Wsparcie żywieniowe w onkologii

Rak

Informo, ergo sum!

Moskwa
Onkologiczny
Społeczeństwa

KONTYNUUJEMY Dedykować PIĘKNE PRZERWY W NAUCE I PRAKTYCE 55. ROCZNICY MOSKWA TOWARZYSTWA TOWARZYSZĄCEGO:
OCZEKIWANIE NA PRZYBYCIE NOWYCH MATERIAŁÓW NA KONFERENCJĘ ROCZNĄ!

AKTUALNOŚCI BIULETYN
MOSKWA SPOŁECZEŃSTWO ONKOLOGICZNE WYDAWANE OD 1994 R..
Nr 5 (558)
MAJ 2009

POSIEDZENIE 558
odbędzie się w czwartek 4 maja 2009 o godzinie 17:00
W sali konferencyjnej Rosyjskiego Centrum Badań nad Rakiem. N.N. Pchła

Krzesła: prof. A.I. Paches, prof. A.I. Saltanov

Wsparcie żywieniowe w onkologii

ZASTOSOWANIE FARMAKONUTRYENTÓW W PRAKTYCE ONKOLOGICZNEJ

Saltanov A.I., Snegovoy A.V..
(Rosyjskie Centrum Badawcze imienia N.N. Błochina)

CECHY WSPARCIA ODŻYWCZEGO W LECZENIU PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Obukhova O.A., Kurmukov I.A., Kashiya Sh.R.
(V oddział resuscytacji, intensywna terapia RONT im.N.N. Błochin)

RADA HONOROWA Moskwa Cancer Society

W związku z nadchodzącą 55. rocznicą Moskiewskiego Towarzystwa Onkologicznego zarząd postanowił wydać pamiątkowe i honorowe dyplomy. Wszyscy pełnoprawni członkowie naszej społeczności zawodowej otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Szczególnie zasłużeni specjaliści zostaną nagrodzeni dyplomami honorowymi na wniosek szefów instytucji onkologicznych, a także decyzją zarządu spółki. Dyplomy honorowe są tradycyjnie przyznawane „Za osiągnięcia w onkologii”, „Za rozwój nauki i praktyki onkologicznej” oraz „Za medyczne działania społeczne”.

Konferencja naukowa i praktyczna
„ŻYCIE PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH”,
poświęcony 55. rocznicy Moskiewskiego Towarzystwa Onkologicznego,
odbędzie się 17 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Rosyjskiego Centrum Badawczego. N.N. Błochina

Komitet Organizacyjny Zarządu ogłasza rozpoczęcie przygotowań do 55-lecia naszej społeczności zawodowej. Jubileusz będzie oznaczony naukową i praktyczną konferencją, na której zgodnie z utrwaloną tradycją (patrz doświadczenie obchodów w związku z 50. rocznicą Towarzystwa oraz materiały z konferencji poświęconej chirurgii ratunkowej i terapii onkologicznej w 2004 r.), Rozważone zostaną najważniejsze zagadnienia z onkologii i praktyki.

Materiały z konferencji grudniowej (2009), zatytułowanej „CZAS TRWANIA ŻYCIA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH”, będą odzwierciedlać artykuły, recenzje analityczne i opisy praktycznych obserwacji. Informacje na temat zapadalności, umieralności, czasu trwania oraz warunków (jakości) życia pacjentów z rakiem zostaną zaakceptowane do publikacji. Szczególnie interesujące są badania, w których wskaźniki przeżycia, zarówno faktyczne, jak i aktuarialne, zostaną uzupełnione analizą przyczyn zgonów po radykalnym leczeniu przeciwnowotworowym. Oczywiście, bez żadnych ograniczeń, zostaną opublikowane opisy przypadków wyleczenia klinicznego, zaczerpnięte z najbogatszej praktyki onkologicznej. Liczba przesłanych wiadomości nie jest ograniczona. Twoje materiały należy wysłać - do 30 czerwca 2009 r. - na adresy pocztowe i elektroniczne wskazane w treści Biuletynu Spółki.

DZIAŁANIA MOSKWA SPOŁECZEŃSTWO ONKOLOGICZNE

PROCESY SPOŁECZEŃSTWA NA RAK MOSKWA
Nr 558 (14 maja 2009 r.)
WSPARCIE ODŻYWIANIA DLA PACJENTÓW Z RAKIEM

ZASTOSOWANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W ONKOLOGII
Prof. A.Saltanov, Dr. A.Snegovoi
(The N.N. Błochin Russian Cancer Research Center)

PRAKTYKA WSPARCIA ODŻYWIANIA DLA PACJENTÓW Z RAKIEM.
Przez Dr. O. Obuhova, Dr. I.Kurmukov, Dr. S.Kashia.
(Piąty Wydział Reanimacji i Intensywnej Terapii Centrum Badań nad Rakiem N.N. Błochina).

ZASTOSOWANIE FARMAKONUTRYENTÓW W PRAKTYCE ONKOLOGICZNEJ
Saltanov A.I., Snegovoy A.V..
(Rosyjskie Centrum Naukowe im. N. Błochina)

Problemy wsparcia żywieniowego pacjentów, w tym onkologicznych, są rozpatrywane w nowoczesnej koncepcji sztucznego żywienia - farmakologii chorób. W farmakologii odżywiania (Furst, Stehle, 1994) opracowywane są odżywianie specyficzne dla narządów w celu skorygowania zaburzeń czynnościowych narządów.

Według wybitnego biochemika i dietetyka R. Fursta, tworzenie roztworów aminokwasów do żywienia pozajelitowego specyficzne dla określonego rodzaju choroby lub uszkodzenia („specyficzne dla choroby”), a także metoda farmakologii żywienia, są uważane za jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny.

Składniki żywienia farmakologicznego (nutraceutyki) obejmują aminokwasy i ich pochodne (glutaminę, argininę, ornitynę, taurynę), lipidy (nienasycone kwasy tłuszczowe 3-omega, średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT), krótkołańcuchowe trójglicerydy.

Aminokwasy. Badania W. Rose i jego współpracowników w latach 30. i 50. XX wieku. przyczynił się do stworzenia formuł aminokwasowych niezbędnych do syntezy białek, systematyzacji aminokwasów (niezbędnych, nieistotnych, pomocniczych). Następnie zaproponowano pierwsze roztwory aminokwasów. Jednym z wymagań dla roztworów aminokwasów krystalicznych jest wysoka zawartość aminokwasów rozgałęzionych.

Należą do nich walina, leucyna, izoleucyna. Te niezbędne (niezbędne) aminokwasy są ważne dla syntezy białek i są niezbędne do patologii wątroby, ponieważ zapobiegają tworzeniu się amoniaku. Fakt ten wzięto pod uwagę przy opracowywaniu roztworów aminokwasów dla pacjentów z niewydolnością wątroby..

Glutamina Metaanaliza 550 badań pacjentów chirurgicznych i reanimacyjnych wykazała (F. Novak i in., 2002), że podawanie glutaminy wiąże się ze zmniejszeniem częstości powikłań infekcyjnych i skróceniem czasu hospitalizacji. W krytycznych warunkach podawanie glutaminy zmniejszało częstość powikłań i było związane ze spadkiem śmiertelności. We współczesnej praktyce glutamina jest podawana pozajelitowo jako dipeptyd (glutamina-alanina). Lek nazwano „dipeptywnym” i jest wskazany dla pacjentów ze zmniejszonymi zapasami glutaminy - podczas wyczerpania, podczas radioterapii i chemioterapii itp..

Ornityna. W nowoczesnych aminokwasach rozgałęzionych zwiększona ilość ornityny zawarta jest w heminie Aminoplasmal. Efekt terapeutyczny wzmacnia zastosowanie kompleksu aminokwasów L-ornityna + L-asparaginian (preparat Hepa-Merz) i jest potwierdzony pod względem wsparcia żywieniowego u pacjentów z ostrymi chorobami chirurgicznymi jamy brzusznej, w leczeniu encefalopatii wątrobowej u pacjentów z rakiem po chemioterapii z ciężką hepatotoksycznością, z inne warunki. Dodanie kompleksu ornityny-asparaginianu do żywienia pozajelitowego przyczyniło się do szybszej normalizacji metabolizmu białek i węglowodanów.

Aminokwasy arginina i tauryna są stosowane w mieszaninach do tak zwanego odżywiania immunologicznego.
Pod wpływem stresu arginina staje się niezbędnym aminokwasem, który hydrolizuje do mocznika i ornityny i stanowi substrat do tworzenia związków azotowych. Wprowadzenie argininy ma pozytywny wpływ na wydzielanie hormonów polipeptydowych (insuliny, prolaktyny, glukagonu, hormonu wzrostu). Dodatkowe podanie argininy zmniejsza hipotrofię grasicy, zwiększa limfocyty T, poprawia gojenie się ran.

Arginina pomaga zwiększyć aktywność komórek - naturalnych zabójców (NK) - jednego z głównych składników układu odpornościowego. Suplementy argininy mogą zwiększyć masę grasicy i zwiększyć aktywność przeciwbakteryjną granulocytów obojętnochłonnych. W przypadku nawracających infekcji działanie argininy jest wzmacniane przez jednoczesne podawanie lizyny i przeciwutleniaczy. Wzmocnienie funkcji układu odpornościowego związane ze stosowaniem suplementów argininy może prowadzić do spowolnienia wzrostu guza.

Tauryna (kwas 2-aminoetanosulfonowy) jest aminokwasem zawierającym siarkę i jest syntetyzowana z cysteiny głównie w wątrobie, a także z metioniny w innych narządach i tkankach (pod warunkiem, że organizm zawiera wystarczającą ilość witaminy B6). Zastosowanie tauryny, oprócz korzystnego wpływu na układ odpornościowy, jest przydatne w chorobach wieńcowych, zaburzeniach rytmu serca, nadciśnieniu tętniczym, zastoinowej niewydolności serca.

Tauryna jest także aminokwasem neuroprzekaźnika, który, oprócz wielu innych efektów, działa ochronnie na mózg (szczególnie podczas odwodnienia); przydatne w ostrym i przewlekłym stresie, różnych zaburzeniach neurologicznych. Ponadto tauryna jest częścią sparowanych kwasów żółciowych, które przyczyniają się do emulgowania tłuszczów w jelicie; w związku z tym jest przydatny w żółciowych dyskinezach choroby kamieni żółciowych, stagnacji żółci, infiltracji stłuszczenia wątroby (stłuszczenie wątroby), zapaleniu wątroby i innych uszkodzeniach wątroby o charakterze wirusowym i toksycznym, z marskością wątroby.

Tauryna jest stosowana w kompleksowym leczeniu pacjentów z rakiem piersi, w programie rehabilitacji po chemioterapii - a zwłaszcza radioterapii. Wykazano, że lek jest skuteczny w zaburzonych procesach tworzenia płytek krwi i białych krwinek..

Inne składniki odżywiania farmakologicznego - kwasy tłuszczowe omega-3 (Ω-3 FA), trójglicerydy i inne nutraceutyki - pomagają zmniejszyć częstość powikłań infekcyjnych, odpowiedzi na stres i wywołaną stresem immunosupresję. Skuteczność odżywiania immunologicznego została udowodniona (w porównaniu z tradycyjnym odżywianiem pozajelitowym) pod względem jej wpływu na odpowiedź cytokin i odporność komórkową.

W pracach Galbana C., 2000; Montejo J.C., 2003, Pontes-Arruda A., 2006; i inni zauważyli, że stosowanie odżywiania farmakologicznego pomaga skrócić czas trwania wentylacji mechanicznej, czas pobytu na OIOM z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym oraz zmniejszenie śmiertelności pooperacyjnej.

Ewolucja ideologii sztucznego żywienia i technologii wytwarzania preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego pozwoli nadać składnikom żywienia farmakologicznego właściwości leków, które są stopniowo aktywnie stosowane w medycynie klinicznej.

CECHY WSPARCIA ODŻYWCZEGO W LECZENIU PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
Obukhova O.A., Kurmukov I.A., Kashiya Sh.R.
(V oddział resuscytacji, intensywna terapia RONT im.N.N. Błochin)

Cechy wsparcia żywieniowego w leczeniu pacjentów z rakiem są określone przez specyficzne mechanizmy patofizjologiczne. Przede wszystkim zespół anoreksji-kacheksji, który często komplikuje przebieg nowotworów złośliwych. W wyniku wpływu guza na organizm uwalniane są mediatory zapalne: czynnik martwicy nowotworu α (TNF-á), interleukina-1β (IL-1β), interleukina-6 (IL-6), interferon-γ (IF-γ), który prowadzi do rozwoju stanu zbliżonego do przewlekłego stanu zapalnego.

Jednocześnie spowalnia syntezę białek, dochodzi do centralnego tłumienia apetytu. Oprócz mediatorów zapalnych aktywna synteza tak zwanych specyficznych czynników nowotworowych, a mianowicie czynników mobilizujących białka i mobilizujących lipidy, które odpowiednio zwiększają rozpad białek i mobilizację tłuszczu z magazynów tłuszczu. Te procesy patofizjologiczne wywołują występowanie zespołu anoreksji-kacheksji. Jego objawami są z reguły właściwa anoreksja, zmiana preferencji smakowych, postępująca utrata masy ciała, osłabienie, a także rozwój immunosupresji.

Oczywiście lokalizacja guza, leczenie przeciwnowotworowe i jego konsekwencje mają niemałe znaczenie w rozwoju niedoboru energii białkowej. W przypadku uszkodzenia przewodu pokarmowego nasilenie niedożywienia białkowo-energetycznego zależy głównie od niewydolności pokarmowej i zespołu złego wchłaniania.

Warunki te rozwijają się wraz z nowotworami przewodu pokarmowego, z występowaniem zapalenia błony śluzowej podczas radioterapii, w wyniku rozwoju toksyczności żołądkowo-jelitowej po chemioterapii. W wyniku tych procesów zaburza się trofizm błony śluzowej przewodu żołądkowo-jelitowego, funkcje pochłaniające i barierowe jelita, zespół bólowy, rozwija się niewydolność pokarmowa, co prowadzi do biegunki, odwodnienia i złego wchłaniania. Ponadto występuje migracja mikroflory jelitowej poza jelito, co powoduje uogólnienie ogólnoustrojowego procesu zapalnego.

Zaawansowane połączone operacje, charakterystyczne dla współczesnej chirurgii onkologicznej, są szczególnie traumatyczne i prowadzą do znacznego wzrostu procesów katabolicznych w okresie pooperacyjnym. Nawet przy nieskomplikowanym przebiegu wczesnego okresu pooperacyjnego utrata azotu po resekcji przełyku wynosi około 25 g / dzień i jest porównywalna ze stratami w ciężkim poparzeniu. Wynika to z faktu, że do procesów anabolicznych mających na celu gojenie się rany, utrzymanie funkcji syntezy wątroby, zapewnienie odpowiedniego stanu układu odpornościowego, potrzebna jest duża ilość tworzywa sztucznego i energii, które stają się białkami mięśniowymi, tkanką tłuszczową i skórą. Niewykorzystany azot zniszczonego białka mięśniowego jest wydalany przez nerki..

Pomimo faktu, że u prawie 80% pacjentów z rakiem przełyku bilans azotowy jest ujemny, zauważalne zmiany stężenia całkowitego białka lub albuminy w osoczu pacjentów pojawiają się dopiero w późnych stadiach raka. W przypadku raka przełyku przeciw dysfagii stopnia III-IV, z utratą masy ciała większą niż 6% wartości początkowej w ciągu 3 miesięcy, z deficytem masy ciała większym niż 15%, wskaźniki całkowitego białka i albuminy w surowicy pozostają w granicach normy. Wynika to z istniejących mechanizmów adaptacyjnych, które pozwalają przez długi czas utrzymać wiele stałych biologicznych (co potwierdzają wyniki pośredniej kalorymetrii, które wskazują na gwałtowny spadek głównego metabolizmu u pacjentów z rakiem przełyku).

Na tle stresu operacyjnego mechanizmy adaptacyjne zawodzą, a w pierwszych lub drugich dniach po operacji przewaga procesów katabolicznych staje się oczywista nawet na podstawie wyników badania krwi: całkowite białko zmniejsza się (średnio do 50 g / l), albumina (25 g / l); bilans azotowy wynosi –15 g / dzień. Spowolnienie procesów katabolicznych obserwuje się dopiero piątego lub siódmego dnia. W tym czasie dochodzi do utraty nawet 10% początkowej masy ciała pacjenta, pomimo sztucznego odżywiania (pozajelitowego, dojelitowego lub mieszanego).

Dalszy rozwój zespołów pooperacyjnych wpływa również na charakter i adekwatność żywienia. Po resekcji żołądka / gastrektomii rozwija się nieprawidłowe wchłanianie tłuszczów, białek, wapnia i witamin. Rozległe resekcje jelita cienkiego i / lub jelita grubego są również związane z ciężkim zespołem złego wchłaniania. W związku z tym stosowanie odpowiedniego wsparcia żywieniowego uważa się za niezbędny element kompleksowego leczenia pacjentów z rakiem..

Wyniki wieloośrodkowych, randomizowanych badań kontrolowanych wykazały skuteczność sztucznego odżywiania (w ciągu 7 dni przed i 7 dni po operacji). Tak więc wczesne pooperacyjne żywienie dojelitowe (drugiego lub trzeciego dnia) znacznie zmniejsza częstość powikłań zakaźnych, zmniejsza nasilenie i czas trwania okresu pooperacyjnego. W badaniach nad korektą zespołów po resekcji zauważono, że stosowanie sztucznego żywienia dojelitowego przyczynia się do szybkiego przywrócenia pełnej funkcji jelit, przyrostu masy ciała i normalizacji stanu odporności, co ostatecznie przyczynia się do zwiększenia przeżycia.

W złożonym leczeniu pacjentów z chorobą nowotworową wiele uwagi poświęca się stosowaniu składników farmakologicznych, w szczególności wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ω-3, w dużych ilościach zawartych w oleju z ryb. Ich zastosowanie hamowało uwalnianie prozapalnych cytokin do krwioobiegu (IL-1β, IL-σ, interleukina-8, TNF-α). W badaniach zwierząt z indukowanym szokiem endotoksycznym podawanie zrównoważonych emulsji tłuszczowych zawierających olej rybny hamowało przenoszenie bakterii z jelit do naczyń krezkowych.

Wieloośrodkowe randomizowane badania wykazały skuteczność stosowania ω-3 FA w zintegrowanym leczeniu pacjentów na oddziale intensywnej terapii i na oddziale intensywnej terapii ogólnej. Zastosowanie połączonych emulsji tłuszczowych z dodatkiem oleju z ryb u pacjentów, którzy przeszli operację przewodu pokarmowego, skróciło czas przebywania na OIOM, częstość powikłań infekcyjnych oraz czas trwania wentylacji mechanicznej.

Współczesna dietetyka oferuje znaczny wybór leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, co umożliwia wybór optymalnego programu żywieniowego. Odżywianie dojelitowe należy uznać za preferowane jako bardziej fizjologiczne. Odżywianie pozajelitowe, bez względu na to, jak jest zrównoważone, jest terapią wymuszoną zalecaną, gdy nie można naturalnie jeść.

Długotrwałe stosowanie pełnego żywienia pozajelitowego jest połączone z zanikiem błony śluzowej jelit związanym z zahamowaniem produkcji enzymów jelitowych, śluzu i IgA, podczas gdy żywienie dojelitowe pomaga przywrócić funkcję ewakuacji jelitowej i jest ważnym bodźcem do produkcji hormonów żołądkowo-jelitowych.

Nie zapominaj, że żywienie pozajelitowe wiąże się z trudnościami technicznymi związanymi z cewnikowaniem żyły centralnej; niebezpieczeństwo powikłań zakaźnych (z powodu możliwego zanieczyszczenia cewnika i / lub roztworów infuzyjnych), zaburzeń metabolicznych (nierównowaga potasu, wapnia, glukozy, hiperlipidemii, nadmiernego nawodnienia, hiperosmolarności, kwasicy metabolicznej itp.). Ponadto preparaty do żywienia pozajelitowego wymagają specjalnych warunków przechowywania i są droższe niż jelitowe mieszanki żywieniowe.

Technika żywienia dojelitowego jest znacznie prostsza i tańsza. Żywienie dojelitowe obejmuje wszystkie metody wprowadzania składników odżywczych do żołądka lub jelita: doustne (popijając), dożołądkowe (sonda, przez gastrostomię), jelitowe (sonda lub przez nieletnich). Leki podaje się w postaci płynnej; żywienie dojelitowe jest możliwe na każdym etapie leczenia - w okresie okołooperacyjnym, we wczesnych stadiach zapalenia błony śluzowej, z ciężkimi objawami choroby.

Przepisywanie wsparcia żywieniowego przynosi wymierne korzyści, pozwalając poprawić zdolności adaptacyjne pacjenta.

RETROSPEKTYWY Moskiewskiego Towarzystwa Onkologicznego:

Cystyna pomaga komórkom raka nerki rosnąć i rozwijać się

Wszystkie komórki ludzkiego ciała potrzebują składników odżywczych, ale komórki rakowe, jak wiadomo, chcą jeść dobrze i dobrze. Komórki rakowe bardzo często zmieniają metabolizm, aby dodatkowo otrzymać paliwo potrzebne do przetrwania, wzrostu i rozprzestrzeniania się.

Przez dziesięciolecia naukowcy próbowali wykorzystać ten zachłanny metabolizm komórek rakowych jako cel nowego leczenia raka. Niedawno naukowcy z Duke University odkryli obiecujące cele dla raka nerkowokomórkowego. Okazało się, że większość komórek rakowych w guzach nerek zmienia metabolizm w taki sposób, że do dalszego wzrostu i rozwoju potrzebują substancji zwanej cystyną.

Jeśli pozbędziesz komórki rakowe aminokwasu cystyny, możesz spowodować formę śmierci komórkowej zwaną martwicą. A naukowcom udało się to udowodnić na modelu z myszami. „Odkryliśmy, że ta sama technologia zmian metabolicznych, która powoduje, że guzy te są agresywne, czyni je wrażliwymi na substancje odżywcze” - powiedziała autorka badań Jen-Chi Zan Ashley, adiunkt w dziedzinie biologii molekularnej i mikrobiologii na Uniwersytecie Duke..

Chi powiedział, że badanie wskazuje na obiecujące nowe podejście do leczenia raka nerkowokomórkowego, formy raka nerki, którą historycznie bardzo trudno wyleczyć. Choroba zabija ponad 100 000 osób rocznie. Około 70% przypadków raka nerkowokomórkowego charakteryzuje się brakiem genów supresorowych nowotworów. Dlatego grupa naukowców pod przewodnictwem Chi postanowiła dowiedzieć się, w jaki sposób zmiany genetyczne mogą wpływać na metabolizm komórek rakowych i ich potrzeby żywieniowe..

Naukowcy przetestowali komórki rakowe, gdy sekwencyjnie usuwali je z 15 aminokwasów, ekstrahując każde z pożywek hodowlanych. Przez większość czasu komórki nowotworowe były w stanie dość dobrze przetrwać zmiany w odżywianiu, nieco spowalniając ich wzrost, ale nadal pozostawały zdrowe i żywe. Ale naukowcy odkryli, że kiedy aminokwas cystyna została usunięta z pożywki, komórki rakowe puchły i unosiły się na powierzchnię, co było pewnym znakiem martwicy śmierci (martwicy).

Następnie naukowcy przeprowadzili serię testów genetycznych w celu stworzenia sieci genów odpowiedzialnych za uzależnienie od cystyny. Zwykle gen VHL tłumi czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa). Po zaniku genu VHL nieskończenie wysoki poziom TNF-alfa stymuluje komórki rakowe do przyspieszenia wzrostu i pojawia się bardziej agresywna postać raka..

Aminokwas cystyny ​​jest odpowiedzialny za utrzymanie wysokiego poziomu przeciwutleniaczy, które rozbrajają wolne rodniki tlenowe. Dlatego gdy naukowcy pozbyli się cystyny ​​w pożywce, komórki rakowe zasadniczo zmarły z powodu uszkodzenia przez wolne rodniki. Naukowcy wykazali, że takie podejście okazało się skuteczne zarówno w przypadku komórek hodowli tkankowej, jak i myszy. Autorzy stworzyli nowotwory raka nerkowokomórkowego u myszy, a następnie potraktowali zwierzęta lekiem Sulfasalazyna, który blokuje wchłanianie cystyny. Odkryli, że takie leczenie poprzez stymulowanie martwicy znacznie opóźnia wzrost guza..

Chi zauważył, że silniejsze leki są potrzebne do całkowitego zniszczenia guza, ale uważa, że ​​celowanie w nowotwór za pomocą stymulacji martwicy otwiera szersze perspektywy terapeutyczne. Rzeczywiście, obecnie większość leków stosowanych w chemioterapii jest wykorzystywana do zabijania komórek rakowych poprzez apoptozę, a komórki rakowe, którym udało się uniknąć apoptozy, są uważane za główną przyczynę oporności na leczenie i rozwoju nawrotów z bardziej agresywnymi nowotworami..

Autorzy tego badania uważają, że procedury głodzenia na aminokwasach cystynowych mogą pomóc zmniejszyć odporność na leczenie poprzez zabijanie komórek rakowych za pomocą różnych mechanizmów..

Źródło informacji:

NATURA PRZECIW RAKOWI zwraca uwagę czytelników na możliwość obniżenia poziomu cystyny ​​w organizmie. W szczególności wiadomo, że duża ilość cystyny ​​(stabilna postać cysteiny zawierającej siarkę) znajduje się w mięsie i produktach mlecznych. Cystyna występuje także w orzechach włoskich, ryżu, soi, grochu, czosnku, brokułach, brukselce. Dlatego ograniczenie diety i prawdopodobnie całkowite wykluczenie mięsa i produktów mlecznych może pomóc w sadzeniu komórek rakowych na „głodnych porcjach” i zmniejszeniu ich tempa wzrostu.


Należy pamiętać, że aminokwas metionina przyczynia się również do wzrostu zawartości cystyny ​​w organizmie, a jak wiadomo metionina znajduje się również w dużych ilościach w mięsnych produktach spożywczych, ale także w sezamie, orzechach brazylijskich, kiełkach pszenicy, owsie, orzeszkach ziemnych, ciecierzyca, migdały, fasola i kukurydza.


Szczególnie interesujące jest to, że metionina jest niezbędnym aminokwasem, tj. Nie jest syntetyzowany przez organizm i musi pochodzić z pożywienia. Dlatego możliwe jest zmniejszenie spożycia metioniny, a tym samym zahamowanie rozwoju guza nowotworowego. Należy jednak pamiętać, że niskie spożycie metioniny może prowadzić do utraty wagi..

Leczenie raka nadmiaru witaminy C - wspaniałe wyniki

Ekologia zdrowia: oficjalna medycyna aktywnie opowiada się za monopolem na leczenie. Zwykle odbywa się to przez tłumienie skutecznej alternatywy.

Oficjalna medycyna aktywnie broni swojego monopolu na leczenie. Odbywa się to zwykle poprzez ukrywanie skutecznych metod alternatywnych lub naturalnych środków zaradczych, a także dyskredytowanie naukowców i lekarzy oferujących skuteczne alternatywy..

W przypadku, gdy którakolwiek z alternatywnych metod terapeutycznych była w stanie wytworzyć pewien rezonans wśród mas, wówczas oficjalna medycyna przeprowadza fikcyjne badania, których wynik z reguły jest dowodem nieskuteczności, a czasem toksyczności tych metod.

To jest dokładnie historia, która wydarzyła się przy zastosowaniu hiperdoz witaminy C w leczeniu raka..

W tym przypadku jednak placówka medyczna miała trudności, ponieważ „sprawcą naruszenia” był dwukrotny laureat Nagrody Nobla, amerykański naukowiec Linus Pauling. Dyskredytacja takiego naukowca jest bardzo trudna, więc jego praca nad witaminą C i rakiem została najpierw zablokowana. Amerykańska Narodowa Akademia Nauk odmówiła wydrukowania swojej pracy, mimo że w swojej ponad 50-letniej historii akademia nigdy nie odmówiła publikacji prac swoich członków.

Potem przestał otrzymywać fundusze na kontynuowanie badań nad witaminą C. Ten słynny amerykański naukowiec nagle stwierdził, że nie jest w stanie kontynuować pracy w Ameryce. Następnie połączył siły ze szkockim naukowcem i onkologiem Cameronem, który również badał tę witaminę jako środek przeciwnowotworowy..

Badania rozpoczęto w 1971 r. Na 100 pacjentach ze schyłkowym stadium raka. Pacjentami terminalnymi byli ci, dla których oficjalne leczenie nie mogło nic zaoferować, a leczenie zostało albo przerwane, albo przestawione na paliatywne (łagodzące cierpienie). Równolegle przeprowadzono badanie statystyczne, w którym dla każdego badanego pacjenta wybrano 10 analogów (do diagnozy, płci i wieku) spośród ci, którzy otrzymali formalne leczenie i nie otrzymali witaminy C..

Wyniki były przytłaczające. Pacjenci otrzymujący średnio 10 gramów witaminy dziennie żyli średnio 4 razy dłużej niż ci, którzy nie byli w końcowym stadium witaminy C. Jakość życia poprawiła się u prawie wszystkich 100 pacjentów. Ich apetyt poprawił się, zaczęli wychodzić ze szpitala na spacery i do domu..

Pacjenci przyjmujący morfinę gwałtownie zmniejszyli jej dawkę i mogli odmówić jej przyjęcia po 5 dniach terapii witaminowej. 16% pacjentów miało znaczny wzrost długości życia. Przy średnim wskaźniku grup końcowych nie narażonym na leczenie witaminą C po 50 dniach pacjenci ci żyli przez co najmniej rok, a niektórzy z nich żyli po 5 latach (oficjalny termin leczenia zgodnie z kryterium oficjalnej medycyny).

Dr Cameron kontynuował leczenie witaminą C u pacjentów z rakiem i zebrał ponad 4000 przypadków. Zaznaczył, że terapia ta jest bardziej skuteczna we wczesnej diagnozie i przed zastosowaniem chemioterapii. W 1976 r. Paulin i Cameron twierdzili w liście do National Academy of Sciences, że kiedy witamina C była stosowana we wczesnych stadiach choroby, pacjenci mieli dłuższą żywotność od 5 lat do 20 (!) Pauling również wierzył, że przy prawidłowym stosowaniu witaminy C śmiertelność z powodu raka można zmniejszyć o 75% (Passwater 1978).

Można przewidzieć, że amerykańskie organizacje medyczne i naukowe nie zaakceptowały wyników badań Paulinga i Camerona, a po bezowocnej próbie ich zablokowania i zdyskredytowania zastosowały sprawdzoną metodę i zgodziły się przeprowadzić badania, które przeprowadzono w 1979 r. W Mayo Clinic.

Pomimo obietnicy powtórzenia dokładnego protokołu dr Camerona i współpracy z Paulingiem, badania zostały przeprowadzone z rażącymi naruszeniami, a sam Pauling dowiedział się o wynikach tylko od prasy. Zgodnie z wynikami tych badań, hiperdawki witaminy C nie były skuteczne w leczeniu raka. W onkologii nie było rewolucji, a poprzednia koncepcja oficjalnego leczenia „trucizna, skaleczenie i oparzenie” (chemia, chirurgia i radioterapia) pozostała niezmieniona.

Niemniej jednak wiele alternatywnych klinik zaczęło z powodzeniem stosować tę metodę w swoim arsenale. Należy zauważyć, że daje dobre wyniki wraz z letnim (Vit B17). Przedawkowanie witaminy C rzadko jest obecnie głównym protokołem, ale jest bardzo ważną częścią kompleksowego leczenia raka..

Dr Newbold z Nowego Jorku z powodzeniem leczył niektóre rodzaje raka witaminą C. Tak więc, w przypadku raka skóry, zastosował 15 gramów witaminy doustnie i nałożył maść zawierającą witaminę C bezpośrednio na formacje 5-6 razy dziennie. W przypadku innych rodzajów raka, podał doustnie do 50-60 gramów (zwykle biegunka ogranicza dawkę pojawiającą się od 30 do 60 gramów).

Eksperymentował także z dużymi dawkami dożylnymi do 50 gramów i więcej. Dr Newbold opisał jeden przypadek, w którym kobieta miała terminalnego płaskonabłonkowego raka płuca, podczas którego leczenia doprowadził dawkę do 105 gramów dziennie. Ten pacjent mógł wrócić do pracy rok później..

Istnieje wiele odmian stosowania witaminy C i jej dawek w leczeniu raka. Najczęściej stosowaną metodą jest 10-20 gramów dożylnie 4-5 razy w tygodniu. W tym samym czasie zaleca się również codzienne stosowanie witaminy w ilości 10-20 gramów.

Dr Greg uważa, że ​​wraz z hiperdozą witaminy C należy zażywać witaminę E, która wraz z witaminą C bierze udział w dostarczaniu tlenu przez błonę komórkową, a następnie w jej cytoplazmie do stacji energii komórkowej - mitochondriów. Proces zwiększania zawartości tlenu w komórce rakowej sprzyja włączeniu w nią metabolizmu tlenowego, wyłączając program „raka” i przywracając normalną aktywność życiową lub apoptozę (śmierć biologiczną).

Należy zauważyć, że hemoglobina, substancja przenosząca tlen we krwi, nie jest w stanie dostarczyć tlenu do komórki rakowej, podczas gdy cząsteczka witaminy C może to zrobić. Powszechnie uważa się, że witamina C jest jedną z niewielu substancji przechodzących przez ścianę komórki rakowej, która nie jest w stanie odróżnić cząsteczki glukozy od witaminy C.

Ogólnie mechanizm działania witaminy C na nowotwór jest wieloaspektowy. Jednym z takich mechanizmów jest wzmocnienie kolagenu zlokalizowanego w przestrzeni międzykomórkowej. Zdrowy kolagen może zatrzymać wzrost guza. Komórki rakowe wydzielają enzym zwany hialuronidazą, który niszczy włókna kolagenu, umożliwiając w ten sposób wzrost guza i otaczanie tkanek otaczających.

Należy zauważyć, że proces powstawania i wzrostu guza zachodzi w tkankach o niskiej zawartości witaminy C. Dr Matthias Rath, aby zneutralizować działanie hialuronidazy, zaleca stosowanie kombinacji 4 substancji w leczeniu:

 • witamina C,
 • katechiny EGCG (zielona herbata),
 • aminokwasy L-lizyna,
 • L-prolina.

Przeciwnowotworowe działanie witaminy C przejawia się również w pomocy układu odpornościowego w wytwarzaniu i mobilizacji białych krwinek do walki z rakiem. Jak wiemy dzisiaj, układ odpornościowy jest naszą najsilniejszą bronią przeciwko tej chorobie i, w przeciwieństwie do niszczącego wpływu, jaki wywołuje na nią chemioterapia, witamina C stymuluje ją poprzez opisany mechanizm.

Witamina C ma selektywne działanie cytotoksyczne na komórki rakowe, nie wpływając na zdrowe nawet przy nadmiernej dawce (kolejna różnica w porównaniu z chemioterapią, która zabija szybko dzielące się zdrowe komórki: komórki odpornościowe, komórki płciowe, mieszki włosowe, komórki krwiotwórcze, nabłonek przewodu pokarmowego). W 1995 r. Cytotoksyczne działanie witaminy C zostało szczegółowo opisane w czasopiśmie naukowym Medical Hypotheses, a także stwierdzono, że cytotoksyczną dawkę witaminy C można łatwo osiągnąć u ludzi bez ryzyka poważnych powikłań..

Witamina C jest również silnym przeciwutleniaczem wewnątrzkomórkowym, który chroni DNA przed mutacjami występującymi pod wpływem stresu oksydacyjnego. Dlatego u większości pacjentów z rakiem poziom witaminy C jest obniżony. Jego niski poziom może wynikać zarówno z długiej i niezdrowej diety, jak i długotrwałego stresu. Pod wpływem stresu, z powodu ciągłej utraty witaminy C, uszkodzenia i mutacje gromadzą się w mitochondrialnym DNA, co ostatecznie prowadzi do transformacji normalnej komórki w komórkę rakową..

Komórki rakowe pod wieloma względami funkcjonalnie różnią się od normalnych komórek. W szczególności tracą kontrolę nad regulacją ilości przeciwutleniaczy, które dostają się do komórki. Właśnie dlatego witamina C może gromadzić się w nich w dużych ilościach, tworząc w ten sposób duże stężenie nadtlenku wodoru, co z kolei zniszczy komórkę rakową. Mechanizm ten opisał dr Mark Levin w swoim badaniu z 2005 roku..

Oprócz efektu cytotoksycznego dużych dawek witaminy C, w ostatnich latach rozpoczęto wiele badań nad połączeniem witaminy C i standardowych leków chemioterapeutycznych. Zaobserwowano, że zwiększa skuteczność kilku leków chemoaktywnych (doksorubicyna, cisplatyna, paklitaksel, irynotekan, 5-fluorouracyl) w leczeniu raka piersi, jelita grubego, jajnika, prostaty i innych nowotworów.

Obecnie prowadzone są dwa badania kliniczne z udziałem pacjentów (dlatego nawet onkolodzy powinni byli rozpoznać rolę witaminy C w leczeniu raka). Co ciekawe, te same badania potwierdziły cytotoksyczność samej witaminy C, co rodzi pytanie o celowość kontynuowania stosowania bardzo toksycznych leków samodzielnie lub w połączeniu z nadmiernymi dawkami witaminy C..

Najciekawsze i najbardziej obiecujące były wyniki ostatnich badań łączących hiperdozę witaminy C i niektórych naturalnych substancji, które w przyszłości mogą prowadzić do kompletnych naturalnych protokołów leczenia, nawet w ramach oficjalnej medycyny. Jednak nie wszyscy mogą czekać i dlatego niektóre kombinacje z witaminą C podano poniżej:

Nnatur. substancja + wit. Kombinacja C lub H2O2. efekt Rodzaj raka / komórki rakowej

 • rak prostaty i beta glukan ++ rak prostaty / PC-3
 • grzyb maitake frakcja GD ++ rak pęcherza / T-24
 • Grzyb Mashimakobu, frakcja PL ++ rak pęcherza / T-24
 • zieleń polifenolowa herbata EGCG ++ gruczolakorak płuc / SPC-A-1
 • kwas retinowy ++ rak piersi / MCF-7
 • Witamina D (wraz z H2O2) + rak piersi / MCF-7
 • Witamina D (wraz z H2O2) + rak jelita grubego / HT-29
 • hipertermia + białaczka
 • hipertermia + glejak

Stosując wyciągi z grzybów maitake i meshimakoba oraz w połączeniu z witaminą C kulki osiągnięto 90% śmiertelność komórek raka pęcherza moczowego..

Kolejny przykład - ekstrakt maitake i witamina C - osiągnął 95% śmiertelność komórek raka prostaty, oba przykłady ze stosunkowo niskim stężeniem witaminy C.

Ekstrakty czarnej i zielonej herbaty wraz z witaminą C były skuteczne w przypadku raka płuc, a ekstrakt z czarnej herbaty był bardziej skuteczny, zwiększając śmiertelność komórek nowotworowych z 1% do 22%.

Kwas retinowy (metabolit witaminy A) zwiększył 3-krotnie efekt antyproliferacyjny witaminy C w raku piersi (do 75% zahamowania).

Witamina D (kalcytriol) w połączeniu z nadtlenkiem wodoru, który jest uwalniany przez dożylne stosowanie witaminy C, zwiększa śmiertelność komórek piersi o 78% w porównaniu z samym nadtlenkiem wodoru.

Jednak niektóre naturalne kombinacje mogą hamować skuteczność witaminy C. Tak więc, na przykład, traci ona działanie cytotoksyczne na komórki rakowe o 95%, jeśli zostanie wprowadzona z glutationem. Tak więc zmniejszenie guza obserwowane przy stosowaniu wyłącznie witaminy C zatrzymuje się.

Dziś jest to bardzo interesujący i aktywny kierunek, aw przyszłości można znaleźć jeszcze silniejsze kombinacje witaminy C z innymi naturalnymi preparatami. Pokazane powyżej skuteczne kombinacje nie zostały jeszcze przetestowane klinicznie, ale mimo to wszystkie mają wyjątkowo niską toksyczność, co umożliwia ich stosowanie w leczeniu zarówno przez specjalistów, jak i samych pacjentów.

Istnieją już dwa znane protokoły kombinacji witaminy C stosowane przez specjalistów w leczeniu raka za pomocą naturalnych alternatyw:

 • Pierwszym jest letril (witamina B17) i witamina C, z powodzeniem stosowane w niektórych alternatywnych klinikach.
 • Drugą kombinacją jest niacyna (witamina B3), niezbędna do normalnego funkcjonowania cyklu Krebsa i oddychania tlenowego oraz witamina C.

Należy zauważyć, że większość badań jest przeprowadzana przez oficjalne instytucje medyczne i instytuty badawcze, przy użyciu ogólnie przyjętej koncepcji zrozumienia i leczenia raka, w której guz jest przyczyną choroby, a zatem jego eliminacja jest postrzegana jako główny cel w leczeniu raka.

Alternatywna koncepcja uważa sam nowotwór za objaw procesu nowotworowego w ciele i wymaga zintegrowanego podejścia do jego powrotu do zdrowia, eliminacji przyczyn choroby i, w ramach protokołu leczenia, bezpośredniego wpływu na nowotwór. Wynika z tego, że jeśli zdecydujesz się na stosowanie witaminy C lub jej kombinacji z dowolnym lekiem naturalnym, powinna to być tylko część kompleksu zabiegowego, który obejmuje detoksykację organizmu, immunomodulację, ścisłą dietę przeciwnowotworową, terapię przeciwdrobnoustrojową, dotlenienie i alkalizację, pracę z psychiką. opublikowane przez econet.ru

Wysłane przez: Boris Greenblatt

Czy podoba ci się ten artykuł? Napisz swoją opinię w komentarzach.
Subskrybuj nasz FB:

250 wytycznych dotyczących leczenia raka.

Czytelnik otrzymuje informacje o możliwych kierunkach w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania związane z leczeniem raka.

Jak i jak leczyć raka.

W obliczu choroby (choroby) osoba zastanawia się, co robić. Jak leczyć, jaki lek? Jakie istnieją metody leczenia, jak je stosować? Zebrano tutaj dużą ilość informacji z odpowiedziami na te pytania. Post nie odpowiada na pytanie, jak leczyć. Pokazuje wskazówki (punkty orientacyjne) w poszukiwaniu odpowiedzi..
Przeglądając anglojęzyczne witryny medyczne, zbierając informacje na temat stanowisk apiterapicznych, zgromadziłem wiele informacji o innym charakterze, w tym dotyczących leczenia chorób nowotworowych. Być może przydadzą się komuś. (Dokładne badanie raka nie jest uwzględnione w polityce witryny.) Oto komunikaty, aby znaleźć rozwiązania problemu raka.
Ta lista obejmuje zarówno metody leczenia, chemikalia i związki, minerały, zioła, żywność, diety itp., Które wykazały jakikolwiek pozytywny potencjał w leczeniu raka. Punkt orientacyjny w postaci takiego odniesienia „winegret” jest podany w kolejności alfabetycznej (bez priorytetów).

Naukowcy po „ciemnej” stronie walki z rakiem.

Włączenie produktów naturalnych do tej listy, myślę, że jest to całkiem właściwe, ponieważ lobby farmaceutyczne jest zawsze niezadowolone z reklamowania skuteczności naturalnych substancji w walce z wszelkimi dolegliwościami. Istnieją ku temu podstawy finansowe. Lekarze narzekają na to. Oto niektóre z najbardziej znanych powiedzeń. Najsłynniejsza ocena należy do amerykańskiego biochemika Linusa Paulinga (dwukrotnego laureata Nagrody Nobla): „Każdy powinien wiedzieć, że„ wojna z rakiem ”jest w dużej mierze oszustwem”. Możesz zacytować słowa innego lekarza. James Watson (laureat Nagrody Nobla w dziedzinie określania struktury DNA) przez dwa lata pracował w Krajowej Radzie Doradczej ds. Raka w USA. Mówił o National Cancer Program: „To kupa gówna”. Inny laureat Nagrody Nobla, Otto Warburg, na spotkaniu laureatów Nagrody Nobla mówił o raku w następujący sposób: „Ale dziś nikt nie może powiedzieć, że nikt nie wie, czym jest rak i jaki jest jego główny powód. Przeciwnie, nie ma takiej choroby, której główna przyczyna jest lepiej znana, tak więc dzisiejsza ignorancja nie jest już wymówką, że nie można nic więcej zrobić, aby temu zapobiec. Nie ma wątpliwości, że profilaktykę raka znajdzie osoba, która chce przeżyć. Ale jak długo będzie on zapobiegał, zależy od tego, jak długo prorokom agnostycyzmu uda się zakazać wykorzystywania wiedzy naukowej w dziedzinie raka. Tymczasem nie trzeba mówić, że miliony ludzi powinny umrzeć na raka ”. Oto oświadczenia lekarzy medycyny Johna Diamonda i Lee Cowdena: „Dla wpływowych kręgów w dziedzinie raka pacjent z rakiem jest centrum zysku. Przemysł faktycznie nie wspiera wymagań dotyczących badań klinicznych i naukowych nad rakiem. Konwencjonalne metody leczenia raka są zgodne z prawem, ponieważ płacą lepiej niż leczą. Przez dziesięciolecia „polityka walki z rakiem” powstrzymywała cię od tego, jak zwykle, i nadal to robisz, dopóki sam nie uświadomisz sobie rzeczywistości. ”.
Wyciąganie ostatniego grosza z portfela chorego jest nieodzowną zasadą współczesnej medycyny. Uważaj, w tym czytając tę ​​listę! To nie wszystko „manna”!

Wytyczne i techniki leczenia raka.

1) 714-X lub 714X. Jest to nietoksyczny lek homeopatyczny do leczenia wczesnego raka i różnych innych chorób zwyrodnieniowych. W późniejszych etapach lek ma mierny efekt. Jest produkowany w Kanadzie. Autor leku Gaston Nessans.
2) AVM (Agaricus Blazei Murrill). Leczniczy brazylijski grzyb biały o właściwościach przeciwnowotworowych. Jest stosowany w leczeniu raka (raka jajnika, raka piersi, raka płuc, raka wątroby itp.) Na różnych etapach, łagodnych nowotworów. Uprawiane w Ameryce i Europie.
3) AHCC (aktywny związek hemicelulozowy). Suplement diety ANSA (aktywny heksokompozycja) pochodzenia japońskiego jest mieszaniną różnych biologicznie aktywnych substancji (aminokwasów, polisacharydów i innych biologicznie aktywnych substancji) uzyskanych z trzech grzybów. Zaleca się przyjmowanie z rakiem, zapaleniem wątroby typu B i C jako dodatkowym narzędziem..
4) ALA (kwas alfa liponowy). Suplement diety. ALA jest powszechnie stosowany w leczeniu cukrzycy i jest zdolny do eliminacji wolnych rodników. Badany jest potencjał kwasu w onkologii.
5) Alzium. Lek z ekstraktów roślinnych zawiera substancje cytotoksyczne, które mają różne działanie przeciwko niektórym formom komórek nowotworowych.
6) Przeciwnowotworowe. Technika Burzinsky'ego. Bardzo drogie alternatywne leczenie peptydami. Najbardziej znany jest z sukcesów w leczeniu raka mózgu. Oficjalnie metoda ma skargi i nie jest zatwierdzona.
7) Anvirzel. Ekstrakt oleanderowy. Roślina jest bardzo toksyczna. Lek stosuje się w leczeniu złośliwej choroby nowotworowej, raka, guza, infekcji wirusowej lub nienowotworowej choroby zapalnej skóry.
8) Aveloz. Roślina Euphorbia heterodoxa jest krzewem z rodziny euforbii pochodzącym z Ameryki Południowej. W medycynie ludowej jest znany jako środek do zmniejszania brodawek, w leczeniu raka, łagodnych guzów, torbieli.
9) Chaparral (trawa). Dąb Krzew Chaparral jest naturalnym przeciwutleniaczem.
10) Anuluj. Zobacz poniżej leki Protocel, Cantron. Silne przeciwutleniacze.
11) Cansema (czarna maść) / czarna maść. Stosowany w leczeniu raka skóry. Podstawą jest trawa Korzeń Krwi.
12) Kantron. Zobacz poniżej - analog Protocel. Jest to bezpieczny składnik odżywczy o silnych właściwościach przeciwutleniających, stosowany jako alternatywne leczenie raka..
13) Carnivora. Wyciąg z Carnivora powstrzymuje składniki odżywcze. Wykonany jest na bazie rośliny Venus flytrap (Dionaea muscipula).
14) Pektyna cytrusowa. Zmodyfikowana pektyna cytrusowa jest uważana za obiecującą w walce z rakiem.
15) Terapia cytoluminescencyjna (CPT). Metoda terapii protonowej dostarcza dużą dawkę promieniowania dokładnie do docelowego obszaru.
16) Contortrostatin. Jad węża jest stosowany w leczeniu raka. Białko Contortrostatin znajduje się w truciźnie mokrej kufy. Nalewki i balsamy na bazie jadu węża są stosowane w medycynie ludowej.
17) Coriolus (PSK). Coriolus versicolor - grzyb grzybowy. Wyciąg z grzyba Coriolus ma działanie przeciwnowotworowe. Używany jako pomoc.
18) D-Glukaran (fitonutrient). Glukaran wapnia - suplementy. Biodostępna postać kwasu D-glukuronowego. Glukaran wapnia usuwa nadmiar estrogenu, metabolitów różnych hormonów steroidowych i mniej. Uważany za skuteczny w profilaktyce raka piersi i prostaty..
19) DIM (diindolilometan). Diindolylometan jest silnym środkiem ochrony radiologicznej, jego stosowanie jest wskazane dla osób poddanych radioterapii w leczeniu nowotworów złośliwych.
20) D-limonen. D-limonen jest głównym składnikiem olejku ze skórki pomarańczowej. Stanowi ponad 90% skórki i olejku eterycznego. Jest stosowany w celu zapobiegania wielu formom raka..
21) DHEA (dehydroepiandrosteron). Dehydroepiandrosteron (DHEA) - hormon steroidowy jest sprzedawany jako leczenie raka prostaty. Brak dowodów skuteczności w leczeniu raka.
22) DMSO. Dimetylosulfotlenek jest stosowany jako miejscowy środek przeciwzapalny i przeciwbólowy, a także w maściach - w celu zwiększenia szybkości przenikania substancji czynnych. Nazwa handlowa leku to „Dimeksyd”.
23) Escharotyka. Maść na parch to żrąca mieszanina. Stosowany zewnętrznie na skórę w leczeniu raka.
24) Leczenie raka GEIPE. Technologia DC do redukcji nowotworów.
25) Graviola. (Wood. Brazilian Paw Paw.) Ekstrakt z Graviola (BAA) jest proponowany w leczeniu raka.
26) Formuła Hoxeya lub Formuła D-toksyczna. Fitosbor (koniczyna czerwona, chaparrel, łopian, czosnek itp.) Jest związany z nazwą Dr. Christopher walczy z rakiem.
27) Indirubina. We współczesnej medycynie indygo jest stosowane jako środek przeciwnowotworowy (białaczka).
28) Terapia wyspami. Immunoterapia Wyspy Leczy raka. Dr. Issels Research Center stosuje rozwój osobistych kompleksowych programów immunoterapii. Immunoterapia wyspą obejmuje szczepienie przeciwnowotworowe.
29) Krebiozen (Krebiozen). Produkt z krwi konia nie wykazał skutków w leczeniu raka.
30) MGN-3. Denaturowana hemiceluloza (arabinoksylan), która jest uzyskiwana w wyniku reakcji hemicelulozy otrębów ryżowych z enzymami grzybowymi Shiitake. MGN-3 jest stosowany w leczeniu złośliwego wątrobiaka.
31) Oscylator wielofalowy (OMS). Urządzenie Jerzego Łachowskiego. Leczył raka za pomocą częstotliwości e / m.
32) Infuzja PC-SPES 8 ziół w alternatywnej terapii przeciwnowotworowej (ALTR) w Chinach.
33) Fikoten. Fikoten. Nietoksyczny lek, który niszczy komórki rakowe.
34) PolyMVA. (Poly MBA) Suplementy z alternatywnej terapii lekowej.
35) Protokół. Lek ma silne właściwości przeciwutleniające. Jest to bezpieczny składnik odżywczy stosowany jako alternatywne leczenie raka i innych chorób. Jest to analog leku Cantron.
36) Protomorfogeny (PMGS) (protomorfogeny). Wyciągi z gruczołów.
37) PSK. Ekstrakt z hubki ma działanie antymutagenne i przeciwnowotworowe. Rozpuszczalny w wodzie kompleks białko-sacharyd.
38) PSP. Rozpuszczalny w wodzie kompleks białko-sacharyd.
39) Teanina (aminokwas). Ten aminokwas znajduje się w zielonej herbacie i ma działanie przeciwnowotworowe..
40) Tryptolid. Roślina Tripterygium wilfordii, Wilford Wing, wykazuje potencjał do redukcji i eliminacji guzów trzustki. Badania kliniczne mogą wkrótce rozpocząć się w celu opracowania leków.
41) ABA (kwas abscysynowy). Naturalny hormon roślin. Hamuje wzrost i procesy metaboliczne. Odkrycie skuteczności kwasu abscysynowego w leczeniu raka jest związane z nazwą Virginii Livingston.
42) Jądra moreli. Nasiona są bogate w witaminę B17. Oglądaj letril.
43) Awokado. Owoce tropikalne działają jako źródło silnej przeciwutleniającej luteiny, mogą również chronić układ sercowo-naczyniowy przed miażdżycą i zapobiegać rakowi.
44) Chrząstka rekina. Podobnie jak chrząstka bydlęca, zatrzymuje lub spowalnia wzrost nowotworu złośliwego, ale przy wyższej dawce.
45) Aloes lub prawdziwy aloes. Roślina znana jest ze swoich właściwości regeneracyjnych, zawiera kilka fitoskładników stosowanych w leczeniu raka. Sam aloes z reguły stosuje się w onkologii w połączeniu z innymi lekami.
46) Amigdalina. Amigdalina (letril) to alternatywne leczenie raka.
47) Terapia przeciw angiogenezie. Metody blokowania lub hamowania tworzenia się układu krążenia nowotworów.
48) Woda aktywowana silikonem (AKV). Istnieją dobre powody, aby uznać AKV za skuteczny w walce z rakiem.
49) Aktywowane minerały ilaste.
50) Chrząstka rekina. Reklama przypisuje właściwości leku rakowi chrząstce rekina. Dowody skuteczności nie są wystarczające.
51) Antykoagulanty. Antykoagulanty są skuteczne w zapobieganiu i leczeniu zakrzepicy. W onkologii są stosowane jako pomoc..
52) Przeciwutleniacze. Wiele przeciwutleniaczy stosuje się jako leczenie przeciwnowotworowe lub jako leczenie dodatkowe..
53) Dieta przeciwnowotworowa. Dieta na spożycie surowych owoców, a także niektórych surowych warzyw, nasion i przypraw, takich jak jogurt, maślanka i niektóre oleje. Szacuje się, że dzienne spożycie 400 gramów owoców zmniejsza ryzyko raka o 50%..
54) Arginina (L-arginina). Aminokwas. Zwiększenie dawki, oprócz zwiększenia obrony immunologicznej, destabilizuje guz. Technikę tę stosuje się w onkologii od dziesięcioleci z różnym powodzeniem..
55) Dieta Arnolda Ereta. Technika żywieniowa jest znana jako „system diety bez śluzu” w przypadku różnych chorób, w tym raka. Głównie składa się z wody na czczo i surowej żywności wegetariańskiej, z naciskiem na niektóre owoce.
56) Artemizynina. Lek na bazie piołunu. Stosowany w leczeniu malarii. Do tej pory odkryto, że dzięki temu możliwa jest profilaktyka raka..
57) Astragalus. Astragalus jest bogaty w selen. Zobacz poniżej o selenie.
58) Ajurweda. Tradycyjna medycyna indyjska i filozofia. W leczeniu raka, w tym wykorzystuje zioła, korzenie i minerały.
59) Różowy barwinek (Catharanthus pink / Catharanthus roseus). Ma aktywność przeciwnowotworową.
60) Technika Beki. Metoda Boba Becka z zastosowaniem roztworu srebra koloidalnego.
61) Beta Glucan. Beta-glukan w wielu badaniach przyczynił się do regresji procesu nowotworowego u pacjentów.
62) Beta karoten. Beta karoteny zapobiegają rozwojowi niektórych rodzajów raka. Znaleziono w surowej żywności.
63) Rośliny strączkowe. Fasola (fasola, groszek, ciecierzyca, soczewica, soja) wzmacniają działanie przeciwnowotworowe.
64) Bolusy Huato. Połączony lek ziołowy do zapobiegania i zapobiegania udarom i chorobom mózgu. Rozważono użycie raka.
65) Kwasy bosweliowe. Kwas izolowany z drzewa Boswell. Kwasy bosweliowe wpływają na różne linie komórek nowotworowych.
66) Bez czarny. Sok z czarnego bzu z nowotworów i raka.
67) Butyrate. Kwas tłuszczowy w wysokich stężeniach ma działanie ochronne przed rakiem.
68) Chrząstka byka. Chrząstka wołowa ma właściwości przeciwnowotworowe i działa jako źródło mukopolisacharydów. Uważa się, że w małych dawkach (9 g) dziennie może wyleczyć raka prostaty, trzustki, płuc, pęcherza i okrężnicy. Opinie lekarzy są sprzeczne.
69) Wanad. Uczestnik wielu reakcji, skutecznego lekarstwa na raka.
70) Winkrystyna - lek, lek cytostatyczny, różowy barwinek alkaloidu roślinnego.
71) Winogrona. (Ekstrakt z pestek winogron.) Zawiera kilka składników odżywczych, które zabijają raka. (Zobacz poniżej „Brandt Grape Treatment”.)
72) Dieta winogronowa I. Brandt. Leczenie winogron zaproponowała pielęgniarka Johanna Brandt przeciwko wielu chorobom. Bardziej wartościowy jest pomysł diety surowej żywności w tej diecie. Jest stosowany głównie w leczeniu raka za pomocą soku z buraków, marchwi itp..
73) Terapia witaminą C. Silne dawki witaminy C pomagają zwalczać raka i zmniejszają skutki uboczne..
74) Terapia analogowa witaminy D. Witamina D jest stosowana w dużych dawkach.
75) Woda. Technika dr F. Batmanghelidzha. Używanie wody do zapobiegania rakowi.
76) Nadtlenek wodoru. (Patrz poniżej „Nadtlenek wodoru (H2O2).”)
77) Wiśnia. Działanie przeciwrakowe ma kory wiśniowej. Kwas elagowy i szereg innych substancji w wiśniach są stosowane w medycynie w leczeniu raka..
78) Algi (niebiesko-zielone, czerwone itp.). Skuteczne lekarstwo na raka. Istnieje opinia, że ​​czerwone glony są bardziej skuteczne i bezpieczniejsze niż chemioterapia.
79) Kwas gamma linolenowy (GLA). Uważa się, że wzrost guza i przerzuty można stłumić za pomocą GLA, szczególnie czerniaka, raka trzustki, jelita grubego, piersi.
80) Genistein. Izoflawon, przeciwutleniacz o bezpośrednim działaniu przeciwutleniającym o pewnych właściwościach przeciwutleniających, prowadzi do efektów podobnych do hormonalnego działania estrogenu..
81) Geraniol. Alkohol, przedstawiciel terpenoidów. Dostępny w olejkach eterycznych z owoców i ziół, hamuje komórki Saso-2, wpływa na wzrost komórek rakowych.
82) German-132. Ge-132. Minerał ma działanie przeciwnowotworowe. Istnieją preparaty medyczne (w postaci suplementów diety).
83) Terapia Gersona. Podstawą terapii Maxa Gersona są podstawowe zasady zwiększania potencjału bioenergetycznego organizmu, oparte na naturopatii, terapii enzymami i sokami w połączeniu z procesami detoksykacji i oczyszczania.
84) Herceptin (Herceptin) Lek na raka piersi.
85) Siarczan hydrazyny. Środek przeciwnowotworowy, który spowalnia wzrost komórek nowotworowych, hamuje MAO, hamuje glukoneogenezę i zmniejsza przepuszczalność biomembran struktur podkomórkowych. Ma objawowe działanie terapeutyczne w nowotworach złośliwych w zaawansowanych stadiach.
86) Hiperbaryczne natlenienie (HBO) Metoda użycia tlenu pod wysokim ciśnieniem do celów leczniczych. Odbywa się to w hiperbarycznych komorach ciśnieniowych.
87) Hipertermia terapeutyczna. Metoda leczenia raka, w której ciało pacjenta, jego części lub poszczególne narządy są narażone na wysoką temperaturę (powyżej 39 ° C, do 44–45 ° C).
88) Glukonutrients. (Glyconutrients.) Sacharydy roślinne, które odgrywają kluczową rolę we wspieraniu funkcji układu odpornościowego. Są wyspecjalizowanym rodzajem nutraceutyków. Są to złożone polisacharydy składające się z długiego łańcucha z wiązaniami b (na przykład acemannan). Jednym z przykładów jest aloes.
89) Groszek. Rośliny strączkowe hamują wzrost komórek rakowych.
90) Gorzki melon. Owoc krajów południowych jest skuteczny w leczeniu raka na wszystkich etapach choroby, a także może być użyteczny w leczeniu infekcji, cukrzycy, łuszczycy, powikłań neurologicznych, pomaga opóźnić początek zaćmy lub retinopatii i tłumi wirusa AIDS.
91) Granat. Produkty z soków i granatów mogą zwalczać raka.
92) Guanabana. Owoce tropikalne badano pod kątem skuteczności w walce z rakiem.
93) Jiaogulan. Chińska herbata Jiaogulan jest skuteczna jako silny przeciwutleniacz, działa stabilizująco na ludzki układ odpornościowy.
94) Dieta Badwiga Joanna. Połączenie tłoczonego na zimno oleju lnianego z domowym twarożkiem leczy raka.
95)) Dieta według Dr. Lorraine Day. Metoda leczenia raka soku z marchwi.
96) Diethylstilbestrol (DES). Diethylstilbestrol (DES) jest stosowany przeciwko rakowi. Ustalono, że powoduje regresję raka piersi i daje znacznie więcej skutków ubocznych. Zbanowany w wielu krajach.
97) Gruczoły (zwierzęta). (Gruczoły.) Nutraceutyki (BAA) na bazie gruczołów zwierzęcych (np. Wyciąg z grasicy, tkanka wątroby cielęcej).
98) Izoprinosine. Izoprinosina ma na celu leczenie brodawczaka ludzkiego.
99) Terapia immunop łożyskowa (IPT). Zastosowanie kriokonserwowanej zawiesiny łożyska do leczenia.
100) Immunoterapia bakteryjna („toksyny Kolya”). Według dr B. B. Coleya infekcja bakteryjna pomaga stymulować układ odpornościowy, powodując jego walkę z komórkami rakowymi..
101) Terapia wzmacniająca odporność (IAT). Leczenie raka zwane terapią immunologiczną (IAT) polega na wstrzykiwaniu białek krwi od zdrowego ludzkiego dawcy.
102) Terapia indukowanej remisji (RTI). Wysłane przez dr Sama Chachouę. Kontrowersyjne recenzje.
103) Inozytol (IP-6 / IP6) (IGF). Inozytol jest skuteczny przeciwko wielu różnym rodzajom raka..
104) Metoda terapii hipoglikemicznej wywołanej insuliną (IHT) Technika ta jest podobna do techniki terapii insulinem wzmacniającym (IPT) (patrz poniżej)
105) Metoda terapii insulinowej (IPT) (autor IPT dr Donato Perez Garcia) Chodzi o to, aby komórki rakowe „głodziły” insulinę w celu obniżenia poziomu glukozy we krwi.
106) Zjonizowana woda alkaliczna. Woda jonizowana hamuje rozprzestrzenianie się raka i AIDS poprzez zabijanie komórek rakowych, bezpośrednio lub pośrednio. Jednak nie ma wystarczających dowodów, aby zalecić tę technikę jako wystarczającą do leczenia offline..
107) Trawa dziurawca zwyczajnego (hipercyny). Nalewka Hypericum jest stosowana w leczeniu raka.
108) Zielona herbata. Polifenole zielonej herbaty (GTP), zwłaszcza EGCG lub EGCG, nie tylko hamują enzym niezbędny do wzrostu komórek rakowych, ale także zabijają komórki rakowe bez szkody dla zdrowych komórek.
109) Ziarno (całe ziarna). Całe ziarna zawierają środki przeciwrakowe. Całe ziarna owsa, pszenicy, żyta, prosa i innych zawierają błonnik, który pomaga izolować związki powodujące raka i usuwa je z organizmu. (Siemię lniane, żyto i proso działają jako słabe estrogeny, hamują rozwój raka piersi i innych nowotworów złośliwych).
110) Papryka Cayenne. Ostre papryczki chili. Papryka chili, kapsaicyna, ma szkodliwy wpływ na komórki rakowe.
111) Kannabinol (CBN). Kannabinol jest składnikiem tetrahydrokannabinolu zawartym w konopiach. Odnosi się do bardzo skutecznych środków w leczeniu agresywnych form raka..
112) Drops Beresh. Autorem leku jest dr Jozsef Beres. Krople są wskazane do utrzymania aktywności układu odpornościowego, odporności organizmu i jako dodatkowa terapia onkologiczna.
113) Dieta Kelly. Dieta metaboliczna Williama Kelly'ego. Indywidualne diety metaboliczne dla pacjentów z rakiem są opracowywane w zależności od cech ciała pacjenta..
114) Nafta. Leczenie oczyszczoną naftą w przypadku różnych chorób onkologicznych.
115) Terapia tlenowa (EWOT). Należy zwrócić uwagę na fakt, że tlen jest głównym wrogiem komórek rakowych..
116) Klodronian. Klodronian sodu zmniejsza częstotliwość i liczbę przerzutów. Zastosowanie w połączeniu z chemioterapią poprawia leczenie złośliwych guzów kości..
117) Żurawina. Naukowcy uważają, że żurawina powinna być niezbędna w profilaktyce raka.
118) Srebro koloidalne. Srebro koloidalne (srebrna woda) jest zalecane jako środek zapobiegający rakowi.
119) Żeń-szeń koreański czerwony. Jest stosowany głównie w chorobach naczyniowych. Piszą, że ma wpływ na komórki rakowe, hamując mutację i przerzuty..
120) Technika Kokha. Leczenie zgodnie z metodą dr Williama Fredericka Kocha.
121) Korzeń imbiru. Zastosowanie korzenia imbiru spowalnia wzrost komórek rakowych.
122) Korzeń łopianu (trawa). Trawa ma działanie przeciwnowotworowe. Zastosuj korzenie łopianu z pierwszego roku życia lub korzenie łopianu majowego.
123) Korzeń cykorii. Istnieją dowody na stosowanie cykorii w profilaktyce raka.
124) Kwas kawowy (CAPE). Odnosi się to do estru fenetylowego kwasu kawowego otrzymanego z propolisu. Spójrz na listę „Propolis pszczół” i link.
125) Koci pazur (trawa) (Uncaria Tornentosa). Zgodnie z wynikami badań pazur kota może być stosowany w leczeniu zapalenia stawów, alergii, wrzodów, kandydozy, nieregularności cyklu miesięcznego u kobiet, z licznymi chorobami żołądka, przewodu pokarmowego, a nawet sugeruje możliwość leczenia raka i wirusa niedoboru odporności.
126) Koenzym Q10. Koenzym przeciwutleniacza Q10 może odgrywać rolę w zapobieganiu nowotworom.
127) Koniczyna czerwona (koniczyna łąkowa). Uważa się, że koniczyna czerwona (łąkowa) jest w stanie skutecznie pomóc w leczeniu wszystkich rodzajów raka.
128) Kurkumina. Kurkuma. Kurkuma jest skuteczna w walce z rakiem i jest silnym przeciwutleniaczem..
129) Lapacho. Kora drzewa Tahibo (mrówka) Forma dawkowania Pau D’Arco ma zdolność zmniejszania raka i zmniejszania bólu podczas wzrostu komórek rakowych.
130) Bloodroot. Trawa Bloodroot ustawiona jako alternatywne leczenie raka.
131) Letnia amigdalina lub witamina B17. Stosowanie letrilu pomaga w walce z rakiem i zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotu choroby..
132) Terapia Livingston-Wheeler. Program żywienia Virginia-Wheeler Virginia stosowany w leczeniu raka.
133) Likopen. Phytonutrient, zawiera dużo pomidorów. Obniża ryzyko raka prostaty.
134) Cytryna. Owoc jest sprawdzonym lekarstwem na wszystkie rodzaje raka, stosowanie soku z cytryny pomaga w leczeniu nowotworów i torbieli..
135) Limonen. Limonen (90%) jest zawarty w olejku eterycznym z cytryny. Patrz wyżej „Cytryna”.
136) Łopian. Korzeń łopianu na raka żołądka jest stosowany w medycynie alternatywnej.
137) Lucerna (Medicago Sativa). Trawa zawiera wiele substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwnowotworowym (beta-karoten).
138) Olej lniany. Obejrzyj „Dieta Badwiga Joanny”.
139) Wody magnezowe. Wody mineralne: wody wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe.
140) Terapia magnetyczna i niskonapięciowa.
141) Maitake (grzyb). Grzyb Meitake promuje aktywację przeciwnowotworowej funkcji odpornościowej organizmu, hamowanie rozwoju nowotworu, niszczenie komórek rakowych.
142) Dieta makrobiotyczna. (Makrobiotics.) Istnieją sprzeczne dowody..
143) Maliny. Malina zawiera środek przeciwnowotworowy.
144) Mangostan. (Owoc.) Trwają badania nad możliwymi korzystnymi skutkami leczenia raka.
145) Olej z wątroby rekina (alkiloglicerole). Olej z wątroby rekina jest uważany za skuteczny przeciwko rakowi.
146) Olej z czarnuszki. Nigella sativa zioło przeciwdziała rakowi.
147) Miedź. Zastosowanie w leczeniu nowotworów nietoksycznych dawek różnych organicznych kompleksów miedzi: płytki miedziane oraz siarczanowa i jonoforeza miedzi.
148) Medytacja i wizualizacja. Istnieje kilka odmian tej kategorii leczenia..
149) Melatonina. Hormon, przeciwutleniacz. Melatonina może wzmocnić ludzki układ odpornościowy, chronić przed toksycznymi skutkami ubocznymi chemioterapii i radioterapii oraz poprawić gojenie się ran po operacji raka. Melatonina wolna od raka.
150) Melittin. Główny składnik jadu pszczoły miodnej. Skuteczny w przypadku gruczolaka prostaty. (Zobacz poniżej „Jad pszczeli”).
151) Dieta metaboliczna. Patrz wyżej „Dieta Kelly”.
152) Metyloglioksal. Metyloglioksal kontroluje wzrost komórek, brak prowadzi do procesu złośliwego. Nasycenie metyloglioksalu na poziomie komórkowym hamuje rozwój raka.
153) Technika Joanny Badwig. Technika leczenia raka. W wyniku zjedzenia mieszanki twarogu i naturalnego oleju lnianego pacjenci czują się lepiej po 3 miesiącach.
154) Metodologia Rudolfa Breussa (Breuss). Podstawą leczenia raka według Broysa jest 42-dniowy post.
155) Technika Szewczenki. Metoda N.V. Shevchenko polega na traktowaniu mieszanką wódki z nierafinowanym olejem słonecznikowym. Technika N.V. Shevchenko od dawna leczy niektóre rodzaje raka.
156) Mikroelementy (Seasilver). Pierwiastki śladowe o właściwościach przeciwnowotworowych.
157) Minerały. Ogólna koncepcja. Istnieje wiele odniesień do wykorzystania różnych minerałów w zapobieganiu i leczeniu raka..
158) Mirra. Aromatyczna żywica niektórych drzew. Wspomniany jako leczenie raka prostaty.
159) Mirt. Rodzaj wiecznie zielonych drzewiastych roślin zawierających olejek eteryczny. Zaleca się stosowanie nalewki i proszku z liści mirtu, jako zapobiegawczego środka przeciwnowotworowego.
160) Siara. Siara - mleko krowie w ciągu pierwszych kilku dni po wycieleniu. Podobnie jest z mlekiem matki. Korzyści płynące z cytokin mleka matki w leczeniu raka zostały spopularyzowane przez Stephena Rosenberga. Cytokiny z siary, laktoalbumina, laktoferyna z siary mają działanie przeciwnowotworowe.
161) Monoterpeny. Naturalne węglowodory o ogólnym wzorze C10H16 pomagają zwalczać raka. Są składnikami olejków eterycznych występujących w różnych roślinach..
162) Marchewki. Surowy sok z marchwi i starta marchewka są stosowane jako pomoc w leczeniu raka.
163) Sól morska. Jedna z metod alternatywnej terapii raka.
164) Wodorosty, wodorosty. Wodorosty pomagają zapobiegać i leczyć raka.
165) Dieta Moermana. (Moerman) Dieta opiera się na stosowaniu naturalnych całych produktów spożywczych: owoców, produktów pełnoziarnistych, produktów pełnoziarnistych, warzyw. Według dzisiejszych standardów jego wskaźnik wyleczeń jest dość mierny.
166) Mocznik / mocz. Zobacz poniżej Urinoterapia.
167) MSM. Metylosulfonylometan (MSM) - źródło biologicznie aktywnej siarki organicznej Pomaga złagodzić stan w procesach raka piersi.
168) Kora drzewa mrówkowego (Pau D’Arco, Lapacho, herbata Taheebo). Używany jako środek ludowy na raka.
169) Amanita. Nalewka Amanita jest stosowana przeciwko rakowi w alternatywnej terapii lekowej.
170) Technika Mary Poydock (Mary Eymard Poydock). Faktycznie leczy raka za pomocą witaminy B12.
171) Naltrekson (LDN). Niskie dawki antagonistów opioidów, naltreksonu (LDN), stosuje się w klinice (nie zgodnie z ich przeznaczeniem) w leczeniu raka, stwierdzono głęboki efekt hamujący proliferację komórek.
172) Terapia wychwytywania neutronów (NRT). Jedna z opcji terapii wychwytu neutronów boru. Metoda radioterapii (radioterapia) leczy raka.
173) Nexavar. Lek jest skuteczny nawet w przypadku zaawansowanych postaci raka.
174) On. Zakład w Azji. Ma właściwości lecznicze, w tym przeciwnowotworowe.
175) Rokitnik zwyczajny, olej rokitnika zwyczajnego. Olej z rokitnika jest stosowany nawet w leczeniu pacjentów z rakiem.
176) Mniszek lekarski (trawa). Leczenie sokiem z liści mniszka lekarskiego niektórych rodzajów guzów.
177) Terapia ozonem. Rodzaj leczenia fizjoterapeutycznego polegającego na użyciu ozonu (O3) przy użyciu ozonatora.
178) Żywokost (trawa). (Symphytum officinalis.) Zastosowanie lecznicze korzeni żywokostu jest skuteczne w leczeniu nowotworów złośliwych.
179) Oleander. Pozostawia.
180) Drzewo oliwne. Ekstrakt z liści wspomniany w leczeniu raka.
181) Omega-3. Kwasy tłuszczowe (np. Olej rybny).
182) Jemioła. (Iscador.) Krzew roślina. Stosowany jako alternatywna terapia przeciwnowotworowa.
183) Orzechy.
184) Medycyna ortomolekularna. Leczenie raka za pomocą witamin, aminokwasów i innych opartych na suplementach diety.
185) Dieta paleolityczna.
186) Liście papai. Ekstrakt z liści papai i herbata pomagają zwalczać raka.
187) Nadtlenek wodoru (Н2О2) Jedna z metod zalecania pacjentowi otrzymania większej ilości tlenu do komórek rakowych (komórki rakowe umierają, jeśli otrzymają zbyt dużo tlenu).
188) Alkohol perililowy. Zalecany do różnych stadiów raka.
189) Piołun (trawa). Naukowcy znaleźli potężne lekarstwo na raka w piołunu.
190) Psychoterapia. Zestaw środków mających na celu zwiększenie nieswoistej odporności organizmu.
191) Pszczoły. Leczenie falami dźwiękowymi niskiej częstotliwości z rodziny pszczół. (Relaks na „otwartym” ulu pszczół.)
192) Pyłek pszczeli. Obejrzyj „Produkty pszczelarskie i rak”.
193) Mleczko pszczele. Przeciwnowotworowe właściwości mleczka pszczelego są stosowane w alternatywnych metodach leczenia raka. Eksperymenty z prawdziwą mleczkiem pszczelim wykazały umiarkowane zahamowanie raka z wyraźnym efektem antymetastatycznym..
194) Propolis pszczół. Substancje chemiczne zawarte w propolisie są stosowane w celu zapobiegania wzrostowi komórek rakowych w okrężnicy itp. Obejrzyj „Leczenie raka propolisu”.

Pszczoły chronią propolis ze swoją rodziną. Propolis zatrzymuje wszystkie choroby przy wejściu do ula.

195) Jad pszczeli. Sugeruje się, że melityna może być stosowana w leczeniu raka w taki sam sposób jak w przypadku HIV. Obejrzyj „Pszczoły pomogą pokonać AIDS”.
196) Trawa pszeniczna (trawa). Pełzająca trawa pszeniczna ma pozytywny wpływ na centralną część układu odpornościowego. Testowany na raka.
197) Ablacja częstotliwością radiową. Ablacja falami radiowymi - nowoczesna metoda diagnozowania i leczenia raka.
198) Resweratrol. Resweratrol - składnik wina z winogron, pomaga w walce z rakiem.
199) Ostropest.
200) Rabarbar (zioło). Zawiera substancje przeciwnowotworowe.
201) Revic (Revici) Emanuel chemioterapia. Nietoksyczna biologicznie sterowana metaboliczna lipidowa chemioterapia. Według E. Revicha konieczne jest leczenie chorób za pomocą kwasów tłuszczowych lub alkoholi..
202) Railay Harold. Terapia bez narkotyków.
203) Kwas retinowy. Kwas retinowy, który zawiera ziemniaki i marchew, może niszczyć komórki rakowe.
204) Reishi (grzyby). Ekstrakt z czerwonej kamfory jest skuteczny w leczeniu raka.
205) Rhodiola rosea. Zapobieganie rakowi.
206) Rododendron. Przypisywane właściwościom onkologicznym.
207) Herbata Rooibos (Aspalathus linearis). Ma działanie antymutagenne i jest stosowany w lekach przeciwnowotworowych..
208) Rumianek. Regularne stosowanie herbaty rumiankowej zapobiega rakowi piersi. Apigenina w herbacie rumiankowej nie pozwala na namnażanie się komórek rakowych.
209) Kiełki pszenicy, jęczmienia. Unikalne właściwości lecznicze soku z kiełków pszenicy i jęczmienia mają działanie zapobiegające rakotwórczości.
210) Buraki (Betaina, OPC). Istnieje metoda leczenia surowych buraków.
211) Sok z buraków. Najsłynniejszy sok warzywny stosowany w leczeniu raka.
212) Selen. Pierwiastek śladowy o właściwościach przeciwnowotworowych.
213) Sylibinina. Flawonoid o właściwościach przeciwnowotworowych.
214) Soda oczyszczona. Soda jest silnym lekiem przeciwnowotworowym w medycynie alternatywnej.
215) Korzeń lukrecji (trawa). Badacze medyczni zidentyfikowali wiele różnych substancji aktywnych w korzeniu lukrecji, w tym glikozydy, flawonoidy, asparaginę, izoflawonoidy, chalkony, kumaryny, saponiny itp. Stwierdzono, że jest skuteczny w walce z białaczką, rakiem piersi i rakiem prostaty..
216) Spirulina. Spirulina zawiera dużą ilość kwasu gamma-linolenowego (GLA) (patrz wyżej GLA).
217) Dieta śródziemnomorska.
218) Statyny C. Proteoglikany są stosowane w chorobach sercowo-naczyniowych, istnieją badania, w których statyny mogą pomóc w leczeniu raka, jako środek wspomagający.
219) Sulforafan (znaleziony w brokułach, kapuście). Sulforafan jest skuteczną substancją, która może tłumić elementy wywołujące raka..
220) Dieta surowego jedzenia. Ta dieta jest uważana za dietę przeciwnowotworową. Jedna z najbardziej udanych diet przeciwko rakowi.
221) Talidomid. Talidomid jest skuteczny przeciwko nowotworom złośliwym..
222) Tetrahydrokannabinol (THC). Tetrahydrokannabinol - aktywny składnik konopi, może być stosowany do zatrzymania wzrostu pacjentów z rakiem.
223) Tokotrienol (witamina E) Tokotrienole witaminy E mogą neutralizować komórki rakowe..
224) Herbata ziołowa. Najskuteczniejszym i najczęściej stosowanym eliksirem we wszystkich alternatywnych metodach leczenia raka jest napój (herbata), składający się z 4 do 8 ziół (wybranych w zależności od dolegliwości).
225) Trameta wielokolorowy (grzyb). Stosowany jako leczenie raka.
226) Współczynnik przeniesienia. Lek, koncentrat czynników przenoszących z siary krów leczy raka.
227) Triphala (Triphala). Triphala ma właściwości detoksykujące i przeciwnowotworowe..
228) Tian Xian. Tian Xian, chiński lek, suplement diety dla alternatywnych metod leczenia raka.
229) Umeboshi. Japońskie pikantne marynowane śliwki stosowane w raku żołądka.
230) Urinoterapia. Alternatywne leczenie raka.
231) Kwas ursodeoksycholowy (UDCA). Kwas ursodeoksycholowy hamuje rozwój indukowanego raka okrężnicy.
232) Fitoskładniki (fitochemikalia). Specjalne rodzaje składników pokarmowych roślin znajdujące się w roślinach mogą potencjalnie leczyć raka.
233) Dieta owocowa. Dieta oparta na owocach, orzechach, nasionach i jagodach. (Jedz tylko owoce, orzechy, nasiona i jagody znane z leczenia raka i pij sok z warzyw, które leczą raka (na przykład marchew, kapusta, buraki).)
234) Kwasy fulwowe. Istnieją sprzeczne opinie na temat skuteczności.
235) Hans Nieper (system leczenia). System leczenia raka opracowany przez niemieckiego lekarza Hansa Niepera, istotą jest zastosowanie chlorku cezu (patrz poniżej „chlorek cezu”).
236) Technika Hilda Clark. (Hulda Regehr Clark) Metoda diagnozy i terapii rezonansu częstotliwości (biorezonansu) leczy raka. Jej zabiegi obejmują również szereg ziół i składników odżywczych..
237) Chlorek cezu. Cez jest silnym alkalicznym minerałem. Hans Nipper opracował metodę leczenia raka za pomocą chlorku cezu. Istnieje metoda leczenia chlorku cezu za pomocą Roberta Beirfoota. Ma także technikę leczenia wapniem..
238) cymetydyna. Cymetydyna może być sprzedawana jako lek na raka.
239) Cytokiny. Nieswoista immunoterapia cytokinami.
240) Chaga. Grzyb jest stosowany w alternatywnej terapii raka..
241) Kombucha (Grzyb).
242) Oset. W medycynie alternatywnej środek przeciwnowotworowy.
243) Technika Shackletona (traktowanie winogron). Dieta winogronowa Shelkton
w oparciu o dietę Joanny Brandt leczy raka.
244) Szpinak. Jedzenie szpinaku znacznie zmniejsza ryzyko procesów nowotworowych..
245) Technika Schulze Richard. Leczy RAA ziołami.
246) Szczaw (trawa). Obejmuje opłaty za raka.
247) Enzymoterapia. Jest to metoda leczenia za pomocą specjalnie dobranych mieszanin wysoce aktywnych enzymów roślinnych i zwierzęcych, które wpływają na stan zapalny. (Enzymy są dostępne w miodzie).
248) Echinacea. Ma działanie terapeutyczne w różnych bolesnych warunkach, zwiększając naturalną obronę organizmu - odporność. Badana jest możliwość zastosowania w onkologii..
249) Kwas elagowy (kwas elagowy). Kwas fenolokarboksylowy jest związkiem fenolowym o niskiej masie cząsteczkowej występującym w jagodach niektórych innych jagód i orzechów. Naturalny przeciwutleniacz. Ma właściwości przeciwnowotworowe.
250) etopozyd. Lek jest wskazany w przypadku raka.

Jak widać, ta lista nie zawiera zaleceń dotyczących leczenia raka. Zawiera wskazówki dotyczące znalezienia odpowiedzi na konkretne pytanie interesujące dla czytelnika..