Odszyfrowanie markera nowotworowego He-4: wskaźniki normy i odchylenia

Mięsak

Współczesna praktyczna onkologia poczyniła w ostatnich latach duży krok naprzód w diagnozowaniu chorób złośliwych. Duże znaczenie w tym osiągnięciu ma wprowadzenie testów laboratoryjnych na markery nowotworowe. Ten rodzaj badań pozwala w wielu przypadkach na zdiagnozowanie raka we wczesnych stadiach, zanim proces zacznie rozprzestrzeniać się poza organizm. Na przykład marker nowotworowy HE4 jest bardzo popularny w onkoginekologii, która z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na rozwój procesu złośliwego w jajnikach.

Znaczenie markera nowotworowego HE4 w onkologii

Wykrywanie markera nowotworowego HE4 jest obecnie uważane za najbardziej obiecującą ze wszystkich istniejących metod wczesnego diagnozowania nabłonkowego raka jajnika. W przypadku kobiet zagrożonych rozwojem tego guza badanie to można przypisać najcenniejszym. Wynika to z faktu, że szybki wzrost tego wskaźnika we krwi rozpoczyna się jeszcze 3 lata przed prawdopodobnym wykryciem nowotworu.

Marker nowotworowy HE4 ma drugie imię - ludzkie białko najądrza, ponieważ zostało najpierw wyizolowane z tkanki najądrza u mężczyzn. Zakłada się, że ta glikoproteina, połączona czterema mostkami dwusiarczkowymi, sprzyja dojrzewaniu plemników w męskim ciele, a u samicy jest wariantem patologii w określonych stężeniach. Oprócz gonad, w śladowych stężeniach he4 jest również wytwarzany przez komórki oskrzeli, błony śluzowe jajowodów i endometrium, które w niektórych przypadkach wykazują wyniki fałszywie (fałszywie dodatnie), z towarzyszącą patologią tych narządów. Jednak właśnie w przypadku raka jajnika typowy jest krytyczny wzrost stężenia substancji we krwi.

Często badania krwi na obecność białek HE4 i CA125 są przepisywane razem w celu zmniejszenia błędu, chociaż HE4 jest znacznie bardziej specyficznym i wrażliwym markerem. Silna korelacja między stężeniem markera nowotworowego HE4 a tempem wzrostu guza pozwala na jego wykorzystanie do monitorowania stanu pacjentów podczas lub po leczeniu.

Wskazania do badania i jego metodologii

Pokazano badanie krwi dla markera nowotworu he4:

 • w przypadku wysokiego stopnia prawdopodobieństwa rozwoju raka jajnika w obecności obciążonej historii,
 • jako kontrola stanu pacjentów i monitorowanie zmian nowotworowych podczas leczenia,
 • z ryzykiem przerzutów z istniejącego guza.

Próbki krwi do analizy wykonuje się z żyły. Za najbardziej poprawną uważa się manipulację rano na czczo, tego samego dnia, w którym należy rzucić palenie. Krew odzwierciedla wszelkie zmiany w ciele, dlatego nie należy lekceważyć tych zasad, ponieważ można uzyskać fałszywe wskaźniki.

Przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań do tego typu badań, jednak w niektórych przypadkach nie będzie on skuteczny. Takie sytuacje obejmują obecność w historii pacjenta innej istniejącej choroby onkologicznej, a także rozwój germinogenicznego lub śluzowatego guza jajnika.

W każdym indywidualnym przypadku onkolog musi zdecydować o potrzebie wyznaczenia tej analizy. Metodologia ta nie jest stosowana do masowych badań przesiewowych raka jajnika wśród populacji kobiet, co oznacza, że ​​nieuzasadnione jest przekazywanie go osobno bez wizyty specjalisty.

Interpretacja uzyskanych wskaźników

Onkolog musi odszyfrować testy markerów nowotworowych, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na dokładność badania. Analiza HE4 jest często wykorzystywana do obliczania wskaźnika prognostycznego rozwoju raka nabłonka (ROMA), ale w przeciwieństwie do CA125, dla HE4 normę indywidualnego wskaźnika uważa się za dość wiarygodną wartość.

Normę u kobiet uważa się za różną w różnym wieku, więc u kobiet przed menopauzą wartości od 0 do 70 pmol / L są uważane za normalne, au kobiet po menopauzie - do 140 pmol / L. ROMA dla kobiet z niskim ryzykiem zachorowania na raka jajnika wynosi mniej niż 11,4% u kobiet przed menopauzą i mniej niż 29,9% u kobiet po menopauzie. W związku z tym wszystkie wskaźniki przekraczające te wartości są uważane za charakterystyczne dla osób, które mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka nabłonka. W praktyce dla HE4 deszyfrowanie opiera się nie tylko na wartościach referencyjnych, ale także na obecności współistniejących chorób u kobiety.

Dodatkowe informacje

Powinieneś wiedzieć, że brak HE4 we krwi nie wskazuje jeszcze na absolutne zdrowie jajników. W większości przypadków wskazuje to na brak nowotworów złośliwych w nich, z wyjątkiem germinogennych i śluzowatych form guzów, które nie syntetyzują markera he4. Normalne wskaźniki wskazują obecnie na dobre zdrowie, jednak nie mogą zagwarantować braku raka kilka lat po analizie.

W przypadku zdiagnozowania i leczenia nowotworu analizę tę należy przeprowadzać co 3 miesiące. Gwałtowny spadek he4 po leczeniu wskazuje na wyeliminowanie ogniska i stopniowy wzrost wartości - wręcz przeciwnie, o prawdopodobnej obecności procesu przerzutowego.

Wśród chorób nienowotworowych, które mogą powodować wzrost markera nowotworowego, wyróżnia się mukowiscydozę, różnorodne torbielowate jajniki, endometriozę, procesy zapalne w miednicy, mięśniaki macicy, przewlekłe zapalne choroby wątroby (marskość, zapalenie wątroby) i nerki.

Wiedząc o istnieniu predyspozycji do tej postaci raka, powinieneś zasięgnąć porady onkologa, ponieważ wczesne wykrycie procesu złośliwego pozostawia możliwość pełnego wyzdrowienia po przebiegu terapii przeciwnowotworowej. Minimalnie inwazyjne, bezpieczne i dokładne badania z wykorzystaniem markerów nowotworowych umożliwiają monitorowanie zmian w ciele przez długi czas i ustalenie w odpowiednim czasie diagnozy raka w czasie, gdy jest on nadal dobrze uleczalny.

Oncomarker He4

Analizę markera nowotworowego HE4 przeprowadza się w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych na obecność określonego białka we krwi. Ta metoda diagnostyczna może potwierdzić lub obalić diagnozę raka jajników, macicy i jajowodów u kobiet. Procesy złośliwe w płucach mogą również prowadzić do wzrostu tego wskaźnika. W porównaniu ze złożonymi instrumentalnymi metodami analizy analiza ma mniej przeciwwskazań i skutków ubocznych i może być stosowana nieograniczoną liczbę razy.

Opis analizy

Marker nowotworowy HE4 normalnie hamuje enzym proteinazę, a jego stężenie we krwi jest nieznaczne. Jest syntetyzowany przez komórki nabłonkowe wewnętrznych narządów płciowych i płuc. Wraz z rozwojem procesu złośliwego ilość HE4 wzrasta kilkadziesiąt razy, ponieważ w dotkniętym narządzie zachodzi niekontrolowany podział komórek. Stanowi to podstawę diagnostyki laboratoryjnej raka jajników, macicy, rurki i płuc..

W czasopiśmie „Zdrowie kobiet” opublikowano wyniki badań potwierdzające, że kompleksowa definicja HE4 i CA-125 zwiększa zawartość informacyjną badania.

Przepisując analizę w celu ustalenia?

Analiza NOT 4 jest pokazana w takich przypadkach:

Testy w celu oznaczenia markerów nowotworowych wykonuje się w celach profilaktycznych, a także w przypadku nawrotu choroby.

 • do diagnozowania raka niektórych narządów;
 • do celów prewencyjnych;
 • z pojawieniem się oznak złośliwego procesu;
 • monitorowanie skuteczności leczenia przeciwnowotworowego;
 • wykrycie nawrotu guza;
 • diagnostyka różnicowa łagodnych i złośliwych;
 • określenie progresji raka.
Powrót do spisu treści

Jak przygotować?

Markery nowotworowe NOT 4 są bardzo wrażliwymi substancjami na czynniki środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Aby zminimalizować błędy w wynikach, zaleca się przestrzeganie określonych zasad. Obejmują one następujące wymagania:

 • 3-4 dni przed badaniem badacz powinien przestrzegać diety: nie jeść tłustych, smażonych, wędzonych potraw, łatwo przyswajalnych węglowodanów, alkoholu.
 • Kolacja powinna wynosić co najmniej 8 godzin przed dostawą, ponieważ analizę przeprowadza się na czczo. Możesz pić tylko wodę bez gazu.
 • Konieczne jest zaprzestanie palenia na 3-4 godziny przed zdarzeniem diagnostycznym.
 • Na tydzień musisz przestać brać leki wpływające na tło hormonalne lub pracę narządów syntetyzujących ten marker. Jeśli może to wpłynąć na stan pacjenta, należy poinformować o tym lekarza.
 • Dzień przed oddaniem krwi musisz odmówić seksu.
 • Nie wykonuj ciężkiej pracy fizycznej przez 24 godziny.
 • Zabrania się przeprowadzania badania podczas menstruacji. Zaleca się zbadanie w 12-13 dniu cyklu. Marker onkologiczny nabłonkowego raka jajnika HE4 może być fałszywie dodatni, jeśli zostanie zignorowany.
Powrót do spisu treści

Przeprowadzanie

Badanie krwi na konkretny marker nowotworowy narządów miednicy i płuc wykonuje się rano na czczo. W tym celu pobierana jest krew żylna, która jest umieszczana w sterylnej probówce i wysyłana do laboratorium. Za pomocą określonych odczynników izoluje się określone białko, a jego stężenie określa się w 1 ml badanego materiału, co przekłada uzyskaną wartość na litry dla wygody obliczeń. Czas trwania analizy tego markera nowotworowego wynosi 2-3 dni.

Deszyfrowanie

Jaka jest norma?

Marker onkologiczny HE4 u zdrowych osób to:

Kategoria ludnościWskaźniki (pmol / l)
Dziewczęta i kobiety przed menopauząDo 60
Kobiety w okresie menopauzyDo 140

Ten wynik pokazuje, że substancja badana jest wydzielana w granicach granicznych i nie obserwuje się nietypowego podziału komórek. Warto jednak zrozumieć, że na pierwszych etapach rozwoju procesu złośliwego poziom markera onkologicznego HE4 może zbliżyć się do normalnego limitu, ale go nie przekroczyć. Może to prowadzić do niewłaściwej interpretacji wyników analizy, co jest obarczone dalszym rozwojem raka.

Odszyfrowanie normalnego wyniku po interwencji chirurgicznej przez całkowitą lub częściową resekcję oznacza korzystny wynik operacji i usunięcie wszystkich ognisk nowotworowych. Komórki nabłonkowe są szybko przywracane, dlatego po 2-3 tygodniach wskaźniki powinny się znormalizować. Normalne markery nowotworowe po radioterapii lub chemioterapii wskazują również na skuteczność leczenia..

Odchylenie od normy

Przekroczenie dopuszczalnych limitów wskazuje na rozwój procesu złośliwego w narządach, w których można syntetyzować HE4 - w jajniku, macicy, jajowodach, płucach. Jeśli wartości nieznacznie się różnią, można zdiagnozować wczesnego raka. Identyfikacja procesu nowotworowego na etapach 1-2 rozwoju ma pozytywny wpływ na dalsze leczenie.

3-4 etapy nowotworu, rozprzestrzenianie się komórek rakowych na sąsiednie narządy, pojawienie się wielu przerzutów wykrywane jest kilkakrotnie nadmiarem określonych markerów nowotworowych. Uzyskanie takiego poziomu HE4 ma niekorzystne rokowanie. Jeśli po operacji, chemii lub radioterapii poziom markera nowotworowego pozostaje wysoki, oznacza to, że komórki rakowe są obecne w organizmie. Nie zostały one usunięte lub są tak małe, że nie można ustalić ich lokalizacji..

Aby potwierdzić lub obalić diagnozę po laboratoryjnych metodach badawczych, diagnostycy stosują zaawansowane technologicznie metody instrumentalne.

Przyczyny błędnych wyników

HE4 może wzrosnąć wraz z łagodnymi nowotworami narządów, zmianami torbielowatymi, procesami zapalnymi, mukowiscydozą, przewlekłą niewydolnością nerek. Warunki te charakteryzują się zmianami w wynikach, dlatego dla czystości badania zaleca się oddanie krwi po ich normalizacji lub należy o tym powiadomić lekarza. Należy pamiętać, że w celu potwierdzenia diagnozy można zastosować dodatkowe metody diagnostyczne..

Co robi badanie krwi na marker nowotworowy He4?

Choroby onkologiczne, szczególnie na późnym etapie rozwoju, są trudne do leczenia, dlatego niezwykle ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie patologii. Jedną z metod wczesnego wykrywania raka jajnika i endometrium u kobiet jest analiza markera nowotworowego HE4, białka wytwarzanego w komórkach rakowych.

Co to jest i co pokazuje?

He4 - specyficzne białko wytwarzane przez komórki nabłonkowe narządów rozrodczych, górnych dróg oddechowych i trzustki.

Nieznaczna zawartość tego białka we krwi mężczyzn i kobiet jest normalna, ale jego podwyższone wartości z reguły wskazują na obecność złośliwych nowotworów nabłonkowych, ponieważ niektóre geny zawarte w ich komórkach powodują syntezę białek w dużych ilościach.

Osobliwością białka jest zwiększenie jego ilości tylko w obecności komórek złośliwych - większość procesów zapalnych lub łagodnych form przypominających nowotwory nie wpływa na wydajność He4.

Poziom białka gwałtownie wzrasta już we wczesnych stadiach raka, dlatego badanie krwi tego markera nowotworowego może potwierdzić lub zaprzeczyć faktowi obecności guza i, jeśli to konieczne, leczenie można rozpocząć w odpowiednim czasie.

Ta analiza daje wynik dodatni u około 75% kobiet z rakiem jajnika lub endometrium w stadium przedklinicznym, w którym nie ma objawów, a inne metody diagnostyczne nie są w stanie wykryć obecności patologii..

Ponadto analiza pozwala określić stopień rozwoju patologii, prawdopodobieństwo nawrotu i rozwój przerzutów, a także monitorować skuteczność leczenia za pomocą regularnych badań krwi, brak markerów nowotworowych, w których wskazuje skuteczność terapii.

Oncomarker He4 nie wykazuje guzów germinogennych i śluzówkowych.

Wskazania do analizy

Analiza markera HE4 jest opcjonalna. Lekarz przepisuje to tylko wtedy, gdy wyniki USG narządów i tkanek miednicy lub bimanualne badanie pochwy wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu.

Jeśli nie ustalono rozwoju guza, wskazaniami do powołania badania mogą być skargi na:

 • ból w okolicy miednicy i przydatków,
 • niewydolność w cyklu menstruacyjnym, niezwiązana z odpowiednimi przyczynami,
 • gwałtowny spadek masy ciała przy braku zmian w stylu życia,
 • utrata apetytu i zwiększone zmęczenie,
 • nagłe pogorszenie,
 • przydziały między cyklami,
 • ból podczas stosunku.

Ponadto można przypisać analizę po ocenie ryzyka zachorowania na raka u kobiety z menopauzą, ponieważ ryzyko raka jajnika wzrasta po wygaśnięciu funkcji rozrodczych, a także u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem:

 • ci, którzy mają przewlekłe patologiczne zaburzenia narządów miednicy,
 • osoby z genetycznymi predyspozycjami do choroby,
 • pracownicy niebezpiecznych branż.

Analizę markera nowotworowego He4 należy przekazać wszystkim, u których zdiagnozowano raka i którzy byli leczeni, aby zapobiec nawrotowi.

Test może zostać zainicjowany przez kobietę, która chce przejść badanie przesiewowe w celu wykrycia wczesnego stadium raka jajnika..

Opcje otrzymanych danych

Badanie może dać 2 opcje wyników:

 • zawartość białka He4 we krwi w granicach średnich wartości laboratoryjnych jest najkorzystniejszą opcją, która pasuje do dopuszczalnej normy,
 • zwiększone stężenie markera nowotworowego - wskaźnik rozwoju nowotworów złośliwych.

Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet niski poziom białka He4 nie jest absolutnym dowodem braku raka, szczególnie w obecności objawów klinicznych. W takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe badanie w celu wykrycia obecności guza, którego pojawienie się nie wpływa na syntezę He4.

Jeśli u pacjenta wcześniej zdiagnozowano chorobę onkologiczną i zalecono test białka He4 w celu monitorowania skuteczności terapii i rozwoju patologii, podwyższony poziom markera nowotworowego może wskazywać na agresywność guza i złe rokowanie, brak efektu leczenia, nawrót lub rozwój przerzutów. Jednocześnie podwyższone, ale niższe niż kilka tygodni temu wskaźniki wyraźnie wskazują na pozytywny trend.

Rozszyfrowanie normy u mężczyzn i kobiet

Kobiety
Do 40 latNie więcej niż 60 pmol / l
PremenopauzaMaks. 70 pmol / l
Po menopauzieNie więcej niż 140 pmol / l
Wskaźniki 160-164 pmol / l o wysokim stopniu prawdopodobieństwa wskazują na obecność nowotworu złośliwego
Mężczyźni
Do 40 latDo 4 ng / ml i poniżej
Ma ponad 40 latMaksymalnie 2,5 ng / ml
Ma ponad 60 lat4,5–6,5 ng / ml
Wyższe wskaźniki wskazują na ryzyko zachorowania na raka prostaty i potrzebę dodatkowej analizy markera PSA

Dane są uśredniane, ponieważ pojęcie normy dotyczącej analizy He4 jest raczej niejasne - laboratorium może dostarczyć tylko wartości referencyjne, które są typowe dla zdrowej osoby w określonym wieku i zależą od zastosowanego sprzętu i systemu testowego.

Należy również pamiętać, że tylko lekarz posiadający inną wiedzę o pacjencie, taką jak wiek, waga, współistniejące choroby, objawy, może poprawnie zinterpretować wyniki badań krwi..

Zwiększone wartości

Zwiększone wartości markera He4 obserwuje się w onkologii jajników, gruczołów sutkowych, macicy macicy, gruczołu krokowego i, w rzadkich przypadkach, płucach.

Gen zlokalizowany tylko w zmutowanych komórkach jest odpowiedzialny za syntezę markerów nowotworowych, dlatego wraz z rozwojem nowotworów złośliwych są one aktywnie uwalniane do przestrzeni międzykomórkowej, a następnie do krwi.

Jeśli wskaźnik odbiega od normy w górę, pacjent otrzymuje skierowanie do onkologa, który na podstawie wyników badania na dużą skalę opracowuje przebieg leczenia, w tym chemioterapię i, w razie potrzeby, chirurgiczne usunięcie guza. Leczenie można dostosować, biorąc pod uwagę jego skuteczność, stadium choroby i stan pacjenta..

Czy może być fałszywie pozytywny test?

Narażenie na niektóre czynniki może prowadzić do fałszywych wyników w jakichkolwiek badaniach. Błąd w analizie markerów nowotworowych He4 może wynikać z:

 • awaria sprzętu laboratoryjnego,
 • nieprzestrzeganie zasad przygotowania do analizy,
 • choroba krwi,
 • błąd ekspertów.

Ponadto możliwy jest wysoki wskaźnik w ostrym zapaleniu przydatków oraz w przypadku rozwoju:

 • mukowiscydoza,
 • mięśniaki macicy lub mięśniaki macicy,
 • endometrioza,
 • niewydolność wątroby lub nerek,
 • torbiele jajników.

Fałszywe negatywne wskaźniki nie są wykluczone. Na przykład w przypadku analizy przed rozpoczęciem wzrostu białka He4 lub jeśli guz nie wywołuje intensywnej syntezy.

Białko He4 we krwi pomaga określić obecność złośliwych nowotworów w ciele. Ważne jest, aby pamiętać o prawdopodobieństwie fałszywych wyników i potrzebie dodatkowego badania - tylko zestaw metod diagnostycznych pozwala uzyskać wiarygodne informacje o obecności lub nieobecności choroby chorobotwórczej.

Oncomarker NOT 4 - co oznacza i pokazuje badanie krwi

Wśród innych badań zalecanych w obecności onkologii pacjentkom często przypisuje się marker nowotworowy HE-4. O tym, co to jest i jak przygotować się do analizy, nasz artykuł pokaże. Zalecane jest zapoznanie się z ogólnymi informacjami i wskazaniami do zastosowania tej analizy..

Choroby onkologiczne zajmują pierwsze miejsca w śmiertelności populacji świata. Rak jest bardzo trudny do leczenia, a nawet jeśli się powiedzie, nie ma gwarancji całkowitego wyleczenia. Choroby zdiagnozowane późno są podatne na nawrót..

Opis znacznika

Marker nowotworowy HE-4 jest specjalnym białkiem wytwarzanym przez organizm jako mechanizm obronny w obecności guza, którego tworzenie jest złośliwe. Substancja ta znajduje się we krwi każdej osoby. W przypadku wzrostu jego stężenia pacjentom przepisuje się dodatkowe środki diagnostyczne w celu ustalenia przyczyny tego naruszenia.

Marker HE-4 jest najbardziej wrażliwy na nabłonkowy rak jajnika. Gdy poziom tego białka we krwi jest podwyższony, przeprowadza się dodatkowe badanie CA 125. Połączenie tych testów jest uważane za bardziej niezawodną metodę diagnozowania onkologii raka jajnika. W większym stopniu (około dziewięćdziesięciu procent) przypadków wszystkich chorób raka jajnika rozpoznaje się raka nabłonkowego, którego rozpoznanie jest raczej trudnym zadaniem.

Cechą markera nowotworowego HE-4 jest to, że pokazuje wzrost poziomu tylko przy faktycznej obecności komórek złośliwych. Wskaźniki te nie wzrosną w przypadku procesów zapalnych lub łagodnych formacji nowotworowych. Charakterystyczną cechą tego badania jest to, że po jego przeprowadzeniu można zidentyfikować chorobę we wczesnych stadiach rozwoju.

Ponadto, korzystając z analizy markerów nowotworowych, możesz dowiedzieć się o stopniu rozwoju choroby, możliwych przerzutach, prawdopodobieństwie nawrotu, a także monitorować skuteczność terapii. Pacjenci leczeni z powodu raka jajnika zobowiązują się regularnie oddawać krew markerom nowotworowym. Jeśli dane analizy wskazują, że substancja nie występuje we krwi, świadczy to o skuteczności leczenia i wskazuje na duże szanse pacjentów na pięcioletnie przeżycie.

Wskazania

Oncomarker HE-4 - nie jest jednym z obowiązkowych testów dla pacjentów i można go przypisać tylko w przypadku pewnych dolegliwości. Badania krwi markerów HE-4 są wskazane, gdy pacjenci skarżą się na:

 • występowanie bólu w okolicy miednicy i przydatków;
 • zakłócenia cyklu miesiączkowego;
 • nagła utrata masy ciała i utrata apetytu;
 • gwałtowne pogorszenie samopoczucia.

Innym wskazaniem do wykonania badania krwi markerów HE-4 jest ocena ryzyka onkologii u kobiet z menopauzą, a także u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka:

 • z obecnością przewlekłych patologicznych zaburzeń narządów miednicy;
 • z genetycznymi predyspozycjami do choroby;
 • pracownicy niebezpiecznych branż.

Na pytanie, czy warto przeprowadzić analizę markera HE-4, ginekolog odpowie dopiero po przeprowadzeniu wywiadu i badaniu pacjenta. Gdy wzrost poziomu markera nie jest wykrywany we krwi, oznacza to brak nowotworów złośliwych. W przeciwnym razie specjaliści wykryją wzrost markerów nowotworowych i mogą być przepisane dodatkowe badania w celu dokładniejszej diagnozy. Lekarz powinien przepisać leczenie w oparciu o etap rozwoju procesu patologicznego, jego charakter i ogólny stan zdrowia pacjenta.

Zasady oddawania krwi do analizy

Aby wyniki testu markera nowotworowego HE-4 były jak najbardziej wiarygodne, ważne jest przestrzeganie pewnych zasad przed oddaniem krwi:

 • krew do analizy markera nowotworowego HE-4 należy podać rano, wcześniej jedzenie było zabronione;
 • przygotowując się do wykonania testu HE-4, trzy dni przed oddaniem krwi, musisz przestać używać jakichkolwiek leków;
 • przed poddaniem biomateriału do badań zabronione jest palenie;
 • alkohol należy porzucić pięć dni przed testem;
 • Pamiętaj, aby powiadomić lekarza, która faza cyklu miesiączkowego występuje w tym okresie.

Czasami badanie krwi markerów HE-4 może być przepisane w dzieciństwie. Następnie dziewczyny muszą pić przegotowaną wodę. Pół godziny przed oddaniem krwi należy wypić co najmniej 0,2 litra wody.

Rozszyfrowanie wyników

Po badaniu wyniki testu markera nowotworowego HE-4 są zwykle gotowe po dwóch dniach. Dobrym wskaźnikiem jest zmniejszona liczba markerów nowotworowych HE-4 w badaniu krwi, co oznacza brak nowotworów złośliwych.

Po przeprowadzeniu badania na znaczniku guza HE-4 odszyfrowanie uzyskanych danych powinno być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę, biorąc pod uwagę grupę wiekową pacjenta.

Norma

Marker HE-4 można wykryć we krwi absolutnie wszystkich kobiet. Optymalne standardy HE-4 oblicza się na podstawie kategorii wiekowej pacjenta. W wieku rozrodczym ta norma u kobiet nie powinna przekraczać 70 pmol / L, ale już po menopauzie jej poziom może osiągnąć nawet 140 pmol / L. Dokładna diagnoza nie opiera się wyłącznie na podwyższonych wskaźnikach, ale sugeruje to potrzebę dodatkowych badań.

Odchylenia

Kiedy specjaliści stwierdzą nieprawidłowość we krwi w postaci wzrostu liczby markerów nowotworowych HE-4, pacjentom zalecane są następujące środki diagnostyczne:

 • badanie ultrasonograficzne (ultradźwięki);
 • rezonans magnetyczny (MRI);
 • tomografia komputerowa (CT);
 • radiografia.

Po analizie na poziomie markera wyniki nie są powodem do postawienia dokładnej diagnozy. Wszystkie te wartości mogą wskazywać tylko na potrzebę pełnego badania..

Odszyfrowując analizy już dorosłych kobiet, nie zapewnia się zmniejszenia wskaźników, dodatkowe środki diagnostyczne są zalecane tylko w przypadku wykrycia wzrostu liczby markerów. Dokładniejsza diagnoza wymaga połączonego zastosowania badań krwi dla markerów nowotworowych HE-4 i CA 125.

Przyczyny błędów

Każde badanie w obecności pewnych czynników może dać fałszywe wyniki, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Znacznik nowotworu HE-4 może być również błędny, na przykład z powodu:

 • awarie sprzętu;
 • błędy młodych specjalistów;
 • nieprzestrzeganie odpowiednich zasad w przygotowaniu do oddania krwi do analizy;
 • choroby krwi.

Czasami wzrost HE-4 jest możliwy, jeśli pacjent ma takie choroby:

 1. Mukowiscydoza;
 2. Mięśniaki macicy;
 3. Włókniak macicy;
 4. Endometrioza;
 5. Niewydolność wątroby i nerek;
 6. Torbiel lewego lub prawego jajnika;
 7. Zapalenie narządów miednicy mniejszej.

Możliwe są również fałszywe wskaźniki negatywne. Może się to zdarzyć, jeśli analizę przeprowadzono na etapie, w którym wzrost wskaźnika HE-4 jeszcze się nie rozpoczął, lub jeśli nowotwór nie wywołał syntezy tej substancji. Gdy lekarze podejrzewają raka jajnika lub jeśli u pacjenta występuje wysokie ryzyko rozwoju nabłonkowego raka jajnika, ujemne liczby HE-4 mogą nie być uważane za dowód braku patologii..

Specjalista powinien przepisać pacjentowi leczenie dopiero po kilku testach do badania markera nowotworowego HE-4. Na podstawie liczby markerów nowotworowych we krwi można określić powstawanie wtórnych ognisk wzrostu guza z powodu rozbieżności komórek złośliwych w sąsiednich tkankach.

Lekarze powinni dokładnie przestudiować dynamikę wzrostu wskaźników, a także przeprowadzić wiele dodatkowych procedur diagnostycznych. Dopiero po ustaleniu dokładnego obrazu klinicznego i potwierdzeniu diagnozy zalecane jest dalsze leczenie, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Program leczenia i program badań zalecany przez specjalistów zależy od objawów choroby, wieku pacjenta, jej dolegliwości i innych czynników. Dzięki terminowej diagnozie i terapii wskaźniki wracają do normy, a pacjent może liczyć na korzystny wynik. Jeśli po leczeniu wskaźniki nadal będą rosły, oznacza to możliwy nawrót złośliwych komórek.

Analiza non4 norm u kobiet

Oznaczanie stężenia ludzkiego białka najądrza 4 (HE4), które można wykorzystać do diagnozowania, oceny rokowania i kontroli leczenia raka jajnika i endometrium.

 • Ludzkie białko najądrzy 4
 • Ludzkie białko wydzielnicze z najądrzy 4
 • Ludzkie białko najądrza 4
 • Wfdc2

Zakres oznaczania: 15 - 30000 pmol / L.

Jaki biomateriał można wykorzystać do badań?

Jak przygotować się do badania?

 • Nie pal przez 30 minut przed badaniem..

Przegląd badań

HE4 (z angielskiego białka ludzkiego najądrza 4) jest małym białkiem (masa cząsteczkowa 25 kD), które należy do rodziny białek zawierających 4 wiązania dwusiarczkowe w rdzeniu. Początkowo znaleziono go w dystalnych odcinkach nabłonka przewodu wyrostka robaczkowego jajnika (przewód najądrza), od którego pochodzi nazwa ludzkie białko najądrza. Następnie okazało się, że HE4 powstaje również w wielu innych tkankach (nabłonek gruczołu sutkowego, żeńskie i męskie układy rozrodcze, dystalne kanaliki nerkowe, okrężnica, gruczoły ślinowe). Fizjologiczna rola HE4 nie jest w pełni zrozumiała; jest prawdopodobnie konieczna do normalnego funkcjonowania nabłonka. Ponadto wspiera system odporności wrodzonej dróg oddechowych i jamy ustnej..

Wzmocniona synteza HE4 jest charakterystyczna dla niektórych nowotworów złośliwych (międzybłoniaka, raka płuc, nerki, piersi, endometrium i raka żołądka i jelit), co umożliwia wykorzystanie tego białka jako markera nowotworowego. Wykazano, że HE4 ma właściwości, które promują progresję nowotworu, na przykład, poprawia migrację i adhezję komórek raka jajnika. HE4 ma największe znaczenie w diagnozowaniu, ocenie rokowań i monitorowaniu leczenia nowotworów jajnika i endometrium.

 • HE4 do diagnostyki różnicowej mas miednicy.

Jednym z najtrudniejszych zadań diagnostycznych jest diagnostyka różnicowa łagodnych i złośliwych formacji miednicy małej. Często stosuje się do tego marker nowotworowy CA-125. Istotną wadą CA-125 jest jego brak swoistości, ponieważ można go zwiększyć w łagodnych chorobach. W porównaniu z CA-125 marker nowotworu HE4 ma mniejsze szanse na łagodne nowotwory (w 8% przypadków w porównaniu z 29%). CA 125 zwiększa się również w 67% przypadków endometriozy, podczas gdy HE4 wzrasta tylko w 3%. Zatem zaletą HE4 jest jego wyższa specyficzność w przypadku nowotworów złośliwych..

Stosując kombinację markerów nowotworowych CA 125 i HE4, możliwe jest dokładniejsze odróżnienie złośliwych i łagodnych mas miednicy niż przy użyciu każdego markera osobno. Kombinacja tych markerów nowotworowych w połączeniu ze stanem menopauzy pacjenta jest stosowana w algorytmie ryzyka raka jajnika ROMA.

 • HE4 do badań przesiewowych w kierunku raka jajnika i endometrium.

Do chwili obecnej nie ma analizy ani metody, która pozwoliłaby na skuteczne wykrycie raka jajnika na wczesnym etapie. Najczęściej stosowanym do tych celów jest CA 125. Ten marker nowotworowy nie jest jednak wystarczająco czuły i jest wykrywany tylko w 30-50% przypadków raka jajnika we wczesnych stadiach. Wykazano, że HE4 można wykryć w 32% przypadków raka jajnika ujemnego dla CA 125 i dlatego uzupełnia CA 125.

HE4 jest zawarty w większości paneli testowych, które są zalecane do stosowania w badaniach przesiewowych w kierunku raka jajnika. Najlepszy wynik pokazano przy zastosowaniu kombinacji HE4, CA-125, zarodkowego antygenu nowotworowego CEA i cząsteczki adhezji śródbłonka naczyniowego VCAM-1 typu 1: połączenie tych markerów nowotworowych ujawnia wczesny etap raka jajnika z czułością 86% i swoistością 98%.

Ważne jest podkreślenie, że marker nowotworowy HE4, podobnie jak marker nowotworowy CA-125, jest w stanie wykryć tylko złośliwe guzy jajnika pochodzenia nabłonkowego i nie ujawnia guzów nowotworowych ani guzów zrębu rdzenia narządów płciowych.

Niektóre badania wykazały również, że HE4 można stosować do badań przesiewowych w kierunku raka endometrium..

 • HE4 do oceny rokowania raka jajnika i endometrium.

Zwiększony poziom HE4 jest związany z wyższym stopniem złośliwości i bardziej wyraźnym stadium raka jajnika zgodnie z klasyfikacją FIGO. Wysokie poziomy HE4 są bardziej prawdopodobne w przypadku bardziej agresywnego raka jajnika i wskazują na mniej korzystne rokowanie..

Podobnie jak w przypadku raka jajnika, podwyższony poziom HE4 jest związany z bardziej agresywnym fenotypem raka endometrium, a wysokie stężenie tego markera nowotworowego wskazuje na złe rokowanie choroby.

 • HE4 do monitorowania leczenia i diagnozy nawrotów raka jajnika i endometrium.

Test HE4 można wykorzystać do oceny skuteczności leczenia. Zatem stężenie HE4 jest znacząco różne u pacjentów z rozpoznaniem raka jajnika iu pacjentów, którzy osiągnęli całkowitą remisję kliniczną (324,1 vs. 23,3 pikomole).

Test HE4 można również wykorzystać do zdiagnozowania nawrotu raka jajnika. Wykazano, że HE4 zaczyna być wykrywany około 4,5 miesiąca przed wystąpieniem klinicznych objawów nawrotu tej choroby. Na tej podstawie do monitorowania skuteczności leczenia stosuje się test HE4. W niektórych przypadkach wzrost HE4 poprzedza wzrost CA-125. Jedno badanie wykazało, że marker nowotworowy HE4 jest w stanie wykryć nawrót raka jajnika z czułością 74% i swoistością 100% przy stężeniu większym niż 70 pikomol / L. Zastosowanie kombinacji markerów nowotworowych HE4 i CA-125 zwiększa czułość nawet o 76%.

Podwyższony poziom HE4 występuje w 80% przypadków nawrotu raka endometrium. Wykazano, że marker nowotworowy HE4 jest w stanie wykryć nawrót raka endometrium z czułością 81% i swoistością 64% przy stężeniu większym niż 70 pikomol / l.

Interpretując wynik badania, należy pamiętać, że HE4 może być podwyższony w niektórych innych chorobach, w tym w raku płuc, niewydolności nerek i zwłóknieniu nerek. Z wiekiem stężenie HE4 zwykle znacznie wzrasta (w przeciwieństwie do CA-125, który zwykle zmniejsza się z wiekiem). Na przykład 95-percentylowy rozkład stężeń HE4 wynosi 128 pikomoli u kobiet po menopauzie i 89 pikomoli u kobiet przed menopauzą. Kobiety w ciąży mają znacznie niższe stężenie HE4 niż kobiety niebędące w ciąży. Czynniki takie jak faza cyklu miesiączkowego, endometrioza oraz stosowanie estrogenu i środków antykoncepcyjnych zawierających progesteron nie wpływają na poziom HE4.

Wyniki analizy są oceniane z uwzględnieniem wszystkich istotnych danych anamnestycznych, klinicznych i innych danych laboratoryjnych.

Do czego służy badanie??

 • Do diagnozy, oceny rokowania i monitorowania leczenia guzów jajnika i endometrium.

Kiedy zaplanowane jest badanie?

 • W przypadku podejrzenia raka jajnika lub endometrium.

Co oznaczają wyniki??

Izolowane wykorzystanie badań do badań przesiewowych i diagnostyki raka jest niedopuszczalne. Informacje w tej sekcji nie mogą być wykorzystane do samodiagnozy i samoleczenia. Rozpoznanie każdej choroby opiera się na kompleksowym badaniu przy użyciu różnych, nie tylko metod laboratoryjnych i jest przeprowadzane wyłącznie przez lekarza.

Wartości referencyjne:

Premenopauza: co może wpłynąć na wynik?

 • Wyniki badania są oceniane z uwzględnieniem dodatkowych danych anamnestycznych, klinicznych i laboratoryjnych;
 • Aby uzyskać dokładny wynik, postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania testu..

Oncomarker He-4

Oncomarkery - połączenie pierwiastków chemicznych (cząsteczek biologicznych), które powstają w organizmie człowieka i mają różną etiologię. Ich zawartość we krwi może wzrosnąć zarówno w obecności nowotworów złośliwych i łagodnych, jak i w niektórych procesach zapalnych. Badanie identyfikujące onkologię to badanie krwi w celu ustalenia poziomu markerów nowotworowych, substancji wytwarzanych przez organizm w odpowiedzi na pojawienie się guza nowotworowego. Jedną z tych substancji jest marker nowotworowy He-4 (ludzkie białko naskórka).

Oncomarker He-4 co to jest? Jest to białko z grupy WFDC, kwaśna glikoproteina, która znajduje się w najądrzu u mężczyzn, jajowodów, narządów oddechowych, trzustki i bierze udział w wielu procesach biochemicznych i fizjologicznych w organizmie. Dlatego jest obecny we krwi zarówno kobiet, jak i mężczyzn, aw małych ilościach jest całkowicie bezpieczny. Jednak poziom markera nowotworowego He-4 gwałtownie wzrasta w obecności raka (rak endometrium, nabłonkowy rak jajnika, rzadko w onkologii piersi i płuc). Przyczyna obecności He-4, jego cel i wpływ na funkcje życiowe ciała nie zostały jeszcze w pełni zbadane..

Funkcje markera nowotworowego

Poziom markera nowotworowego He-4 określa się za pomocą analizy hemoluminescencji, której osobliwością jest połączenie białka He-4 z wyznakowanymi substancjami, które mają tendencję do świecenia. Za pomocą specjalnego sprzętu oblicza się stężenie He-4 we krwi.

Analiza markerów nowotworowych, podobnie jak każda analiza, może wykazywać fałszywe wyniki ze względu na wpływ różnych czynników. Fałszywie pozytywne i fałszywie ujemne wyniki można uzyskać z powodu niektórych błędów: możliwość nieprawidłowego działania urządzenia, naruszenie zasad przekazywania analizy, prawdopodobieństwo błędu asystenta. Również wzrost wskaźników markera nowotworowego He-4 w organizmie może być spowodowany chorobami o charakterze nieonkologicznym, takimi jak:

 • Torbiel jajnika - łagodny nowotwór w postaci wnęki wypełnionej płynem (z torbielą jajnika obserwuje się niewielki wzrost He-4);
 • Mięśniaki macicy i mięśniaki macicy są łagodnymi nowotworami warstwy mięśniowej;
 • Mukowiscydoza jest dziedziczną chorobą atakującą gruczoły wydzielania wewnętrznego i narządy oddechowe;
 • Endometrioza jest chorobą ginekologiczną, w której komórki wewnętrznej warstwy ścian macicy rosną poza ich granicami;
 • Przewlekła niewydolność nerek
 • Obecność procesów zapalnych w narządach miednicy;
 • Choroba wątroby (zapalenie wątroby, marskość wątroby).

Wiodące kliniki w Izraelu

Przyczyny spadku poziomu markera nowotworowego He-4 mogą być:

 • Norma (Norma) - brak choroby w ciele;
 • Poziom markera nowotworowego nie jest wystarczająco podniesiony do typowych wskaźników choroby;
 • Marker nowotworowy nie reaguje na tkankę nowotworową;
 • W przypadku dobrego wyniku leczenia.

Norma markera nowotworowego

Norma poziomu He-4 we krwi kobiet zależy od cyklu miesiączkowego lub menopauzy i jest obliczana w pikomolach na litr. U pacjentów w wieku poniżej 40 lat za normę uważa się 60 pmol / l. W okresie pomenopauzalnym normalny marker guza krwi wynosi 140 pm / l.

Przy podwyższonych poziomach markera nowotworowego He-4 wymagane są dodatkowe badania:

 • Badania krwi (ogólne i biochemiczne);
 • Analiza w celu ustalenia poziomu hormonów (estradiol lub E2). Wskaźniki rezultatu E2 można obliczyć na kalkulatorze online i przeliczyć na pmol / l.;
 • Badanie ginekologiczne (badanie szyjki macicy);
 • Badanie ultrasonograficzne otrzewnej i narządów miednicy;
 • Badanie rentgenowskie (w celu wykluczenia przerzutów);
 • Biopsja (badanie tkanek pod kątem onkologii).

Podanie

Oncomarker He-4 (ludzkie białko najądrza) jest uważany za najbardziej wrażliwy na bardzo początkowych etapach powstawania nowotworów złośliwych, co pomaga wcześnie wykryć chorobę. Jego główną wadą jest to, że jest odporny na złośliwe guzy złośliwe i śluzowate..

Oncomarker He-4 określa nowotwory złośliwe jajników i macicy u kobiet. Według statystyk nabłonkowy rak jajnika (EPR) zajmuje 5 miejsce wśród nowotworów narządów miednicy, śmiertelność z nich wynosi około 50%. Przyczyną tak wysokiej śmiertelności jest brak objawów na początkowym etapie choroby. Nowotwory złośliwe jajników występują najczęściej u kobiet w wieku 55-70 lat.

Ważny! Oncomarker He4 wykrywa raka jajnika w początkowych stadiach, kiedy choroba pozytywnie reaguje na leczenie. Inne markery nowotworowe mogą wykryć złośliwe nowotwory znacznie później, gdy objawy choroby już się objawiły.

W wielu przypadkach marker CA-125 był używany do wykrywania onkologii jajników, ale w naszych czasach stwierdzono, że to marker He-4 znacznie dokładniej diagnozuje raka narządów miednicy. Badania wykazały, że poziom CA-125 wzrasta na krótko przed dokładną diagnozą raka jajnika, a poziom He-4 wzrasta 2 lub 3 lata przed wykryciem raka. Połączenie dwóch badań (He-4 i Ca-125) jest szczególnie skuteczne w guzach nabłonkowych jajników. Stosuje się także marker CD 15 (antygen leukocytowy)..

W raku jajnika powszechny jest brak objawów we wczesnych stadiach choroby. Nowotwory złośliwe jajników nie mogą zostać wykryte podczas rutynowego badania w ginekologii. Dlatego bardzo trudno jest zdiagnozować je na czas bez analizy w celu ustalenia poziomu markera nowotworowego HE-4. Objawy pojawiają się w późnych stadiach choroby, a przerzuty występują wcześnie (w macicy, otrzewnej, wątrobie, jelitach).

Indeks ROMA

Połączona analiza He-4 i Ca-125 (wskaźnik rumu) ma maksymalną czułość (około 80%) i pokazuje najbardziej prawdziwe wyniki w diagnozowaniu złośliwych nowotworów jajników (ponad 90%). Jest również stosowany jako test prognostyczny w celu określenia predyspozycji danej osoby do możliwości wystąpienia raka, tak zwanego obliczenia ryzyka raka jajnika. Skutecznie stosowany do monitorowania skuteczności leczenia, występowania przerzutów i nawrotów.

Współczynnik deszyfrowania dla analiz He-4 i Ca-125 służy do obliczenia wskaźnika ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorytm). Aby ocenić ROMA, musisz wiedzieć, czy pacjentka jest w okresie przedmenopauzalnym (ROMA 1) czy u kobiet po menopauzie (ROMA 2). Gdy odczyt ROMA jest wyższy niż 11,4% w badaniu krwi, oznacza to duże prawdopodobieństwo obecności onkologii w jajnikach podczas premenopauzy. U kobiet po menopauzie wysokie ryzyko raka jajnika wynosi prawie 25%.

Wskazania do stosowania

Badanie krwi w celu ustalenia markera nowotworu He-4 nie jest konieczne podczas badania wszystkich pacjentów. Lekarz przepisuje takie badanie tylko w przypadkach, gdy kobieta ma pewne dolegliwości, takie jak: nieregularny cykl menstruacyjny, pojawienie się bólu w miednicy, nietrzymanie moczu, trudności w oddawaniu moczu, utrata apetytu, nudności, nagła utrata masy ciała, osłabienie i ogólne złe samopoczucie. Analiza He-4 jest również zalecana u pacjentów z dziedziczną predyspozycją do raka jajnika, z przewlekłymi chorobami narządów miednicy i pracujących w szkodliwych warunkach pracy.

Przed postawieniem ostatecznej diagnozy lekarz wysyła pacjenta kilka razy w celu analizy oznaczenia markera nowotworowego He-4. Jest to konieczne, aby specjalista mógł dokładnie określić, czy występuje wzrost wskaźników i jaka jest dynamika choroby. We wczesnych stadiach raka jajnika najczęściej przepisywana jest chemioterapia. Jeśli nie obserwuje się poprawy, zaleca się interwencję chirurgiczną i leczenie regeneracyjne po operacji..

Chcesz poznać koszty leczenia raka za granicą?

* Po otrzymaniu danych na temat choroby pacjenta przedstawiciel kliniki będzie w stanie obliczyć dokładną cenę leczenia.

Uwaga! Kiedy rak jajnika jest diagnozowany na wczesnym etapie, a guz nie rozprzestrzenił się jeszcze poza granice jajnika, rokowanie jest korzystne w prawie 95% przypadków. Dlatego wczesna diagnoza jest kluczem do skutecznego leczenia.

Najważniejsze zalecenia przed analizą

Do analizy markera nowotworowego He-4 stosuje się krew pobraną z żyły. Bardzo ważne jest, aby krew została dostarczona do laboratorium w ciągu godziny od pobrania. Zazwyczaj wyniki badania można uzyskać już drugiego dnia. Aby analiza była jak najdokładniejsza, lekarze zalecają przestrzeganie następujących zaleceń:

 1. Przez 4 godziny, a najlepiej 8 godzin przed testem, odmawiaj jedzenia;
 2. Na 8 godzin zrezygnuj z herbaty, słodkich napojów gazowanych, kawy i soków. Pij tylko przegotowaną wodę;
 3. Przestań używać jakichkolwiek leków na kilka dni przed testem;
 4. Nie pij żadnych napojów alkoholowych w ciągu tygodnia;
 5. Rzuć palenie na kilka godzin przed porodem;
 6. Odrzuć smażone, tłuste, pikantne i słodkie potrawy;
 7. Dzień lub dwa przed analizą zaleca się powstrzymanie się od aktywności seksualnej;
 8. Unikaj dużego stresu fizycznego i emocjonalnego.

Są przypadki, w których analiza markera nowotworu He-4 jest przepisywana dzieciom. Pół godziny przed analizą dziecko musi wypić co najmniej szklankę przegotowanej wody.

Potrzebuję wiedzieć! Analiza w celu ustalenia poziomu He-4 nie może być podjęta podczas menstruacji, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem wynik zostanie zwiększony. Zaleca się wykonanie analizy 5 do 7 dni po menstruacji. Ponowne badanie przeprowadza się zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego po 2-3 miesiącach.

Zapobieganie rakowi jajnika

Aby uniknąć pojawienia się złośliwych nowotworów jajników, musisz przestrzegać kilku prostych wskazówek:

 • Regularnie badany przez ginekologa;
 • Okresowo oddawaj krew do ogólnej analizy i biochemii;
 • Pacjenci z grupy ryzyka powinni być badani na obecność He-4 co 3 miesiące;
 • Spróbuj ubrać się cieplej;
 • Przestań palić i pić napoje alkoholowe;
 • Przestrzegaj właściwego odżywiania i kontroluj swoją wagę, ponieważ nadwaga podwaja ryzyko raka jajnika;
 • Przestrzegaj higieny narządów płciowych;
 • Przyjmuj leki hormonalne i antykoncepcyjne ściśle według zaleceń lekarza.

Musisz pamiętać! Ze zwiększonym wskaźnikiem markera nowotworowego He-4 nie należy panikować. Nie można wykluczyć prawdopodobieństwa błędu. Tylko lekarz może ustalić dokładną diagnozę choroby i poprawnie odczytać analizę. Najważniejsze jest, aby zwracać uwagę na swoje zdrowie i terminowo poddawać się badaniom lekarskim.

Oncomarker he-4: transkrypt, norma u kobiet, która pokazuje

Materiały są publikowane w celach informacyjnych i nie są receptą na leczenie! Zalecamy skontaktowanie się z hematologiem w swoim ośrodku.!

Współautorzy: Markovets Natalya Viktorovna, hematolog

Oncomarkery nazywane są specjalnymi substancjami obecnymi we krwi pacjentów z rakiem. Takie związki występują w małych ilościach u zdrowych ludzi, ale wzrost ich stężenia we krwi sugeruje obecność onkologii. Jednym z tych sygnałów nawigacyjnych jest marker nowotworowy HE-4..

Marker HE-4 jest obecny w małych ilościach w najądrzach jąder i wykonuje zadania spermatogenezy; jest również obecny w ciele kobiety. Ale jeśli kobieta ma wysoki marker guza HE-4, co to oznacza? Ustalono, że stężenie markera wzrasta wraz z powierzchownym rakiem jajnika i onkologią błony śluzowej macicy.

Ważny! Jeśli inne markery nowotworowe mogą zdiagnozować raka jajnika podczas wystąpienia objawów klinicznych, marker nowotworowy HE4 rozpoznaje raka we wczesnych stadiach, kiedy można go dobrze leczyć..

Marker nowotworowy CA-125 jest również stosowany w diagnostyce onkologii jajników, ale wzrost stężenia jest wykrywany, gdy pojawia się klinika. Ponadto test jest wrażliwy na inne nieprawidłowości, w tym łagodne. Gdy HE-4 jest podwyższony, wskazuje to na proces rakowy i nie jest wykrywany w łagodnych patologiach jajników..

Aby zdiagnozować raka szyjki macicy, konieczne jest wykonanie testów na markery nowotworowe SCC, których dekodowanie jest dostępne na naszej stronie internetowej i pomoże ci w zdefiniowaniu tej choroby.

Wskaźniki normy

Kobieta często nie przywiązuje wagi do nieprawidłowości miesiączkowania, ale takie objawy mogą wskazywać na początek procesu onkologicznego. Aby zdiagnozować takie problemy w odpowiednim czasie, stosuje się markery nowotworowe..

Guz jajnika jest diagnozowany bardzo często.

Specyficznym związkiem do diagnozowania raka jest marker nowotworowy HE-4 - marker narządów miednicy, którego normę oblicza się w pikomolach na litr. Rak jajnika jest chorobą obserwowaną u kobiet, które utraciły zdolność do rodzenia dzieci..

Ważny! W okresie menopauzy za normę uważa się zawartość markera poniżej 70 pikomoli / l, aw okresie pomenopauzalnym mniej niż 140 pikomoli / l.

Guzy jajnika z częstością występowania znajdują się na piątym miejscu wśród złośliwych patologii ginekologicznych, ale odsetek zgonów w tej patologii wynosi 45%. Kobiety po pięćdziesiątce są chore. Przyczyną wysokiej śmiertelności jest przedwczesne wykrycie choroby. W przypadku opóźnionego rozpoznania raka nie więcej niż 30% pacjentów ma szansę przeżyć ponad rok.

Zasady oddawania krwi do analizy

Marker HE 4 określa się we krwi pobranej z żyły. Przygotowanie do podjęcia analizy obejmuje przestrzeganie następujących zasad:

Krew żylna na czczo

 • Oddawanie krwi powinno odbywać się rano na czczo.
 • Przed pobraniem krwi nie możesz pić słodyczy, możesz pić tylko wodę.
 • Trzy dni przed oddaniem krwi przestań brać leki.
 • Pacjenci poddawani leczeniu w pierwszym roku przechodzą analizę raz na kwartał. W przyszłości wystarczy przeprowadzić badanie raz na 6 miesięcy.

Deszyfrowanie analizy

Zawartość markera nowotworowego HE-4 określa się za pomocą analizy hemoluminescencyjnej, której istotą jest połączenie białka innego niż 4 i znakowanych substancji, które mają zdolność świecenia. Za pomocą określonych narzędzi oblicza się stężenie inne niż 4..

Jeśli testowałeś na czerniaka skóry, możesz zobaczyć rozkład wskaźników w szczegółowym artykule na temat tej choroby.

Ważny! Jeśli wskaźnik dekodowania oncomarkera nie wynosi 4 w okresie przedmenopauzalnym przekracza 70, ale w okresie menopauzy 140 pikomoli na litr, pacjent prawdopodobnie ma raka macicy i raka jajnika. Jeśli analiza wykazuje wartość inną niż 4 poniżej normy, nie ma żadnych problemów.

Przekroczenie normy jest niezwykle ważne. Istnieją jednak nowotwory jajników, których nie można zidentyfikować nawet przez HE-4. Jest to guz śluzowaty i zarodkowy..

Dlatego badania uzupełnia wskaźnik CA-125. Ta technika pozwala zidentyfikować dowolny guz we wczesnych fazach..

Wynik, niepotwierdzony przez ultradźwięki, nie stanowi podstawy do ustalenia ostatecznej diagnozy.

Jeśli diagnoza raka jajnika zostanie potwierdzona, kobieta zostanie skierowana do ginekologii onkologicznej. Plan leczenia jest zatwierdzony przez komisję. Może obejmować chirurgię, radioterapię lub terapię chemiczną..

Kombinacja markerów nowotworowych HE4 i CA125 daje dokładniejszy wynik diagnostyczny

Przyczyny pseudo wyników

Należy pamiętać, że badanie markerów nowotworowych nie jest uważane za główny argument za występowaniem lub brakiem raka. Logiczne jest stosowanie go w połączeniu z innymi metodami diagnostycznymi markerów nowotworowych (najczęściej w połączeniu z markerem CA-125), alternatywnych metod badania.

Jednak czasami marker he-4 jest określany przy braku onkologii. Analiza daje pseudo-dodatni wynik, gdy pacjent cierpi na mukowiscydozę, patologie układu moczowo-płciowego o charakterze zapalnym, przewlekłą niewydolność nerek, torbiel jajnika, mięśniak.

Wynik pseudo-ujemny uzyskuje się, gdy guz nie syntetyzuje HE4 lub wytwarza niewystarczająco. Dlatego takie badanie nie powinno być traktowane jako wiarygodna diagnoza. Tylko wykwalifikowany specjalista, który przeanalizował powiązane dane, może postawić dokładną diagnozę i zalecić przebieg leczenia.

Zalecamy studiowanie podobnych materiałów:

 1. 1. Układ hemostazy: dlaczego warto wykonać test krzepnięcia krwi
 2. 2. Normalny poziom bilirubiny u noworodków i dzieci: przyczyny wzrostu
 3. 3. Czym jest bilirubina dla organizmu: jej funkcje i jak przeprowadzić analizę wskaźnika
 4. 4. Metody leczenia hirudoterapią - pijawki leczące ciało
 5. 5. Analiza dla homocysteiny: przyczyny wzrostu kobiet i mężczyzn
 6. 6. Markery jajnika HE-4 i CA-125 zgodnie z metodą Roma
 7. 7. Co pokazuje oncomarker CYFRA 21-1 (fragment cytokeratyny)??

HE4 - czym jest ten marker nowotworowy dla kobiet i jaka jest jego norma?

Rak jajnika jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci nowotworowej u pacjentów. Te statystyki są spowodowane późną diagnozą: 3 z 4 przypadków raka gruczołów żeńskich narządów płciowych stwierdzono tylko na późnym etapie rozwoju.

Tymczasem terminowe leczenie znacznie zwiększa szanse pacjentów na przezwyciężenie dolegliwości: nawet między trzecim a czwartym stadium choroby prognozy dotyczące pięcioletniego przeżycia różnią się ponad 5 razy. Jedną z metod wczesnego diagnozowania nowotworów złośliwych w jajnikach jest analiza markera nowotworowego HE4.

Co to jest HE4?

Oncomarkery to substancje wytwarzane bezpośrednio przez tkankę nowotworową lub organizm w odpowiedzi na złośliwą inwazję. HE4 odnosi się do markerów drugiej grupy. Ta substancja białkowa jest obecna w małych ilościach nawet w zdrowym ciele..

Ze swej natury HE4 jest jedną z glikoprotein w surowicy, których główną funkcją biologiczną jest blokowanie proteinaz (enzymów rozkładających cząsteczki białka na aminokwasy).

Białko to wpływa na czynność układu oddechowego i narządów rozrodczych (jajowody, endometrium, jądra).

Biologiczne zadanie samego HE4 nie zostało jeszcze ustalone, jednak zaobserwowano, że gen WFDC2, odpowiedzialny za syntezę glikoproteiny, jest aktywowany, gdy w jajnikach pojawiają się atypowe komórki nabłonkowe.

Zatem wzrost stężenia białka HE4 jest cenną funkcją diagnostyczną, która pozwala śledzić raka nabłonka (raka) narządów płciowych nawet we wczesnych stadiach, gdy ani badanie, ani analiza innych markerów nowotworowych nie wykazuje rozwoju procesu onkologicznego.

Istotną zaletą HE-4 jako markera nowotworowego jest niska intensywność reakcji na choroby zapalne w organizmie. Zwiększa to zawartość informacyjną badania..

Wskazania do analizy stężenia markera nowotworowego HE4

Główne wskazania do analizy markera nowotworowego HE4 to:

 • diagnostyka różnicowa raka macicy;
 • określenie ryzyka lub obecności raka jajnika w obecności innych nowotworów w układzie rozrodczym (głównie w gruczołach mlecznych);
 • wczesna diagnoza raka jajnika z dziedziczną predyspozycją do choroby lub z menopauzą;
 • monitorowanie skuteczności leczenia raka narządów płciowych;
 • diagnoza przerzutów raka nabłonka u kobiet.

Analiza tego markera nowotworowego może być przepisana zarówno w obecności objawów patologii narządów miednicy (ból, nieregularne miesiączki itp.), Jak i podczas rutynowego badania. Większość prywatnych laboratoriów zalicza HE4 do markerów raka, które składają się na roczny pakiet monitorowania raka dla kobiet..

Czy są szanse na życie z rakiem jajnika w stadium 4?

Odsetek raka nabłonkowego gruczołów płciowych sięga 90% wszystkich przypadków klinicznych. Pozostałe 10–20% stanowią nowotwory złośliwe i śluzowate, w których diagnoza HE-4 jest nieskuteczna.

Aby zrekompensować nieskuteczność HE-4 w niektórych formach raka, stosuje się go w połączeniu z markerem nowotworowym CA-125. Uważa się, że to CA-125 jest głównym markerem raka jajnika, chociaż jego specyficzność i czułość jest nieco niższa (CA 125 wzrasta 8-10 miesięcy przed całkowitym objawem się raka, a HE-4 wzrasta w ciągu 2-3 lat).

Aby obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u kobiet przed i po menopauzie, poziom obu markerów jest zawarty w algorytmie ROMA (dosłownie „Algorytm ryzyka nowotworu jajnika” - „algorytm obliczania ryzyka raka jajnika”).

Algorytm bierze pod uwagę stan pacjenta (przed lub po menopauzie) i, w stosunku do tego, wybiera stosunek istotności objawów diagnostycznych.

A jeśli czułość dowolnego najdokładniejszego markera raka jajnika (HE-4) nie przekracza 80%, to dokładność oszacowania ROMA osiąga 96%.

Norma i przyczyny wyników fałszywie dodatnich

Norma zawartości markera HE-4 we krwi zdrowej kobiety nie przekracza 60-70 Pmol / l. Po menopauzie wskaźnik ten podwaja się, do 140 Pmol / L. Wyższe lub graniczne wartości mogą wskazywać na rozwijający się guz jajnika, onkologię endometrium, niską skuteczność terapii przeciwnowotworowej, przerzuty lub nawrót nowotworu narządów płciowych.

Jednak przy wielu diagnozach analiza stężenia onkologicznej glikoproteiny da wynik fałszywie dodatni. Te diagnozy obejmują:

 • naruszenia nerek i wątroby (przewlekła niewydolność nerek, marskość wątroby, zapalenie wątroby);
 • torbiele narządów płciowych;
 • endometrioza;
 • mukowiscydoza (genetycznie spowodowane naruszenie układu oddechowego i trzustki);
 • nowotwory macicy (włókniaki, mięśniaki);
 • zapalenie narządów miednicy (reakcja jest mniej intensywna niż w przypadku innych markerów nowotworowych).

Pomimo wysokiej czułości i swoistości wskaźnika wynik może być fałszywie ujemny..

Jest to prawdopodobne w przypadku wczesnego leczenia (gdy poziom wytwarzanego białka nie przekroczył jeszcze normalnych wartości) lub w obecności nowotworów, które nie wywołują rozwoju markera nowotworowego.

W związku z tym eksperci kategorycznie nie zalecają, aby NOT 4 był znakiem rozpoznawczym monodiagnozy nowotworów w jajnikach.

Co pokazuje marker nowotworowy CEA i jaka powinna być norma?

Przy określaniu wskaźnika ROMA u kobiet przed menopauzą wynik u zdrowych kobiet nie przekracza 11,4%, u kobiet po menopauzie - 29,9%.

Oba markery nowotworowe, które są uwzględniane przez ten algorytm, są mniej więcej w stanie odpowiedzieć na zapalenie i łagodne guzy układu rozrodczego, więc nawet tak dokładne badanie nie może wyraźnie mówić o raku.

Na przykład, jeśli ROMA jest stabilnie nieco powyżej normy lub zmniejsza się z czasem, najprawdopodobniej podejrzewa się łagodny nowotwór..

Niezależnie od wyników badania tylko lekarz może postawić ostateczną diagnozę. Jego odkrycia będą oparte nie tylko na rozszyfrowaniu analizy markerów nowotworowych, ale także na zebranej historii, wynikach badań ultrasonograficznych i hormonalnych.

Zasady przygotowania badań

Właściwe przygotowanie do analizy jest jednym z głównych warunków uzyskania wiarygodnego wyniku..

HE-4 jest glikoproteiną w surowicy, dlatego krew żylna służy do określania jej stężenia. Zasady przygotowania do analizy stężenia HE-4 i wyznaczania wskaźnika ROMA niewiele różnią się od ogólnych zasad przygotowania do badania. Przed przesłaniem biomateriału pacjentom zabrania się:

 • jeść (między przyjmowaniem a analizą powinno zająć co najmniej 4-8 godzin);
 • pić napoje słodkie, gazowane i kofeinowe (dozwolona jest tylko woda);
 • palić i pić alkohol (co najmniej dzień przed badaniem);
 • brać leki, które nie są niezbędne (3 dni przed analizą).

Wszystkie podjęte środki należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu lub asystentowi laboratorium prowadzącemu badanie. Informacje te są wprowadzane do notatek i uwzględniane przy diagnozowaniu..

Zalecana częstotliwość analiz - raz w roku.

W obecności łagodnych nowotworów układu rozrodczego, dziedzicznej predyspozycji do raka jajnika lub już zdiagnozowanego złośliwego nowotworu piersi, częstotliwość monitorowania podwaja się. U kobiet z rozpoznanym rakiem jajnika krew jest pobierana do analizy co 3 miesiące lub częściej, ponieważ pozwala to na śledzenie skuteczności terapii.

Badanie stężenia markera nowotworowego HE 4 jest jednym z ważnych etapów diagnozy złośliwych chorób ginekologicznych. Biorąc pod uwagę statystyki zachorowalności i umieralności pacjentów w późniejszych stadiach onkologii jajników, regularne badania i rutynowe badania w interesie pacjentów.

Oncomarker HE4

Nowoczesne metody diagnostyczne pozwalają wykryć złośliwe zmiany w ciele, zanim pojawią się pierwsze oznaki patologii. Takie metody obejmują badanie krwi markerów nowotworowych - substancji wydzielanych przez komórki nowotworowe lub ciało w odpowiedzi na rozwój raka lub mięsaka. Jednym z nich jest marker nowotworowy HE-4. Oferujemy więcej informacji na ten temat.

Oncomarkery to połączenie substancji biologicznych, które powstają w ludzkim ciele w minimalnych ilościach i mają różne pochodzenie. Ich zawartość we krwi może wzrosnąć zarówno w procesach zapalnych, jak i w łagodnych i złośliwych nowotworach. Ta sama zasada dotyczy markera nowotworowego HE-4, ludzkiego białka naskórka..

Co to za substancja? HE-4 odnosi się do kwaśnych glikoprotein, specyficznych białek z grupy WFDC. Występuje w jajowodach i jajnikach u kobiet, przydatków jąder u mężczyzn, narządów układu oddechowego i trzustki.

Marker nowotworowy jest bezpośrednio zaangażowany w większość procesów biochemicznych i fizjologicznych, podczas gdy jest obecny w organizmie mężczyzn i kobiet, niezależnie od wieku i w minimalnych ilościach nie stanowi żadnego zagrożenia.

Poziom HE-4 może gwałtownie wzrosnąć, jeśli nowotwór złośliwy zacznie tworzyć się w ciele. Najczęściej mówimy o onkologii macicy i jajników, rzadziej - uszkodzenie gruczołów sutkowych i płuc.

Wskazania do badania

Badanie krwi na HE-4 nie jest często zalecane. Lekarz może zalecić badanie kobiet z dziedziczną predyspozycją do onkopatologii jajników, przewlekłych chorób żeńskich narządów płciowych i osób pracujących w szkodliwych warunkach pracy, z następującymi skargami na ich zdrowie:

 • nieregularny cykl miesiączkowy;
 • częsty ból w dolnej części brzucha;
 • problemy z oddawaniem moczu, takie jak nietrzymanie moczu lub odwrotnie, trudności z odpływem;
 • nagła utrata masy ciała;
 • ogólna słabość.

Ponadto specjaliści kierują pacjentów do badania HE-4 w następujących sytuacjach:

 • Wczesne badania przesiewowe raka jajnika, jeśli podejrzewa się raka.
 • Analiza różnicowa guzów znajdujących się w miednicy kobiety w celu określenia ich złośliwości.
 • Monitorowanie skuteczności terapii przeciwnowotworowej podczas leczenia raka jajnika.
 • Ocena rokowania, szybkie wykrycie przerzutów i nawrotów choroby.

Onkolodzy uważają, że nieskuteczne jest stosowanie HE-4 do diagnozowania innych onkopatologii, z wyjątkiem raka narządów rozrodczych kobiety.

Norma

Kryteria normy markera HE-4 zależą od wieku i tła hormonalnego kobiety. U pacjentów w wieku poniżej 40 lat, podczas gdy wystarczająca ilość hormonów żeńskich jest syntetyzowana w organizmie, poziom antygenu będzie niższy niż podczas premenopauzy i jej początku.

Rozważ, jak wartości norm dla kobiet szukają markera HE-4 w poniższej tabeli.

Wiek
Norm, pmol / l

Czy jesteś zainteresowany nowoczesnym leczeniem w Izraelu??

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety. Opinia wszystkich jest dla nas ważna..

Oncomarker h4: co to jest, norma, wskazania do analizy, dekodowanie

Z każdym rokiem rośnie liczba chorób nowotworowych. Trudno powiedzieć, czy wynika to z faktu, że onkologia się powiększa, czy z rozwoju metod diagnostycznych. Teraz wiele nowotworów można złapać na wczesnych etapach badań nad markerami nowotworowymi.

Innymi słowy, możliwe jest zdiagnozowanie raka na etapie, kiedy nie jest on manifestowany klinicznie, a objętość komórek nowotworowych jest niewielka, ale już wydzielają określone czynniki białkowe.

Oncomarker he4, który pokazuje

Marker he4 jest kodowany przez gen WFDC2, który znajduje się w komórkach rakowych. Z tego powodu przy stężeniu he4 większym niż 150 pmol czułość analizy raka jajnika wynosi 80%. Jednak specyficzność analizy jest wysoka tylko w przypadku nabłonkowego raka jajnika.

Uwaga. Zazwyczaj marker he4 jest obecny w niewielkich ilościach u wszystkich ludzi..

Z biochemicznego punktu widzenia he4 jest glikoproteiną zaangażowaną w blokowanie kinazy białkowej i zawiera:

 • w najądrzach u mężczyzn (biorących udział w tworzeniu nasienia)
 • w macicy i jajowodów u kobiet
 • w komórkach nabłonkowych jajników
 • w komórkach oskrzeli.

Należy podkreślić, że pomimo faktu, że marker ten może być wytwarzany normalnie w żeńskich narządach płciowych, wzrost jego poziomu jest niezwykle rzadki. Dlatego po wykryciu warto przeprowadzić kompleksowe kompleksowe badanie.

Ważny. Wzrost stężenia he4 w powtarzanych testach również nie jest wystarczającym kryterium do ustalenia diagnozy raka. Wykryciu tego markera nowotworowego zawsze powinno towarzyszyć pełne badanie kobiety.

Jak pokazuje doświadczenie współczesnej medycyny, marker guza h4 ma ogromne znaczenie w diagnozowaniu raka jajnika. Faktem jest, że przy wczesnej diagnozie odsetek udanego leczenia wynosi 90%. Ponadto na podstawie jego koncentracji można wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności terapii.

Na przykład. Marker he4 jest jedynym, który pojawia się we krwi przed przerzutami nowotworu, a zatem umożliwia rozpoczęcie leczenia na najwcześniejszych etapach.

Analiza markera he4 nie jest badaniem przesiewowym i nie jest przeprowadzana bez przypisania.

Upewnij się, że to badanie jest prowadzone u kobiet:

 • z dziedziczną predyspozycją;
 • z historią wskazującą na możliwy rozwój raka endometrium;
 • z ustalonym nabłonkowym rakiem jajnika z podejrzeniem przerzutów;
 • z diagnozą i leczeniem zainicjowanym w celu oceny jego skuteczności.

Niepokojącymi objawami, po których lekarz może przepisać badania markera h4, są:

 • Utrata masy ciała i utrata apetytu.
 • Usterki cyklu kobiecego.
 • Ból w podbrzuszu.

Na przykład. Aby przypisać analizę he4, wymagana jest kombinacja tych skarg, ponieważ są one zbiorczo charakterystyczne dla pierwszych objawów raka układu rozrodczego kobiety.

Wzrost markera nowotworowego he4 może wskazywać na obecność raka:

 • Endometrium;
 • Jajników;
 • sutek;
 • płuca (rzadko).

Pomimo tej listy, w zasadzie ten marker nowotworowy rośnie wraz z rakiem jajnika. Warto jednak pamiętać, że istnieją odmiany raka, w których nie zostanie on wyhodowany nawet w końcowych stadiach - germinogenny i śluzowaty.

Na przykład. Dlatego jeśli istnieje podejrzenie złośliwego procesu w jajnikach, zaleca się badanie markera nowotworowego CA 125 równolegle z he4.

Aby uzyskać analizę informacyjną, musisz się na nią przygotować.

Zasady badania krwi dla markera nowotworu he4

 • Dzień pobierania krwi nie zależy od dnia cyklu miesiączkowego;
 • pobieranie krwi odbywa się na czczo;
 • przez 3-4 dni należy przerwać przyjmowanie leków (za zgodą lekarza);
 • dzień przed analizą wyklucza alkohol;
 • w dniu pobrania krwi nie można palić;

Po wykryciu onkologii, w celu kontrolowania skuteczności leczenia, he4 podaje się 1 raz w ciągu 3 miesięcy. Następnie, po udanej terapii, kobieta jest wysyłana do analizy kontrolnej 1-2 razy w roku.

Standardy znaczników He4

Ważny. U kobiet w różnych okresach cyklu życia odczyty he4 zmieniają się. Przy aktywnej funkcji jajników wskaźniki markera nowotworowego są niższe, gdy zanika aktywność reprodukcyjna, rośnie norma analizy.

Do 40 lat normę uważa się za wskaźnik

Co to jest marker nowotworu ne4, co oznacza badanie krwi dla he4 z dekodowaniem

Przeprowadzenie dokładnej diagnostyki różnicowej patologii onkologicznych narządów i tkanek miednicy u kobiet jest jednym z najtrudniejszych zadań współczesnej medycyny.

Najbardziej niezawodna metoda biopsji, polegająca na wycięciu fragmentu tkanki z późniejszą mikroskopią, nie może być stosowana w rutynowej diagnostyce ginekologicznej..

Guzy wewnętrznych narządów płciowych u kobiet są dość powszechne i często nie są złośliwe. Dlatego w celu przeprowadzenia szybkiej diagnostyki różnicowej stosuje się badanie krwi dla markera nowotworowego He 4.

Oncomarker nabłonkowego raka jajnika Nie 4 - nowoczesne kryterium wystarczające do wstępnej diagnozy pacjenta w celu ustalenia ryzyka rozwoju onkologii.

Co oznacza badanie krwi Nie 4 (he4)

Marker nowotworowy He 4 jest markerem narządów miednicy u kobiet, hamując aktywność enzymów proteolitycznych.

Struktura chemiczna jest reprezentowana przez cząsteczkę glyprotein - jest to białko połączone wiązaniami kowalencyjnymi z oligosacharydami. Wskaźnik jest najnowszą techniką, wcześniej do diagnozowania raka jajnika stosowano marker CA 125..

CA 125 jest jednym z najczęściej badanych kryteriów obecności patologii onkologicznych w narządach miednicy u kobiet. Zawarte w tkance nabłonkowej wyściełającej większość narządów wewnętrznych człowieka.

Wadą tego kryterium jest jego niska czułość (nie więcej niż 50%) w początkowych stadiach onkopatologii.

Wczesne wykrycie nowotworów złośliwych pozwala osiągnąć maksymalne wyniki leczenia i najkorzystniejsze rokowanie.

Ważne: markery nowotworowe jajników: nie 4 i CA125 niezawodnie ustalają wyłącznie nowotwory złośliwe tkanki nabłonkowej i nie determinują działania germinogennego (powstającego w komórkach tworzących się w macicy) lub hormonalnie aktywnych (mutacje komórek ziarnistych).

Co to jest indeks ROMA?

Aby uzyskać najdokładniejszą diagnozę, amerykańscy naukowcy opracowali specjalny algorytm ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). Za pomocą indeksu ROMA można wiarygodnie określić ryzyko raka tkanki nabłonkowej jajnika. Technika ta została pomyślnie przetestowana w dużych badaniach i okazała się najbardziej skuteczna.

Aby obliczyć wskaźnik ROMA, stosuje się model matematyczny oparty na markerach raka jajnika: He 4 i CA125. Ponadto brany jest pod uwagę wiek i stan menopauzy pacjenta. Początkowo algorytm uwzględniał 7 kryteriów markerów, jednak te 2 wskaźniki pokazują maksymalną skuteczność prognostyczną.

Wzór do obliczania indeksu ROMA

Wskazania do analizy

Badanie krwi nr 4 jest koniecznie przepisane wszystkim pacjentom, którzy zgodnie z wynikami badań ultrasonograficznych narządów i tkanek miednicy lub podczas bimanualnego badania pochwy, obecność nowotworu.

Badanie jest również przeprowadzane na kobietach, u których nie ustalono rozwoju guza, z kombinacją pewnych czynników:

 • całkowita utrata apetytu;
 • szybka niewyjaśniona utrata masy ciała;
 • ból brzucha;
 • rozładowanie między cyklami;
 • ból podczas stosunku;
 • wzdęcia, pojawienie się występu lub wyczuwalnej formacji;
 • zaburzenia miesiączkowania.

Według statystyk kobiety po 50. roku życia u kobiet po menopauzie mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Pacjenci, u których już rozpoznano rodzinne przypadki raka, są również narażeni na zwiększone ryzyko. Dlatego zaleca się, aby ta kategoria ludzi co roku rutynowo poddawana była diagnostyce laboratoryjnej w kierunku markerów raka jajnika.

W sytuacji, w której przeprowadzany jest rodzaj rozpatrywanego badania w celu oceny skuteczności wybranych taktyk leczenia, poziom markera nowotworowego należy monitorować raz na 3 miesiące. Po udanym przebiegu terapii kontrolne pomiary tego kryterium są przeprowadzane raz na sześć miesięcy..

Jak przetestować marker nowotworowy Nie 4?

Materiałem do badań jest krew żylna. Dokładność wyników zależy nie tylko od prawidłowego wdrożenia techniki analizy, ale także od właściwego przygotowania pacjenta. Lista zaleceń przed przesłaniem biomateriału:

 • przez 1 dzień, aby ograniczyć spożycie tłustych i wędzonych potraw, a także alkoholu;
 • minimalny odstęp po ostatnim posiłku powinien wynosić 4 godziny, musisz pić czystą wodę bez gazu;
 • w 30 minut, aby wykluczyć fizyczne i emocjonalne przeciążenie;
 • w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, na 3 dni, przestań brać jakiekolwiek leki;
 • nie pal w ciągu 30 minut.

Metodą badania jest analiza immunochemiluminescencyjna. Jego istotą jest specyficzna reakcja między przeciwciałami wytwarzanymi w odpowiedzi na utworzone antygeny nowotworowe, w tym He 4.

Odszyfrowanie wyników markera nowotworowego Nie 4

Ważne: zabrania się niezależnej interpretacji uzyskanych danych do celów autodiagnozy i wyboru metod leczenia. Taka taktyka zachowania grozi pogorszeniem stanu pacjenta, nasileniem ciężkości choroby i niekorzystnym skutkiem aż do śmierci.

Normalny poziom markera nowotworowego On4 u zdrowej kobiety to wskaźniki od 0 do 140 pmol / l.

Normalny zakres dla CA 125 mieści się w zakresie od 0 do 35 U / ml.

Wartość wskaźnika ROMA wynosząca ponad 29, 89% wskazuje na niskie ryzyko raka nabłonka jajnika.

Zwiększone wartości

Przyczyny wzrostu wartości markera nowotworowego He 4 obejmują onkologię następujących narządów:

 • jajniki (w ponad 90% przypadków);
 • gruczoły sutkowe;
 • endometrium macicy;
 • płuca (niezwykle rzadkie).

Synteza markerów raka jajnika jest regulowana przez gen zlokalizowany wyłącznie w zmutowanych komórkach. Dlatego w sytuacji rozwoju nowotworów złośliwych w ciele ludzkim są one aktywnie uwalniane do przestrzeni międzykomórkowej, a następnie dyfuzji do krwioobiegu.

Z reguły pierwsze objawy kliniczne choroby występują na etapie manifestacji choroby. Trudno jest zignorować charakterystyczne objawy. Najczęstsze oznaki nieprawidłowości:

 • nieregularny cykl miesiączkowy;
 • częste, często „fałszywe”, pragnienie oddawania moczu, co nie przynosi ulgi. Gdy nowotwór rośnie, zaczyna naciskać na pęcherz, ściskając go. Stwarza to uczucie niepełnego opróżnienia;
 • wydzielina z pochwy zmieszana z krwią;
 • objaw bólu w okolicy brzucha;
 • zaburzone jest trawienie: zaparcia, wzdęcia i utrata apetytu;
 • ból podczas stosunku;
 • ogólny spadek zdolności do pracy, zwiększona senność;
 • zaburzenia psychiczne w postaci depresji i nerwicy.

Ważne: całkowita utrata funkcjonowania samego jajnika występuje na ostatnim etapie raka, gdy jakiekolwiek metody leczenia nie są już skuteczne.

Taktyka wyższych wartości

Jeśli pacjent rzetelnie ustalił odchylenie od normy w dużym kierunku, jest to przede wszystkim wysyłane do onkologa.

Po badaniu na dużą skalę komisja opracowuje systemowy przebieg leczenia obejmujący chemioterapię i, w razie potrzeby, chirurgiczne usunięcie guza.

Korekta schematu leczenia odbywa się z uwzględnieniem jego skuteczności, stopnia choroby i ogólnego stanu pacjenta po 1 miesiącu.

Z pozytywnym wynikiem po usunięciu guza przerzuty nie są wykrywane, a marker nowotworu jajnika wraca do normy. Przy stabilnie wysokich wartościach lekarz stwierdza rezydualność komórek nowotworowych i potrzebę zmiany taktyki leczenia.

Niskie raty

Identyfikacja markerów raka jajnika w szczególnie niskich stężeniach wskazuje na zdrowie pacjenta, odchylenia od normy mają wyłącznie charakter diagnostyczny w górę. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie formacje nowotworowe można wykryć za pomocą przedmiotowego badania. Nie można zdiagnozować następujących rodzajów raka:

 • germinogenny (nie więcej niż 5% całkowitej liczby ustalonych patologii onkologicznych) - wpływa na komórki, które powstały u dziewczynki w rozwoju prenatalnym. Lokalizacja guza może wpływać na dowolny narząd. Nowoczesne metody pozwalają na zastosowanie interwencji chirurgicznej i przebiegu chemioterapii w celu uzyskania pełnego wyzdrowienia;
 • śluzowaty - wpływa na gruczoły sutkowe, częstotliwość występowania wynosi 2-5% wszystkich przypadków. Ocena przeżycia wykazała, że ​​śmiertelność w patologii na etapie 2 sięga 5%, a na etapie 3 - 23%.

Przy powyższych typach patologii wartość markera nowotworowego He 4 będzie w granicach normy. Potrzebne są dodatkowe badania, na przykład na CA 125, a następnie obliczenie indeksu ROMA.

Badania na dużą skalę obejmują również przejście diagnostyki ultrasonograficznej w połączeniu z dodatkowymi badaniami laboratoryjnymi, na podstawie których dopuszczalna jest ostateczna diagnoza.

Gdy analiza jest błędna

Wyłącznie na podstawie danych z diagnozy Oncomarker nr 4 diagnoza raka jajnika lub innych narządów.

Należy pamiętać, że wzrost poziomu markera nowotworowego jest możliwy przy braku nowotworu onkologicznego. Fałszywie pozytywne wyniki można wykryć za pomocą:

 • mukowiscydoza - dziedziczna choroba genetyczna, która charakteryzuje się zaburzeniami gruczołów dokrewnych i poważnymi patologiami w pracy układu oddechowego;
 • zakaźne zmiany narządów moczowo-płciowych, po udanej eliminacji, której przeprowadza się pomiar kontrolny kryterium He 4;
 • przewlekła niewydolność wątroby lub nerek;
 • rzadziej z torbielą. Zauważono, że norma Nie 4 u kobiet z torbielą jest podobna do wartości odniesienia dla zdrowych osób. Jednak w rzadkich przypadkach zwiększa się poziom tego markera nowotworowego w górę, podczas gdy ważne jest niezawodne wykluczenie anomalii nowotworowych;
 • mięśniak - łagodny nowotwór macicy.

Fałszywie ujemne wyniki nie są wykluczone, gdy poziom markera nowotworowego He 4 nie jest wystarczająco wysoki, aby mógł zostać zarejestrowany przez systemy testowe. Dlatego jeśli istnieje podejrzenie rozwoju zmutowanych komórek, dodatkowe badanie jest zalecane po 1 miesiącu.

Dodatkowe metody diagnostyczne

Lista niezbędnych dodatkowych metod diagnostyki różnicowej w sytuacji zwiększenia markera raka jajnika obejmuje:

 • antygen zarodkowego raka, który jest niezbędny do wykrywania złośliwych nieprawidłowości nowotworowych narządów miednicy i trawienia, a także przerzutów do wątroby i tkanki kostnej;
 • określenie mutacji w genach BRCA1, BRCA2, wskazujących na stan gruczołów wydzielania wewnętrznego;
 • CA 72-4 - antygen jest wytwarzany podczas zmian nowotworowych żołądka;
 • CA 19-9 - marker mutacji tkanki trzustki;
 • CA 15-3 - oznaczanie onkologii gruczołów sutkowych, a także nawrót choroby.

Podsumowując, należy podkreślić następujące ważne punkty:

 • marker nowotworowy He 4 pokazuje obecność raka nabłonka w jajnikach badanego pacjenta, rzadziej w płucach, endometrium i gruczołach mlecznych. Jednak w przypadku podejrzenia nieprawidłowości konieczne jest dodatkowe badanie;
 • takie wyniki analizy, jak norma markera raka jajnika, nie zawsze wskazują na brak nowotworów złośliwych; jeśli podejrzewa się raka, konieczne jest kompleksowe badanie przesiewowe;
 • obliczanie algorytmu ROMA jest najbardziej preferowaną metodą, ponieważ zawiera różne markery nowotworu jajnika i jest najbardziej wiarygodnym kryterium;
 • dopuszczalne są warianty wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych, co sugeruje obowiązkowe dodatkowe metody diagnostyczne.

Czytaj dalej: Hemoglobina i białe krwinki w onkologii: normy, przyczyny odchyleń, terapia

Oncomarker HE 4: co to jest, norma u kobiet, transkrypcja analizy markera

Choroby onkologiczne są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Coraz więcej nowotworów jest diagnozowanych każdego roku..

Nowoczesne metody diagnostyczne mogą wykrywać nowotwory złośliwe we wczesnych stadiach, gdy nadal brakuje objawów klinicznych. Jedną z tych metod jest badanie krwi markerów nowotworowych..

Specyficzny znak towarowy 4 pomaga wykryć chorobę żeńskiego układu rozrodczego, taką jak rak jajnika..

Czym on jest 4

Oncomarker he 4 to formacja białkowa, która może być obecna w niewielkim stężeniu w ciele każdej zdrowej osoby. Ta glikoproteina blokuje enzym proteinazę..

Zwykle on ma 4 lata:

 • Najądrze u mężczyzn. Białko to bierze udział w produkcji nasienia;
 • Endometria - błona śluzowa macicy;
 • Komórki jajowodu;
 • Komórki wyściełające oskrzela.

Białko he 4 jest specyficzne dla procesów onkologicznych, ponieważ jest aktywnie wytwarzane w obecności komórek rakowych, tych komórek lub ludzkiego ciała. Jest wytwarzany przez he4 pod wpływem specjalnego genu WFDC2, który jest aktywowany w komórkach złośliwych..

Marker nowotworu he 4 służy do diagnozowania raka jajnika u kobiet, a także do monitorowania skuteczności terapii podczas leczenia.

Należy zauważyć, że he4 jest niezwykle rzadko syntetyzowany przez zdrowe komórki kobiecego ciała, dlatego przy wzroście jego parametrów należy przeprowadzić dodatkowe badanie w celu wyjaśnienia diagnozy. Jeśli stężenie tego białka wzrośnie, ten jeden znak laboratoryjny nie wskazuje na obecność guza nowotworowego. Diagnoza zostaje postawiona po kompleksowym badaniu.

Ważne jest, aby pobrana krew została dostarczona do laboratorium w celu zbadania nie później niż 1,5 godziny po jej pobraniu, a probówkę należy przechowywać w specjalnym pudełku, w którym temperatura jest utrzymywana nie wyżej niż 8 ° С.

Struktura białka he 4 nie jest oznaką raka jajnika. Jest specyficzny dla raka nabłonka o ponad 90%.

Tylko marker nowotworowy he 4 znajduje się we krwi na długo przed rozprzestrzenianiem się procesu patologicznego (wczesny etap), to znaczy przed utworzeniem przerzutów w sąsiednich narządach i tkankach. To z kolei pozwala wyleczyć pacjenta i uniknąć poważnych komplikacji..

Wskazania do badania

Nie wszystkie kobiety mają badanie krwi w celu ustalenia markera he 4 guz..

Przeprowadzenie badania markera nowotworowego jest nieskuteczne w następujących przypadkach:

 • Jeśli kobieta ma jakąkolwiek chorobę onkologiczną, z wyjątkiem narządów układu rozrodczego;
 • Jeśli podejrzewa się mukowiscydozę i raka komórek rozrodczych.

Eksperci zidentyfikowali kilka sytuacji, w których analiza 4 jest obowiązkowa:

 • Jeśli u kobiety istnieje duże prawdopodobieństwo zachorowania na raka jajnika (dziedziczna predyspozycja, obciążony wywiad ginekologiczny);
 • Jeśli istnieje ryzyko pogorszenia stanu kobiety (rozsiewanie przerzutów) z rozpoznaniem nabłonkowego raka jajnika;
 • Jeśli istnieje podejrzenie rozwoju złośliwego nowotworu w wewnętrznej wyściółce macicy (endometrium);
 • Jeśli kobieta jest leczona z powodu raka jajników i endometrium.

Czasami marker he 4 pomaga wykryć raka oskrzeli, płuc i gruczołów sutkowych..

Zasady badań krwi dla he 4 markerów nowotworowych

Aby zbadać he 4, wykonuje się pobieranie krwi żylnej. Aby to zrobić, musisz skontaktować się z laboratorium, w którym lekarz z odpowiednimi kwalifikacjami wykona tę manipulację w sterylnych warunkach. Materiał biologiczny jest wysyłany do laboratorium, gdzie asystent laboratorium bada krew i liczy tę substancję..

Aby wynik badania był wiarygodny, konieczne jest prawidłowe przygotowanie na kilka dni przed oddaniem krwi:

 • Przestań brać leki (po konsultacji z lekarzem) na 2 do 4 dni przed badaniem laboratoryjnym;
 • W przeddzień zrezygnować z picia alkoholu;
 • Oddaj krew na pusty żołądek lub po 5-8 godzinach po jedzeniu możesz pić tylko czystą wodę. Nie możesz pić soków, herbaty, kawy, napojów gazowanych;
 • Zakaz palenia w dniu pobierania krwi.

Kobiety poddawane leczeniu muszą monitorować poziom tego markera nowotworowego co 3 miesiące. Po zabiegu kontrolę przeprowadza się co 6 do 12 miesięcy. Jest to konieczne do wczesnego wykrycia nawrotu..

Normy wartości

Aby poprawnie ocenić wynik badania krwi dla markera nowotworu he 4, musisz znać normę. Pomoże to uniknąć błędów podczas diagnozy..

Granice normy tworzenia białek zależą bezpośrednio od wieku kobiety i jej stanu hormonalnego.

W wieku rozrodczym, gdy hormony płciowe są wytwarzane w wystarczających ilościach, wskaźniki tej substancji są niższe niż w okresie przedmenopauzalnym i menopauzalnym.

Tabela dekodująca normę oncomarker he 4 od wieku kobiety:

Do 40
Wiek latNorm, pmol / l
Do 40Nie więcej niż 60,5
40–49Nie więcej niż 76
50–59Nie więcej niż 74
60–69Do 83
Po 70Nie więcej niż 104

Zwiększenie normalnego limitu sugeruje, że wraz z wiekiem kobieta ma zwiększone ryzyko zachorowania na raka układu rozrodczego, a raczej jajników.

Odszyfrowanie analizy i przyczyny odstępstwa wskaźników od normy

Laboratorium zlicza marker he 4 guzów w jednostce objętości krwi, stosując metodę testu chemoluminescencyjnego. Deszyfrowanie i ocena wyniku analizy przeprowadzana jest przez specjalistę (onkologa). Uwzględnia to wiek i obecność współistniejących chorób u pacjenta.

Wzrost markera he 4 w badaniu krwi może wskazywać na obecność zarówno łagodnych, jak i złośliwych guzów.

Przyczyny wzrostu stężenia markera nowotworowego he 4

Jeśli wykryty zostanie wzrost wskaźników, oznacza to rozwój złośliwego nowotworu i niektórych innych chorób (znacznie rzadziej). Rozważ bardziej szczegółowo każdą z możliwych chorób..

Rak jajnika

Oncomarker 4 pokazuje obecność raka nabłonka. W takim przypadku wskaźniki są znacznie wyższe niż normalnie.

Na początku powstawania raka nabłonkowego objawy patologiczne są nieobecne. Dlatego często raka jajnika diagnozuje się na etapach 3 lub 4, gdy leczenie jest niezwykle trudne lub niemożliwe..

W przypadku raka jajnika dochodzi do naruszenia funkcji miesiączki, bólu i dyskomfortu w podbrzuszu, zaburzeń narządów miednicy (ucisk jelit, pęcherza moczowego, zapalenia i tak dalej).

HE 4 z torbielą jajnika

Torbiel jajnika jest łagodną masą, która jest jamą wypełnioną płynem. Często ta patologia ma przebieg bezobjawowy..

Objawy, które mogą wskazywać na obecność torbieli jajnika:

 • Ból w podbrzuszu;
 • Wzrost wielkości brzucha;
 • Zaparcie
 • Szybkie oddawanie moczu;
 • Zaburzenia miesiączkowania (krwawienie z macicy, obfite miesiączki).

W przypadku tworzenia torbieli on 4 nieznacznie wzrasta, aw niektórych sytuacjach może znajdować się na górnej granicy normy. Wskazane jest zidentyfikowanie innych markerów nowotworowych w laboratoryjnym badaniu krwi.

Mięśniaki macicy

Mięśniak jest łagodnym guzem w warstwie mięśniowej macicy. Ta patologia jest diagnozowana dość często u kobiet po 30 latach. Przyczyną jego występowania jest brak równowagi żeńskich hormonów płciowych.

Mięśniaki macicy mogą być bezobjawowe przez długi czas lub objawiać się małymi objawami patologicznymi:

 • Zaburzenia miesiączkowania;
 • Ciężkie okresy, które mogą prowadzić do rozwoju anemii;
 • Ból brzucha i dolnej części pleców.

W przypadku mięśniaków macicy wzrost wartości markera nowotworowego jest pomocniczym znakiem diagnostycznym. Podstawą diagnozy jest bimanualne (oburęczne) badanie ginekologiczne, ultrasonografia narządów miednicy.

Endometrioza

Endometrioza to stan patologiczny, w którym komórki endometrium rosną w niewłaściwych dla nich miejscach (poza macicą). Ta choroba jest charakterystyczna dla kobiet w wieku rozrodczym..

Objawy endometriozy:

 • Silny ból podczas miesiączki;
 • Plamienie plamienie przed i po miesiączce;
 • Ciężkie miesiączki;
 • Bezpłodność.

W przypadku endometriozy oncomarker he 4 pozostaje normalny lub nieznacznie wzrasta. Daje to jednak podstawę do dokładniejszego zbadania kobiety.

HE 4 nie jest specyficznym wskaźnikiem chorób wątroby i nerek, ale może wzrosnąć. W takim przypadku pacjent musi mieć odpowiednie objawy.

Przyczyny fałszywych wyników badań

Tak poważna diagnoza, jak rak, nie jest dokonywana na podstawie wzrostu tylko jednego wskaźnika he 4. Wskazane jest przeprowadzenie badania krwi dla innych markerów nowotworowych, a także diagnostyki instrumentalnej (badanie ultrasonograficzne, biopsja, cytologia, MRI i inne).

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach podczas badania krwi można wykryć fałszywy test. Na przykład z przewlekłą niewydolnością nerek, mięśniakiem macicy, procesem zapalnym w narządach miednicy.

Fałszywie dodatni wynik, to znaczy podwyższony poziom tego markera nowotworowego, jest określony, jednak nowotwór złośliwy jest nieobecny w ciele.

Przyczyny fałszywie dodatniego wyniku analizy:

 • Torbiel jajnika;
 • Proces zapalny, który występuje w narządach miednicy;
 • Mięśniaki macicy;
 • Mukowiscydoza;
 • Przewlekłą niewydolność nerek.

Należy również pamiętać, że wynik analizy może być fałszywie ujemny..

Przyczyny fałszywie ujemnego wyniku:

 • Wzrost tego wskaźnika nie osiągnął jeszcze wartości przekraczających normę;
 • Rak nie syntetyzuje tego białka.

Jeśli występują odpowiednie objawy, dziedziczna predyspozycja, obciążona historia i podejrzenie lekarza o onkologię, to wynik ujemny nie wyklucza jego obecności.

Błąd może wynikać również z:

 • Czynnik ludzki (asystent laboratoryjny popełnił błąd podczas analizy);
 • Wadliwe działanie sprzętu, na którym prowadzone jest badanie;
 • Niezgodność z zasadami przygotowania do pobierania krwi.

HE 4 w połączeniu z innymi markerami nowotworowymi

Najbardziej optymalne do diagnozy raka jajnika jest badanie kombinacji markerów nowotworowych he 4 i ca 125.

Należy jednak zauważyć, że wzrost stężenia CA 125 występuje na późniejszym etapie rozwoju procesu patologicznego niż on 4.

Ale on 4 nie jest wrażliwy na niektóre rodzaje raka jajnika (germinogenny i śluzowaty), podczas gdy CA 125 wzrasta.

Oncomarkery he 4 i ca 125 są niezbędne do obliczenia wskaźnika ROMA. Jest to obliczenie rokowania choroby. Aby obliczyć ten wskaźnik, musisz znać wyniki analizy markerów nowotworowych i wiek kobiety.

Indeks ROMA dla kobiet przed menopauzą:

 • Jeśli wskaźnik ten jest mniejszy niż 11,4, ryzyko rozwoju nabłonkowego raka jajnika jest bardzo niskie;
 • Jeśli ten wskaźnik wynosi 11,4 lub więcej, oznacza to wysokie ryzyko rozwoju tej patologii.

Indeks ROMA po menopauzie:

 • Jeśli wartość ROMA jest mniejsza niż 29,9, ryzyko jest niskie;
 • Jeśli wskaźnik ten jest równy lub większy niż 29,9, ryzyko zachorowania na raka jajnika jest niezwykle wysokie..

Badanie kombinacji markerów nowotworowych prowadzi do dokładniejszego i terminowego wykrycia tak niebezpiecznej choroby, jak rak.