojawieniem się guza. Wtedy leczenie będzie łatwiej wybrać właściwy, jak w moim przypadku.

Oczekiwana długość życia z przerzutami do wątroby

Dość często chorzy na raka umierają w ciągu roku od wykrycia przerzutów do wątroby..

Najkorzystniejsze rokowanie to przerzuty do wątroby na tle pierwotnego guza zlokalizowanego w okrężnicy. W przypadku raka stopnia 4 z przerzutami proces nowotworowy rozprzestrzenia się niekontrolowany w całym ciele, dlatego zaleca się leczenie paliatywne, rokowanie jest złe.