Rak piersi w stadium 4

Potworniak

Liczba chorób onkologicznych rośnie z każdym rokiem. Rak piersi jest najczęstszym rakiem wśród kobiet. W strukturze ogólnej patologii onkologicznej - na drugim miejscu po raku płuc. Podobnie jak rak płuc, istnieje wysoki wskaźnik umieralności na raka piersi..

Przyczyny związane z rozwojem raka piersi:

 • Złe nawyki: palenie, alkohol, uzależnienie od narkotyków;
 • Choroby zapalne układu rozrodczego kobiet;
 • Onkopatologia narządów żeńskiego układu rozrodczego;
 • Ciężka współistniejąca patologia: cukrzyca, nadciśnienie itp.;
 • Obarczony dziedzicznością;
 • Zakłócenia hormonalne;
 • Naprężenie;
 • Genetyczne predyspozycje;
 • Niespełniona funkcja rozrodcza;
 • Odmowa karmienia piersią;
 • Wczesny początek miesiączki;
 • Późna menopauza itp.

W chwili obecnej istnieje wiele teorii łączących rozwój raka piersi z wirusem Epsteina-Barra, wirusem brodawczaka ludzkiego, wirusem cytomegalii itp., Ale nie uzyskano jeszcze dokładnych danych. Etiologia raka piersi nie została dokładnie zbadana..

Rak piersi przechodzi następujące etapy rozwoju:

 • Stopień zerowy lub tak zwany „rak na miejscu” jest nieinwazyjny, ponieważ komórki rakowe znajdują się tylko w obrębie nowotworu.
 • Pierwszy etap - rak inwazyjny o średnicy nie większej niż dwa centymetry.
 • Drugi etap to rak inwazyjny od dwóch do pięciu centymetrów z udziałem regionalnych węzłów chłonnych.
 • Trzeci jest podzielony na podetapy:
  • A - o średnicy większej niż pięć centymetrów ze znaczną liczbą komórek rakowych w węzłach chłonnych.
  • B - rak inwazyjny, który niezależnie od średnicy obejmuje skórę, wewnętrzne węzły chłonne i ścianę klatki piersiowej.
 • Śmiertelny etap raka piersi - rak piersi 4. st. - guz, który rozprzestrzenił się poza pierś i pachę.

W szpitalu Jusupow biorą udział w diagnozowaniu i leczeniu raka piersi na wszystkich etapach. Musisz zrozumieć, im wcześniej rak zostanie zdiagnozowany, tym większe prawdopodobieństwo korzystnego rokowania, ale nawet rak piersi w stadium terminalnym nie jest powodem do rezygnacji. Nowoczesne metody diagnozy i leczenia mogą osiągnąć dobry wynik oraz poprawić rokowanie i jakość życia. Szpital Jusupow jest nowoczesną placówką medyczną, która ma nowoczesny sprzęt, wszyscy lekarze są specjalistami wysokiego szczebla, a oddziały są przestronne i wyposażone dla maksymalnego komfortu. Podczas osobistej konsultacji lekarze będą mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Objawy

Objawy raka piersi w stadium 4 obejmują zarówno ogólne objawy onkologiczne, jak i miejscowe oraz objawy narządów i układów biorących udział w tym procesie..

Rak piersi w stadium 4 charakteryzuje się ciężkimi objawami zatrucia rakiem: silnym spadkiem masy ciała, aż do anoreksji, słabym lub całkowicie brakiem apetytu, sennością, zmęczeniem, apatią, nadmiernym ogólnym osłabieniem itp..

Lokalne objawy raka piersi:

 • Zmiana kształtu gruczołu;
 • Obecność bezbolesnej formacji o gęstej konsystencji;
 • Marszczenie skóry klatki piersiowej;
 • Wrzody i pęknięcia w sutku;
 • Wycofanie sutka;
 • Wyładowanie ze sutka, często z natury krwotoczne;
 • Powiększone regionalne węzły chłonne.

Przerzuty raka piersi w stadium 4 najczęściej występują w płucach, wątrobie i tkance kostnej. Objawy przerzutów zależą od lokalizacji. W przypadku przerzutów do kości pacjenci skarżą się na ból kości i mięśni; przerzuty do wątroby - występuje wodobrzusze itp..

Diagnostyka

Rozpoznanie raka piersi stopnia 4 obejmuje badanie, wywiad, badanie dotykowe, perkusję, osłuchiwanie. Ponadto istnieje potrzeba zastosowania metod laboratoryjnych i instrumentalnych.

Zakres diagnostyczny raka piersi obejmuje:

 • Mammografia;
 • USG gruczołu sutkowego;
 • Biopsja cienkiej i grubej igły;
 • Rezonans magnetyczny;
 • Tomografia komputerowa;
 • Badania radioizotopowe itp..

Materiał pobrany podczas biopsji należy zbadać pod kątem wrażliwości hormonalnej, wrażliwości na leki chemioterapeutyczne, aby wybrać racjonalne leczenie.

Leczenie

Planując leczenie pacjentów, celem nie jest wyleczenie raka piersi w ostatnim etapie, ale osiągnięcie remisji i poprawa jakości życia pacjenta. Zastosowane metody leczenia:

 • Metody chirurgiczne;
 • Terapia hormonalna;
 • Radioterapia;
 • Chemoterapia.

Operacja raka piersi w stadium 4 ma na celu wyeliminowanie powikłań i nie jest radykalnym leczeniem. Rak piersi stopnia 4. uważa się za „nieoperacyjny”, to znaczy wszystkie interwencje chirurgiczne są wykonywane zgodnie z istotnymi wskazaniami.

Metody można stosować zarówno w połączeniu, jak i niezależnie. Pomoc i wsparcie psychologiczne zajmuje bardzo ważne miejsce w terapii..

Długość życia

Oczekiwana długość życia w raku piersi stopnia 4 zależy od agresywności procesu, rozmieszczenia, ogólnego stanu organizmu itp. Niestety, pięcioletnie przeżycie obserwuje się u mniej niż dziesięciu procent pacjentów. Leczenie raka w stadium 4 wydłuży i poprawi samopoczucie pacjenta. Przerzuty do ważnych narządów i / lub kacheksja mogą być śmiertelne..

W szpitalu Jusupow przez cały czas świadczone są różne rodzaje opieki medycznej. Procedury diagnostyczne wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Wysoko wykwalifikowani lekarze od dawna zajmują się leczeniem i zapobieganiem rakowi piersi. Jeśli masz pytania dotyczące objawów, diagnozy, leczenia i oczekiwanej długości życia na różnych etapach procesu nowotworowego, musisz umówić się na wizytę.

Nawrót raka piersi

Nawrót raka piersi to ponowne pojawienie się guza po leczeniu i okresie remisji.

Podczas operacji, po usunięciu pierwotnego guza piersi, chirurg usuwa całą dotkniętą tkankę, którą można określić na oko lub za pomocą obrazowania.

Ale nawet współczesne metody fluorescencji molekularnej są czasami niewystarczająco czułe, aby wykryć małe grupy komórek rakowych. I takie grupy mogą pozostać po operacji. Nietypowe komórki mogą przetrwać radioterapię lub chemioterapię. Nawet jedna komórka, która ucieka przed zniszczeniem, może się rozmnażać i przekształcić w guz.

Jeśli rak piersi zostanie ponownie wykryty w ciągu trzech miesięcy od pierwszego leczenia, zwykle nie uważa się go za nawrót. Ta sytuacja jest postrzegana jako postęp pierwotnego raka lub niepowodzenia leczenia..

Aby uznać za nawrót, ponowne pojawienie się nowotworu złośliwego musi nastąpić co najmniej rok po pomyślnym zakończeniu leczenia.

Rodzaje nawrotów

Rak piersi może nawrócić na trzy sposoby:

 1. Lokalny nawrót - guz występuje w tym samym obszarze klatki piersiowej, w którym został pierwotnie zdiagnozowany.
 2. Nawrót regionalny - występowanie guza w węzłach chłonnych pod pachami lub obojczykiem w pobliżu miejsca pierwotnego rozpoznania raka.
 3. Zdalny nawrót - pojawienie się guza występuje w odległych narządach: w wątrobie, kościach płuc, mózgu, czasem w przeciwnej piersi.

W europejskiej praktyce onkologicznej ogólnie przyjmuje się, że miejscowe i regionalne nawroty raka piersi mają wiele wspólnych cech, dlatego należy je połączyć w jedną grupę pod pojęciem „nawrót lokalny-regionalny”.

W przypadku nawrotu „charakter” raka może ulec zmianie. Na przykład pozytywna reakcja na receptory hormonalne może zmienić się na negatywną, a guz stanie się hormonem ujemnym..

Status HER₂ może również różnić się od początkowego statusu ekspresji tego genu w pierwotnym raku piersi.

Częstotliwość rozwoju

Według badania przeprowadzonego w 2017 r. W Dana-Farber Cancer Institute ryzyko nawrotu raka piersi po pełnej remisji w ciągu 10 lat wynosi zwykle od 3 do 15%.

Mastektomia (całkowite usunięcie piersi) w guzie bez uszkodzenia węzłów chłonnych wiąże się z 6% ryzykiem nawrotu w ciągu pięciu lat. Jeśli dotyczy to węzłów chłonnych, ryzyko wzrasta do 23%, jeśli radioterapia nie zostanie przeprowadzona.

Według badań przeprowadzonych w Europie w 2012 r. Kobiety z nowotworami z dodatnim receptorem hormonów (HER +) i rakiem HER2-dodatnim (HER2 +) są o 35% bardziej narażone na osobne nawroty w mózgu i kości niż kobiety z rakiem HER- / HER +..

Badanie przeprowadzone w 2015 r. Na Emory University (USA) wykazało, że kobiety w wieku poniżej 40 lat miały lokalny lub regionalny wskaźnik nawrotów na poziomie 24%, a odległe 18%. Podczas gdy u kobiet w wieku 75 lat i starszych wznowę miejscową odnotowano w 7% przypadków, a rozdzielono w 5%.

Czynniki ryzyka

Wskaźniki prognostyczne są cechami pacjenta i jego guza, które mogą pomóc lekarzowi przewidzieć nawrót raka..

Istnieje kilka kluczowych wskaźników.

 • Zaangażowanie węzłów chłonnych. Kobiety z zajęciem węzłów chłonnych częściej nawracają..
 • Rozmiar guza Z reguły im większy guz pierwotny, tym większe prawdopodobieństwo nawrotu. Zatem ryzyko nawrotu raka piersi pierwszego stopnia (T1 jest małym guzem) jest niższe niż raka drugiego stopnia (T2 to większy guz).
 • Nieokreślone krawędzie guza. Jeśli tkanka nowotworowa po biopsji pooperacyjnej nie ma wyraźnej granicy ze zdrową, może być zalecane wykonanie drugiego usunięcia. Powodem jest to, że taki stan wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że guz nadal pozostaje w klatce piersiowej. Ważne jest, aby leczyć taki nowotwór za pomocą dodatkowej operacji lub z uwzględnieniem promieniowania do granicy.
 • Brak radioterapii po lumpektomii. Lumpektomia (usunięcie tylko jednego odcinka piersi), a także częściowa mastektomia (niepełne usunięcie gruczołu sutkowego) powinny zawsze poprzedzać radioterapię. Jeśli tak się nie stanie, ryzyko nawrotu znacznie wzrasta..
 • Stopień proliferacji komórek. Jest to szybkość podziału komórek rakowych w guzie. Komórki nowotworowe o wysokim stopniu proliferacji są zwykle bardziej agresywne (rosną szybciej).
 • Młody wiek. Młodsze kobiety, zwłaszcza te poniżej 35 roku życia, są bardziej narażone na nawrót.
 • Zapalny rak piersi. Taki rak jest na ogół bardziej agresywny i wiąże się z większym ryzykiem nawrotu miejscowego..

To tylko niektóre czynniki ryzyka przedstawione jako przykład..

W klinikach onkologicznych w Belgii ryzyko nawrotu raka piersi ocenia się na podstawie kilkudziesięciu kryteriów.

Ponadto, specjalny test służy do oceny ryzyka w belgijskich ośrodkach onkologicznych - Oncotype dx. Ten test określa obecność 21 różnych genów w komórkach raka piersi. Jeśli niektóre geny są włączone lub wyrażone, może to oznaczać większe prawdopodobieństwo nawrotu po leczeniu.

Ten test jest zalecany w przypadku inwazyjnego raka piersi, którego komórki mają estrogen, progesteron lub oba receptory (ER +, PR + lub oba), a test HER jest ujemny.

Wyniki testu Oncotype DX są przedstawiane jako liczby od 0 do 100. Im niższa liczba, tym mniejsze ryzyko powrotu lub rozprzestrzeniania się raka..

W rezultacie można ustalić, czy w celu zmniejszenia ryzyka wymagana jest dodatkowa hormon lub chemioterapia..

Kategorie ryzyka

Niskie ryzyko nawrotu

Rak piersi ma niskie ryzyko nawrotu, jeśli spełnia następujące kryteria:

 • guz ma mniej niż 1 cm średnicy;
 • komórki rakowe mają receptory zarówno dla estrogenu, jak i progesteronu (pozytywna odpowiedź na receptory hormonalne);
 • rak 1 stopnia (niski stopień);
 • rak nie rozprzestrzenił się na naczynia limfatyczne lub krwionośne w tkance piersi.

Umiarkowane ryzyko nawrotu

Rak piersi ma umiarkowane lub pośrednie ryzyko nawrotu, jeśli spełnia następujące kryteria:

 • obrzęk do 5 cm średnicy;
 • komórki rakowe mają pozytywną odpowiedź na receptory hormonalne;
 • rak 1 stopnia (niski stopień) lub 2 stopnie (umiarkowany stopień);
 • rak rozprzestrzenił się tylko na 1-3 węzły chłonne;
 • rak nie rozprzestrzenił się na naczynia limfatyczne lub krwionośne w tkance piersi.

Wysokie ryzyko nawrotu

Rak piersi ma wysokie ryzyko nawrotu, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • guz ma ponad 5 cm średnicy;
 • rak potrójnie ujemny - komórki atypowe nie mają receptorów estrogenowych lub progesteronowych i nie mają dodatkowych kopii genu HER₂.
 • guz wysokiego stopnia (etap 3);
 • rak rozprzestrzenił się na naczynia limfatyczne lub krwionośne w tkance piersi;
 • rak rozprzestrzenił się na 4 lub więcej węzłów chłonnych;
 • rak rozprzestrzenił się na mięśnie klatki piersiowej lub na skórę klatki piersiowej;
 • zapalny rak piersi;
 • komórki rakowe są HER₂ pozytywne.

Jak uniknąć nawrotu?

Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania nawrotom raka piersi jest odpowiednia terapia pooperacyjna (adiuwantowa)..

Zwykle obejmuje:

 • radioterapia w celu stłumienia możliwych resztkowych ognisk guza;
 • terapia hormonalna (jeśli guz pierwotny wykazał pozytywne wyniki na receptorach hormonalnych);
 • terapia celowana i immunoterapia (przy wysokim ryzyku nawrotu).

Objawy kliniczne

Objawy lokalnego nawrotu

Lokalny nawrót raka piersi może prowadzić do któregokolwiek z następujących objawów:

 • nowa bryła w klatce piersiowej;
 • nowy obszar klatki piersiowej, który wydaje się nienaturalnie twardy;
 • zaczerwienienie lub obrzęk skóry w klatce piersiowej lub wokół niej;
 • spłaszczanie lub inne zmiany w sutku;
 • guzy na lub pod skórą ściany klatki piersiowej;
 • nowe pogrubienie w pobliżu blizny po mastektomii.

Ważne jest, aby zrozumieć, że po operacji raka piersi i następującego po nim promieniowania cała powierzchnia piersi może puchnąć i zaczerwienić się przez kilka miesięcy.

Po mastektomii i późniejszej plastycznej rekonstrukcji piersi możliwe jest tworzenie się nagromadzeń blizny lub gęstych złogów tłuszczu w zrekonstruowanym gruczole sutkowym. Te grudki i grudki mogą być kłopotliwe, ale nie są rakiem. Jednak lekarz prowadzący powinien zostać powiadomiony o wszelkich guzkach, które pacjent wyczuwa lub odkrywa po operacji, aby można je było monitorować pod kątem zmian wielkości lub bólu.

Objawy nawrotu regionalnego

Regionalny nawrót raka piersi może prowadzić do któregokolwiek z następujących objawów:

 • obrzęk węzłów chłonnych pod pachą, nad obojczykiem lub w pobliżu mostka;
 • guz w ramieniu po tej samej stronie, po której wykryto raka piersi;
 • ciągły ból w ramieniu i ramieniu;
 • utrata czucia w ramieniu i ramieniu;
 • uporczywy ból w klatce piersiowej;
 • problemy z przełykaniem.

Objawy nawrotu długoterminowego

Kiedy rak piersi powraca do innych obszarów ciała, nazywa się go „przerzutowym”. Rak piersi z przerzutami jest zawsze rakiem w stadium IV..

Najczęstszymi miejscami przerzutów raka piersi są kości, płuca, mózg i wątroba. Objawy nawrotu raka piersi podczas przerzutów zależą od lokalizacji narządu docelowego i mogą obejmować:

 • ból kości lub kręgosłupa;
 • drętwienie lub osłabienie w dowolnym miejscu w ciele;
 • uporczywy suchy kaszel;
 • utrata apetytu;
 • silne bóle głowy;
 • Problemy ze wzrokiem;
 • uporczywe nudności;
 • utrata masy ciała
 • skurcze
 • dezorientacja.

Diagnostyka

Testy do diagnozy miejscowego nawrotu

Jeśli podejrzewa się miejscowy nawrót po lumpektomii, diagnoza rozpoczyna się od mammografii, której wyniki można następnie poprzeć skanami MRI i PET. Po niepełnej mastektomii wykonuje się badanie ultrasonograficzne, a następnie MRI i PET. Jeśli testy te dają wynik pozytywny, wykonywana jest biopsja..

Testy do diagnozy nawrotów regionalnych

Jeśli podejrzewa się nawrót regionalny, skan MRI jest natychmiast przepisywany, jeśli to możliwe. Ta metoda dostarcza więcej informacji o stanie regionalnych węzłów chłonnych niż mammografia lub ultradźwięki. Wykonuje się również powiększoną biopsję węzłów chłonnych..

Jeśli początkowym leczeniem była mastektomia, można zalecić skan PET..

Diagnoza nawrotów długoterminowych

Testy do diagnozowania nawrotu raka piersi z przerzutami obejmują:

 • Skan PET w celu ustalenia lokalizacji odległych przerzutów;
 • analizy immunohistochemiczne w celu określenia profilu genetycznego i enzymatycznego komórek atypowych;
 • szczegółowe testy wrażliwości na określone rodzaje leków celowanych i immunologicznych (oznaczanie EGFR itp.).

Leczenie

Leczenie lokalnych nawrotów w klinikach w Belgii

Jeśli zdiagnozowano miejscowy nawrót (rak, który powraca do tego samego miejsca, w którym został pierwotnie zdiagnozowany), a początkowym leczeniem była lumpektomia i radioterapia, w Belgii zazwyczaj zaleca się mastektomię.

Lekarze w Belgii bardzo rzadko zalecają wielokrotne wycięcie guza w celu leczenia miejscowego nawrotu. Ale ta opcja jest możliwa, jeśli radioterapia nie była stosowana w początkowym leczeniu, a ryzyko rozprzestrzeniania się raka jest bardzo, bardzo niskie..

Jeśli rak piersi powróci do zrekonstruowanej piersi, lekarz może zalecić usunięcie implantu lub płata skóry służącego do przywrócenia piersi. Możliwe, że później można całkowicie przywrócić piersi. Możesz omówić swoje opcje ze swoim onkologiem i chirurgiem plastycznym..

Ponadto w przypadku miejscowego nawrotu stosuje się niektóre lub wszystkie z następujących metod leczenia, w zależności od cech raka:

 • operacja usunięcia dotkniętych węzłów chłonnych
 • chemoterapia;
 • radioterapia;
 • terapia hormonalna (jeśli rak ma pozytywny wpływ na receptory hormonalne);
 • terapia celowana.

Leczenie regionalnych nawrotów w klinikach w Belgii

Jeśli rak piersi powróci do węzłów chłonnych pod pachą lub obojczykiem, lekarz może zalecić niektóre lub wszystkie z poniższych metod leczenia, w zależności od cech raka:

 • operacja usunięcia dotkniętych węzłów chłonnych;
 • chemoterapia;
 • radioterapia (jeśli obszar nigdy nie był napromieniowany);
 • terapia hormonalna (jeśli rak ma pozytywny wpływ na receptory hormonalne);
 • terapia celowana;
 • immunoterapia.

Leczenie przerzutowego raka piersi (oddzielny nawrót) w klinikach w Belgii

W leczeniu raka z przerzutami przez belgijskich onkologów wykorzystywane są wszelkie możliwe środki nie tylko w celu przedłużenia życia pacjenta, ale także w celu utrzymania przyzwoitej jakości życia.

Leczenie farmakologiczne odbywa się zgodnie ze strategią wielomodelową. W takim przypadku leki hormonalne i celowane są łączone z nowoczesną chemioterapią i immunoterapią..

Zintegrowane podejście i intensywne schematy leczenia pozwalają opóźnić rozwój przerzutów i dać pacjentowi dodatkowy czas pełnego życia.

Oprócz sprawdzonych nowoczesnych leków, które są szeroko stosowane za granicą, Belgia wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w farmakologii onkologicznej, które dopiero niedawno stały się powszechnie dostępne..

Fulvestrant (Faslodex) - nowy lek do terapii antyestrogenowej, który zapewnia lepsze przeżycie w porównaniu do klasycznego anostrozolu i tamoksyfenu.

Palbociclib, abemaciclib i rybociclib są inhibitorami kinaz zależnych od cyklin (CDK) 4, 6,. Zapewniają również 12-18% lepszą skuteczność w porównaniu do leków poprzedniej generacji. Czasami stosowany w połączeniu z Fulvestrant.

Veliparib jest najnowszym lekiem z grupy inhibitorów PARP, zatwierdzonym przez ESMO (European Medical Oncology Community) w 2019 r. Ten lek przedłuży przeżycie bez progresji w najbardziej złożonych formach nawrotów długoterminowych..

Kryteria prognozy

Ogólny pięcioletni wskaźnik przeżycia po izolowanym nawrocie ściany klatki piersiowej wynosi 68%. Po nawrocie w gruczole sutkowym wynosi 81%. W nawrotach długoterminowych wskaźnik przeżycia odpowiada wskaźnikowi zaawansowanego raka 4 stopnia..

Czas do wystąpienia raka

Im dłuższy okres remisji przed powrotem raka piersi, tym lepsze rokowanie. Kobiety z rakiem piersi powracającym ponad 5 lat po diagnozie mają zwykle lepsze rokowanie niż kobiety, których nawrót występuje mniej niż 2 lata po diagnozie.

Miejsce nawrotu

Rak występujący w gruczole sutkowym (miejscowy nawrót) po lumpektomii i radioterapii ma lepsze rokowanie niż rak występujący w innych narządach (nawrót długotrwały).

Jeśli rak powróci do mięśni klatki piersiowej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rak powróci również w innej części ciała (odległe przerzuty). W rezultacie rak mięśni klatki piersiowej ma mniej korzystne rokowanie..

Rak piersi, który powraca do wątroby, płuc lub mózgu, ma gorsze rokowanie niż guz, który powraca w innych częściach klatki piersiowej, mięśni klatki piersiowej lub pachowych węzłów chłonnych..

Rak piersi, który powraca w kości, ma przejściowe rokowanie. Oznacza to, że ma lepsze rokowanie niż nawrót do wątroby, płuc lub mózgu, ale gorszy niż guz, który pojawia się ponownie w klatce piersiowej lub mięśniach klatki piersiowej.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych możliwości leczenia nawracającego raka piersi w Belgii, pisząc do nas za pośrednictwem formularza zwrotnego lub zamawiając oddzwonienie. Jesteśmy gotowi szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie pytania..

Projekt dla kobiet z onkologią

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet na świecie. W Rosji ten typ raka stanowi 20,9% wszystkich chorób złośliwych. W 2015 r. W kraju wykryto ponad 66 600 nowych przypadków raka piersi, a zapadalność wyniosła 49,75 na 100 000 ludności..

Rozwój chirurgii, farmakologii, metod diagnostycznych i pojawienie się nowej wiedzy na temat raka piersi zwiększyło szanse na wykrycie guza we wczesnym stadium. Dzięki temu leczenie chirurgiczne choroby z zachowaniem gruczołów sutkowych stało się bardziej powszechne. Zmienia się taktyka badania pacjentów po początkowym leczeniu - teraz pomaga to zidentyfikować możliwe nawroty w najbardziej efektywny i wydajny sposób.

Liczba pacjentów poddanych pierwotnemu leczeniu i będących pod dynamiczną kontrolą rośnie z każdym rokiem. Dlatego nawrót raka piersi i metody jego zapobiegania stają się coraz bardziej dyskutowanymi tematami medycznymi..

Ponowny rozwój choroby należy zdiagnozować na wczesnym etapie. Aktywne monitorowanie pacjenta pomaga zmniejszyć ryzyko nawrotu i znaleźć najskuteczniejsze leczenie, jeśli ono wystąpi. Ponadto właściwemu profilaktyce można zapobiec ponownemu wystąpieniu choroby..

Obserwacja po leczeniu raka piersi

W ciągu pierwszych 5 lat po początkowym leczeniu onkologicznym ryzyko nawrotu jest największe. Dlatego w tym okresie konieczne jest odwiedzanie onkologa od 1 do 4 razy w roku (w zależności od konkretnej sytuacji klinicznej). Podczas przyjmowania lekarz bada pacjenta i identyfikuje ewentualne dolegliwości. Po 5 latach zaleca się konsultację ze specjalistą raz w roku, chyba że oczywiście nie ma żadnych skarg na ten stan.

Podczas przyjęcia onkolog oprócz badania zaleci instrumentalne metody badawcze, które pozwolą na szybkie wykrycie nawrotu raka piersi lub progresji choroby:

 • dwustronna (w przypadku operacji oszczędzającej narządy) lub mammografia kontralateralna w połączeniu z ultrasonografią stref regionalnych i obszaru blizny pooperacyjnej - raz w roku;
 • scyntygrafia kości szkieletowych, USG jamy brzusznej i miednicy, prześwietlenie klatki piersiowej - zgodnie z zaleceniami onkologa.

Ponadto kobiety przyjmujące tamoksyfen z zachowaną macicą powinny co roku poddawać się rutynowym badaniom ginekologa. Faktem jest, że lek może powodować rozwój przerostu endometrium, a specjalista zauważy to z czasem.

Kobietom, które przyjmują inhibitory aromatazy przez długi czas, zaleca się coroczne badanie densytometryczne. Ta metoda diagnostyczna pomaga ocenić gęstość kości i ryzyko osteoporozy..

Dlaczego nawroty rozwijają się po mastektomii

Nawrót raka piersi w blizny pooperacyjnej może wystąpić w wyniku złego leczenia, chemioterapii lub wadliwego usunięcia guza.

Okres, w którym nawroty mogą wystąpić po leczeniu

Najbardziej niebezpieczne dla rozwoju lokalnych nawrotów są pierwsze 10 lat po początkowym leczeniu. Co więcej, ponad połowa przypadków nawrotu choroby występuje w ciągu pierwszych 5 lat. Zadaniem pacjentów w tym okresie jest natychmiastowy kontakt z onkologiem, jeśli istnieje podejrzenie nawrotu choroby. Konieczne jest przeprowadzenie niezależnego badania blizny piersiowej i pooperacyjnej, a także znajomość grupy ryzyka i głównych objawów nawrotu.

Grupy ryzyka raka piersi

Prawdopodobieństwo nawrotu raka piersi zależy od następujących czynników:

 • Obecność przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych;
 • Molekularny profil genetyczny guza (obecność receptorów estrogenowych i naskórkowego czynnika wzrostu HER / 2neu);
 • Rozmiar pierwotnego guza;
 • Wiek pacjenta. Nawrót raka piersi często rozwija się u młodych pacjentów.

Pod tym względem istnieją 3 grupy ryzyka.

Wysokie ryzyko

 • przerzuty w 1-3 węzłach chłonnych przy braku nadekspresji HER2 / neu w guzie;
 • przerzuty w 1-3 węzłach chłonnych w obecności hiperekspresji;
 • HER2 / neu w guzie;
 • przerzuty w 4 węzłach chłonnych i więcej.

Średnie ryzyko

Brak przerzutów w węzłach chłonnych w połączeniu z co najmniej jednym z następujących objawów:

 • rozmiar guza większy niż 2 cm;
 • stopień złośliwości 2-3;
 • obecność inwazji naczyń krwionośnych;
 • obecność nadekspresji HER2 / neu w guzie;
 • mniej niż 35 lat.

Niskie ryzyko

Brak przerzutów w węzłach chłonnych w połączeniu ze wszystkimi następującymi objawami:

 • rozmiar guza mniejszy niż 2 cm;
 • stopień guza 1 (niski);
 • bez inwazji naczyń krwionośnych;
 • brak nadekspresji HER2 / neu;
 • powyżej 35 lat.

Objawy nawrotu

W celu szybkiego wykrycia nawrotu raka piersi konieczne jest regularne odwiedzanie onkologa i poddawanie się badaniom. Jednak równie ważne jest niezależne monitorowanie stanu klatki piersiowej i gruczołów mlecznych.

Objawy ponownego rozwoju raka mogą nie być oczywiste. Regularne badanie piersi i zrozumienie jej normalnego stanu pomoże jak najwcześniej zidentyfikować niepożądane zmiany i rozpocząć leczenie.

Wśród najczęstszych objawów, które powodują nawrót raka piersi:

 • pojawienie się pieczęci pod skórą gruczołu sutkowego (podczas operacji zachowującej narząd) lub w okolicy blizny pooperacyjnej;
 • zmiana w strukturze tkanki piersi (w wyniku operacji zachowującej narząd);
 • nawrót raka piersi w blizny pooperacyjnej może powodować przebarwienia skóry w okolicy blizny (zaczerwienienie).

Jeśli znajdziesz objawy nawrotu raka piersi, natychmiast skontaktuj się z onkologiem..

Diagnoza podejrzenia nawrotu raka piersi

Jeśli podejrzewasz nawrót, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Specjalista zdiagnozuje: badanie, badanie dotykowe, mammografię, przepisze USG blizny pooperacyjnej i obszarów regionalnych oraz badanie morfologiczne (cytologiczne i histologiczne).

Badanie morfologiczne nawracającego guza powinno być przeprowadzone podobnie do diagnozy pierwotnego guza, w tym określenie receptorów estrogenowych (ER), receptorów progesteronowych (RP), HER2 / neu, Ki67. Na podstawie uzyskanych danych zostaną określone dalsze taktyki i metody leczenia. W razie potrzeby onkolog przepisze dodatkowe badania i testy..

Zapobieganie nawrotom choroby

Po długim i trudnym leczeniu wszyscy pacjenci są zainteresowani pytaniem „Jak uniknąć nawrotu raka piersi”. Następujące metody zapobiegają nawrotom raka piersi lub zmniejszają ryzyko:

 • kompleksowe leczenie zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 • z rakiem hormonalnie dodatnim długotrwałe stosowanie tamoksyfenu / inhibitorów aromatazy;
 • dynamiczna obserwacja po zakończeniu głównego etapu leczenia;
 • profilaktyka za pomocą produktów na bazie indolo-3-karbinolu i epigallokatechiny-3-galanu (Promisan) w celu przywrócenia aktywności genów hamujących rozwój nowotworu (genu, którego produkt zapewnia profilaktykę transformacji komórek nowotworowych) i białek BRCA.

Substancje tworzące Promisan wpływają na metabolizm estrogenu. Są „dobre” (2-hydroksyestron) i „złe” (16-alfa hydroksyestron). 2-hydroksyestrony, które normalizują wzrost komórek, stają się większe dzięki Promisan, a „agresywne” metabolity 16-alfa-hydroksyestronów o potencjale onkogennym, które mogą powodować raka piersi u kobiet, stają się mniejsze. W ten sposób metabolizm jest wyrównany, a organizm nie pozwala sobie na samookaleczenie, chroniąc procesy nowotworowe przed możliwym nawrotem.

Lek Promisan działa jako rodzaj asystenta, który wzmacnia działanie leków chemioterapeutycznych, ponieważ blokuje szereg czynników wzrostu i tworzenie hormonalnych metabolitów, które są zaangażowane w proces wzrostu guza.

Ilu żyje z rakiem piersi w stadium 4 z przerzutami

Rak piersi w stadium 4 z przerzutami rozpoznaje się u kobiet, jeśli nie udały się one do lekarza po pomoc, chociaż objawy były bardziej niż oczywiste. Przeżycie w leczeniu ostatniego etapu wynosi poniżej 10%. W takim przypadku pacjent może mieć współistniejące choroby, które zakłócają tradycyjne leczenie. Lekarze zastanawiają się, czy konieczne jest zastosowanie środków terapeutycznych, czy ograniczenie się do paliatywnego kompleksu procedur. Większość ludzi uważa, że ​​jest to konieczne.

Objawy raka w stadium 4

Wszystkie choroby onkologiczne są podzielone na etapy. Rak piersi ma również 4 etapy rozwoju, w których stan narządu i osoby stopniowo się pogarsza. Czwarty etap raka piersi charakteryzuje się obecnością przerzutów w sąsiednich narządach.

Objawy raka piersi w stadium 4:

 • Ciężkie zaczerwienienie lub sinienie skóry powyżej miejsca guza, a także otwarte krwawiące wrzody. Proces zapalny - zapalenie sutka - może rozpocząć się z powodu wniknięcia bakterii chorobotwórczych do rany.
 • Zatrucie organizmu. Z powodu rozpadu miejsca raka, który jest spowodowany brakiem energii do dalszego wzrostu, guz rozkłada się i toksyczne substancje przedostają się do krwioobiegu, powodując objawy zatrucia - ból głowy, wymioty, brak apetytu.
 • Niedobór czerwonych krwinek i białek. Wynika to z toksycznego wpływu na narządy krwiotwórcze, niewydolności układu odpornościowego i krwawienia z guza w okresie choroby.
 • Wykryte przerzuty w odległych częściach ciała.
 • Zespół bólu, który ma zostać zatrzymany przez narkotyczne środki przeciwbólowe. Jest to głównie związane z kiełkowaniem guza w tkance kostnej mostka..
 • Ogólne osłabienie spowodowane spadkiem potencjału energetycznego organizmu, ponieważ proces podziału komórek rakowych pochłania dużo składników odżywczych, podczas gdy inne narządy i układy w ogóle ich nie przyjmują.

Liczba markerów nowotworowych na etapie 4 procesu jest kilkakrotnie większa niż ich liczba na wcześniejszych etapach. Jest to substancja białkowa wydzielana przez komórki w piersi, jajnikach lub wątrobie. Liczba markerów nowotworowych we krwi w końcowym stadium raka jest maksymalna, ale taka sama ilość może występować przy braku komórek rakowych. Zdarzały się przypadki, gdy liczba komórek „wartowniczych” nie przekraczała normy, podczas gdy u pacjenta zdiagnozowano raka z przerzutami.

Niemożliwe jest skupienie się wyłącznie na markerach nowotworowych, dlatego lekarze przeprowadzają pełen zakres działań diagnostycznych.

Wpływ guza na układ nerwowy

Śpiączka w raku piersi stopnia 4 jest spowodowana przerzutami do mózgu. W takim przypadku dochodzi do uszkodzenia neuronów i upośledzenia świadomości. Blokada naczyń i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe obarczone są udarami i śmiercią bez odzyskiwania świadomości.

Przerzuty raka piersi mogą również przebiegać bezobjawowo. Są wykrywane podczas badania na MRI..

Rodzaje raka i szybkość ich przejścia do etapu 4

Szybkość procesu onkologicznego zależy od kilku czynników:

 • rodzaj guza i jego tendencja do przerzutów;
 • wiek pacjenta i status układu odpornościowego;
 • obecność współistniejących chorób;
 • odpowiedź guza na leczenie lekami hormonalnymi;
 • wiek rozrodczy, gdy ilość estrogenu w organizmie jest wystarczająco wysoka.

Najszybszym tempem wzrostu guza i wysokim tempem podziału komórek atypowych jest potrójnie ujemny rak piersi. Po zdiagnozowaniu komórki nowotworowe są badane pod kątem wrażliwości na kilka substancji:

Brak odpowiedzi wszystkich trzech receptorów dał nazwę temu typowi raka..

Co więcej, guz ten jest bardziej wrażliwy na chemioterapię niż inne podgatunki. Cechą trzykrotnie ujemnego raka piersi jest jego wrażliwość na leki, które uszkadzają łańcuch DNA, co zapobiega dalszemu podziałowi komórek rakowych..

W początkowych stadiach nowotwory nowotworowe rosną powoli. Im dalej, tym szybsze tempo wzrostu. Czasami osoba może wypalić się w ciągu 3-4 miesięcy, chociaż wcześniej czuł się normalnie i nie skarżył się na ból.

Mięsak jest jednym z najrzadszych nowotworów piersi, który charakteryzuje się szybkim wzrostem i słabą odpowiedzią morfologiczną na leczenie. W przypadkach wykrycia mięsaka zdarza się, że wstępne wykrycie zmiany zbiega się z objawami przerzutów, a po miesiącu pacjent wykazuje objawy stadium końcowego.

Mięsaki mogą wynikać z zastosowania radioterapii w leczeniu innych rodzajów raka piersi. Jednocześnie rosną szybko i rozprzestrzeniają się na otaczające tkanki. W organizmie osłabionym przez chemioterapię i promieniowanie nic nie stoi na przeszkodzie podziałowi komórek atypowych, więc wskaźnik przeżycia wtórnego mięsaka wynosi do 38%.

Diagnoza i leczenie

Szanse na przeżycie są większe, jeśli nowotwór złośliwy zostanie zdiagnozowany na wczesnym etapie. Wiele osób wie o tym, ale nie udaje się do szpitala, aby potwierdzić diagnozę i rozpocząć leczenie na czas.

W medycynie tradycyjnej stosuje się następujące metody leczenia raka piersi stopnia 4. - oczekiwana długość życia zależy od tego, jak indywidualnie zostanie wybrany schemat, jak pacjent i jej ciało zareagują na leki przeciwnowotworowe.

Chemioterapia polega na wprowadzeniu dożylnych leków, które powodują śmierć komórek rakowych i przerzuty. Stosuje się go, gdy guza nie można usunąć chirurgicznie lub w obecności dużej liczby przerzutów w odległych częściach ciała. Leki mają działanie zapobiegawcze po mastektomii - niszczą pozostałe komórki rakowe, co może następnie prowadzić do nawrotu i tworzyć nowe ognisko.

Radioterapię na 4 etapach przeprowadza się przed i po operacji, w zależności od zeznań lekarza. Pomaga to zatrzymać proces podziału komórek, zmniejszyć zatrucie przed radykalnym usunięciem piersi. Po zabiegu stosuje się promieniowanie w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu i przedłużenia życia pacjenta..

Terapia hormonalna kontroluje tło hormonalne w guzie wrażliwym na hormony. Nie jest stosowany w przypadku raka trzykrotnie ujemnego, ponieważ nie przynosi rezultatów.

Dla każdego rodzaju nowotworów opracowano ukierunkowaną terapię przeciwnowotworową, która polega na tym, że leki działają na komórki skorupy złośliwego nowotworu, zmniejszając ich mechanizm ochronny. Po podaniu leków guz nie jest w stanie oprzeć się lekom przeciwnowotworowym.

Metoda chirurgiczna jest wiodącą w klinice onkologicznej na etapie 4. Aby zmniejszyć skutki zatrucia, pacjent usuwa tkankę piersi, czasami z dużymi i mniejszymi mięśniami piersiowymi, a także węzłami chłonnymi dotkniętymi przerzutami. Metodę stosuje się kompleksowo. Zakłada się, że po tym pacjent zostanie poddany chemioterapii i ekspozycji na promieniowanie.

Opieka paliatywna jest zalecana, gdy szanse na przeżycie są minimalne - większość układów i narządów zawodzi, układ odpornościowy nie działa. Celem jest poprawa jakości życia i, jeśli to możliwe, przedłużenie jego życia.

Znieczulenie na raka w stadium 4

Ostatni etap raka piersi charakteryzuje się silnym bólem, zwłaszcza jeśli guz wyrasta z tkanki kostnej. W tej sytuacji lekarz przepisuje silne środki przeciwbólowe w celu poprawy jakości życia:

Wstęp jest ściśle według schematu, ponieważ leki te szybko uzależniają, a pacjenci wymagają dużych dawek, aby złagodzić ból. Leki podaje się w dogodny sposób..

Prognozy i oczekiwana długość życia

Oficjalne statystyki w Rosji potwierdzają, że mniej niż 10% pacjentów w klinice onkologicznej osiąga pięcioletnie przeżycie po leczeniu raka w stadium 4. Nie chodzi tylko o fizjologiczne możliwości organizmu. Odgrywa także rolę kwalifikacji lekarza, środków zainwestowanych w leczenie. Jeśli pacjentka może sobie pozwolić na leczenie w drogiej klinice przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu używającego nowoczesnych leków, ma większe szanse. Nie można tego zagwarantować w regionalnych ośrodkach leczenia, w których nie ma działu diagnozowania pacjentów z rakiem, co nie pozwala na dokładne zbadanie guza i wyznaczenie indywidualnego schematu leczenia, a także odpowiednie monitorowanie po każdym kursie.

Życie po raku piersi

Rekomendacje:

Istnieje życie po raku piersi, ale jest to inne życie, ponieważ próby zmieniają kobietę i jej poglądy. Wielu próbuje zapomnieć, co się z nimi stało, i prawdopodobnie dla nich jest to jedyne właściwe wyjście. Inni natomiast uważają zwycięstwo nad rakiem za początek lepszego nowego życia. Zarówno choroba, jak i ciężkie leczenie nie pozostają bez konsekwencji i nie jest łatwo nauczyć się z nimi żyć.

Rak piersi po operacji

Bez operacji sama chemioterapia i radioterapia nie są w stanie trwale wyleczyć raka, ale jego rozwój można zatrzymać na pewien czas, zwykle na dwa do trzech lat, a rzadko dłużej. Dlatego etap chirurgiczny należy uznać za błogosławieństwo, pomimo jego często niezastąpionych konsekwencji..

Resekcja zachowująca narząd rozrodczy deformuje klatkę piersiową, co pogarsza obowiązkową radioterapię. Musimy być przygotowani na to, że bliskie zmiany po napromieniowaniu z czasem się nasilą.

Głównym celem częściowego usunięcia piersi jest zmniejszenie stopnia limfostazy ręki; w tym celu onkolodzy odmówili usunięcia węzłów chłonnych pachowych wszędzie bez przerzutów, preferując wstępną biopsję węzła wartowniczego podczas operacji.

W przypadku dużej piersi konieczna będzie operacja zdrowego gruczołu - estetyczna, czyli wykonywana dla „piękna” i symetrycznego obciążenia kręgosłupa. Ale to nie jest konieczne, ponieważ dziś istnieje wiele sposobów, aby ukryć utratę „części siebie” przez wścibskie oczy..

Chemioterapia raka piersi po operacji

Zapobiegawcza chemioterapia po operacji nie jest przeprowadzana we wszystkich przypadkach: porzuca się ją ze zmiażdżonym guzem w stadium 1 u starszych kobiet o korzystnych cechach biologicznych. Przy wysokiej zależności hormonalnej - typ A, preferowana jest profilaktyczna terapia hormonalna i nie wykonuje się CT.

Nie ma potrzeby stosowania uzupełniającej chemioterapii z pełnym przebiegiem przedoperacyjnego leczenia farmakologicznego, które odbywa się na 3 etapach choroby. Jednak w większości przypadków chemioterapia jest przeprowadzana w celu stłumienia przyszłych komórek rakowych krążących w krwioobiegu i zapobiegania przerzutom, a leczenie rozpoczyna się natychmiast po wygojeniu rany pooperacyjnej i przed napromieniowaniem.

Nie ma standardowej kombinacji leków, wiele kombinacji okazało się skutecznych, dlatego leczenie dobiera się indywidualnie. Badania kliniczne wykazały, że dzięki obowiązkowemu stosowaniu doksorubicyny i taksanów osiąga się lepsze wyniki długoterminowe..

Przetrwanie raka piersi

Jak długo kobieta przeżyje po rozpoznaniu choroby, nie jest łatwo ustalić, ponieważ rokowanie zależy nie tylko od wielkości guza, ale od potencjału agresywności wbudowanego w komórki rakowe.

Na etapie 1 wskaźnik przeżycia jest tak wysoki, jak to możliwe - 80% pacjentów przeżywa 5 lat, na etapie 3 - o połowę mniej, ale u tych, którzy poddali się radykalnemu leczeniu, niezależnie od stadium, prawie 60% przeżyje dłużej niż pięć lat.

Niemniej jednak żaden onkolog nie podejmie się powiedzieć, ile i jak będzie żył jego pacjent, ponieważ wszystko jest bardzo, bardzo indywidualne, a nawet programy komputerowe nie są w stanie obliczyć indywidualnego rokowania. Niedawna metaanaliza dużej liczby artykułów z kilkoma milionami pacjentów wykazała, że ​​dokładne obliczenie oczekiwanej długości życia pojedynczego pacjenta jest nadal poza naukowym zrozumieniem.

Niewątpliwie jakość terapii - optymalny dobór leków, przestrzeganie właściwej dawki i odstępy między podaniami przyczyniają się do wydłużenia życia pacjenta.

Dzisiaj klinika Medicine 24/7 wybiera kombinację cytostatyków, biorąc pod uwagę wrażliwość komórek rakowych, indywidualne programy utrzymania dobrego samopoczucia i terminowe złagodzenie toksyczności pomagają „utrzymać” wymaganą dawkę leku i nie odstępować od wzrostu odstępu między podaniami.

Nawroty po raku piersi

W anglojęzycznej literaturze onkologicznej termin „nawrót” często odnosi się do wszelkich objawów choroby po radykalnym leczeniu, a także przerzutów. Specjaliści od nawrotów zwykle rozumieją nawrót raka w obszarze blizny pooperacyjnej..

Prawdopodobieństwo nawrotu - rozwój guza w tym samym miejscu zmniejsza się dzięki zastosowaniu radioterapii i wysokiej jakości wykonania etapu chirurgicznego. Długoterminowe obserwacje wykazały, że częstość nawrotów blizny po resekcji jest prawie taka sama jak po mastektomii, co było przyczyną rozszerzenia wskazań do interwencji w celu zachowania narządów.

Ważną rolę w zapobieganiu nawrotom ma sztuka chirurga onkologa, który prawidłowo określa wielkość interwencji i wykonuje ją jakościowo, a także zgodność ze standardami radiacyjnymi.

Przerzuty raka piersi

Prawdopodobieństwo przerzutów wzrasta równolegle z wielkością guza i liczbą węzłów chłonnych dotkniętych przerzutami.

W większości przypadków śmierć po leczeniu raka piersi jest spowodowana właśnie przerzutami. Szczególnie niekorzystne prognostycznie są przerzuty do narządów wewnętrznych, mnogość i uszkodzenie złośliwego procesu kilku układów narządów i tkanek, na przykład płuc, wątroby i skóry. Pojedynczy i samotny - jedyne przerzuty mają dobrą perspektywę stabilizacji, a nawet regresji z dobrą wrażliwością na leki.

Odpowiedni dobór chemioterapii na tym etapie życia jest ważny, ponieważ leczenie farmakologiczne jest jedynym możliwym, ale w niektórych przypadkach może być uzupełnione radioterapią, a nawet minimalnie inwazyjnymi innowacyjnymi interwencjami. Kompleksowe leczenie przerzutów jest standardowym podejściem kliniki „Medicine 24/7”, które pozwala nam poprawić jakość i długość życia naszych pacjentów.

Rehabilitacja z powodu raka piersi

Działania rehabilitacyjne rozpoczynają się już podczas operacji, ponieważ główną istotą resekcji zachowującej narządy i biopsji wartowniczego węzła chłonnego jest maksymalne zachowanie funkcji ręki. Gdy nie jest możliwe uniknięcie usunięcia węzłów chłonnych wraz z włóknami z pachowych, a zwłaszcza z okolic podobojczykowych i podtorebkowych, prawdopodobieństwo rozwoju limfostazy ręki jest wysokie.

Niestety dodatkowa radioterapia przyczynia się również do upośledzonego odpływu limfatycznego, co objawia się nie tylko wzrostem wielkości kończyny górnej, ale także zmniejszeniem jej zdolności motorycznych. Problemy są uzupełniane przez bliznowate zmiany w tkankach, wzmocnione przez zastosowanie cytostatyków, które zwiększają wrażliwość tkanek miękkich na promieniowanie.

W rzeczywistości po radykalnym leczeniu powstaje syndrom łączonego leczenia raka piersi, którego składnikami są blizny pooperacyjne, które zwiększają miejscowe przekrwienie limfy, zmiany popromienne, upośledzony odpływ krwi żylnej w wyniku uszkodzenia żył przez cytostatyki.

Ćwiczenia fizjoterapeutyczne i wybór bielizny uciskowej, sprzętowe metody łagodzenia limfostazy i środki farmakologiczne pomagają przywrócić zdrowie.

Zakres opcji terapeutycznych jest szeroki, a specjaliści Medicine 24/7 wybiorą najlepsze dla każdego pacjenta..

Odżywianie po raku piersi

Nie ma diety oszczędzającej raka, ale odżywianie jest ważne dla utrzymania obrony organizmu i powrotu do zdrowia po leczeniu. Leżenie na słone może być punktem wyjścia do rozwoju limfostazy, a pikantne potrawy są komplikowane przez skurcze jelit, które nie przywróciły błony śluzowej po chemioterapii.

Możliwe jest złamanie błędnego koła samemu, siedząc na diecie, ale łatwiej i skuteczniej to zrobić z pomocą specjalisty od żywienia.

Klinika „Medicine 24/7” wybierze optymalną i bardzo indywidualną dietę, biorąc pod uwagę konsekwencje ciężkiego leczenia, prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych warunków i wspieranie organizmu w walce z nowotworami złośliwymi.

Recenzje po operacji raka piersi

Julia K., 27 lat, była operowana w federalnym ośrodku raka piersi w stadium IIB - wykonano częściową resekcję prawej piersi z usunięciem pachowych węzłów chłonnych. Po operacji przeprowadzili pełny kurs radioterapii i 6 kursów chemioterapii. Rozpoczęła profilaktyczną terapię hormonalną, ale przestała brać tamoksyfen po około 3 miesiącach z powodu zwiększonej miesiączki i częstych uderzeń gorąca..

Półtora roku po zakończeniu leczenia w górnej części blizny zauważono pieczęć o średnicy około centymetra. Podczas badania podejrzewano nawrót. Centrum Onkologii zaoferowało całkowite usunięcie prawej piersi, a następnie wielodawkową chemioterapię. Młoda kobieta nie zgodziła się na mastektomię i zwróciła się do „Medicine 24/7”.

Gdy nie znaleziono badania przerzutów, biopsja węzła w górnej jednej trzeciej blizny pooperacyjnej wykazała obecność komórek rakowych. Wykonano mastektomię podskórną z jednoczesną rekonstrukcją z implantem zgodnie z planem. W odległym, nawracającym guzie o wielkości 0,8 cm stwierdzono wysoką zawartość receptorów estrogenowych i progestagenowych z ujemnym HER-2.

W związku z zachowaną funkcją miesiączki profilaktyczne leczenie antyestrogenami odbywa się pod nadzorem ginekologa i z korektą zdarzeń niepożądanych. Czuje się dobrze. Badanie kontrolne rok po drugiej operacji nie wykazało przerzutów..

Nawrót raka

Jeśli osoba z rakiem po leczeniu nie wykazuje objawów raka, lekarze zwykle mówią o remisji (zniknięciu objawów), a nie wyleczeniu. Dlaczego? Niestety w przypadku raka nigdy nie można z całą pewnością stwierdzić, że w ciele nie pozostały żadne komórki rakowe: mogą nie być widoczne w badaniach, ale potem będą rosły i konieczne będzie ponowne leczenie. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy brzegi guza pozostają niepodzielone lub przerzuty rozprzestrzeniają się po całym ciele, które w momencie rozpoznania nie były jeszcze zauważalne. Oznacza to, że rak może nawrócić w innym miejscu. Dlatego po operacji lekarz często przepisuje chemioterapię lub radioterapię w celu zniszczenia pozostałych komórek rakowych..

Jeśli rak powraca, zwykle występuje w ciągu pierwszych dwóch lat. Jeśli nawrót nie nastąpi w ciągu pierwszych pięciu lat, najprawdopodobniej tak się nie stanie. Ale muszę powiedzieć, że ryzyko ponownego rozwoju raka jest wyższe niż pierwotne, ponieważ sama chemioterapia i radioterapia zwiększają ryzyko zachorowania na raka.

Jak zapobiec nawrotowi?

To, czy nawrót wystąpi po remisji, zależy od różnych czynników. Wpływ na to może mieć także zachowanie byłego pacjenta..

Nawrót raka prostaty

Jeśli rak prostaty (PCa) powtarza się, to najczęściej dzieje się to w ciągu pierwszych pięciu lat. Dlatego po zakończeniu leczenia ważne jest, aby co sześć miesięcy przeprowadzać testy markera nowotworowego PSA (antygenu specyficznego dla prostaty). Konieczne jest również coroczne przeprowadzanie cyfrowego badania doodbytniczego, jeśli podczas leczenia zastosowano radioterapię. Ponadto zaleca się wykonanie biopsji gruczołu krokowego rok po zakończeniu leczenia. Dalsze taktyki obserwacji określone przez lekarza.

Czy potrzebuję specjalnej diety, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby? Najwyraźniej spożycie tłuszczów, zwłaszcza nasyconych, wpływa na powrót raka prostaty. Innymi słowy, wiele serów, odtłuszczone mleko, masło, kiełbaski, bekon, wołowina, pizza - to coś, co należy wykluczyć z diety.

Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, istnieją dowody na jej pomoc w zmniejszeniu ryzyka nawrotu raka prostaty..

Wiadomo, że otyłość w diagnozie raka prostaty pogarsza rokowanie: w szczególności zwykle guz w tym przypadku jest bardziej agresywny, podatny na szersze rozprzestrzenianie się. Nie jest jednak jasne, czy utrata masy ciała poprawi się po diagnozie i czy zmniejszy ryzyko nawrotu..

Nawrót raka piersi

Ryzyko nawrotu raka piersi zależy w dużej mierze od stopnia uszkodzenia przed leczeniem, obecności receptorów hormonalnych w guzie, wieku pacjenta itp. W przypadku raka piersi istnieje kilka innych metod zapobiegania niż w przypadku innych rodzajów raka. Na przykład wiadomo, że usunięcie gruczołów sutkowych (zarówno dotkniętych, jak i zdrowych) zmniejsza ryzyko nawrotu. Jeśli guz ma receptory hormonalne, kobiecie można już przepisać terapię hormonalną podczas leczenia, która będzie kontynuowana nawet z remisją (do 5 lat). W przyszłości zaleca się przeprowadzenie badań typowych dla kobiet w tym wieku (tj. USG gruczołów sutkowych do 45 lat i mammografia po), a także badań przeprowadzanych przez lekarza z częstotliwością zalecaną przez lekarza.

Czy warto po przejściu na remisję zmienić sposób życia? Stwierdzono, że umiarkowana aktywność fizyczna (co najmniej 9 godzin tygodniowo, co odpowiada zużyciu energii do trzech godzin marszu w średnim tempie) przyczynia się do lepszego rokowania. Nie ma jednak zaleceń dotyczących najbardziej odpowiedniego rodzaju działalności..

Jeśli u kobiety zdiagnozowano otyłość w momencie wykrycia raka piersi, to przy późniejszej remisji ryzyko nawrotu jest większe. Przyrost masy ciała po wyzdrowieniu może również przyczynić się do ponownego rozwoju choroby. Jednocześnie pozostaje niejasne, czy ryzyko nawrotu można zmniejszyć, tracąc na wadze po diagnozie. Innymi słowy, w przypadku raka piersi możesz dużo pomóc sobie przed wykryciem raka piersi - utrzymanie prawidłowej masy ciała wpłynie na twoje przyszłe zdrowie.
Jeśli chodzi o dietę, nie jest jasne, czy wpływa ona na nawrót raka piersi. Ale lekarze zalecają spożywanie większej ilości owoców i warzyw..

Nawrót raka jelita grubego (rak jelita grubego)

Po leczeniu raka jelita grubego w stopniu II lub III konieczne jest poddanie się badaniu lekarskiemu z częstotliwością zalecaną przez lekarza oraz testom na obecność antygenu zarodkowego raka (CEA), a także corocznej tomografii komputerowej (CT) i kolonoskopii. 5 lat po zakończeniu leczenia możesz przestać analizować CEA i CT. Jeśli leczenie obejmowało radioterapię, możliwe jest tworzenie nowych guzów w jamie brzusznej, chociaż jest to rzadkie.

Czy muszę zmienić styl życia, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu raka jelita grubego? Brak poważnych danych dotyczących wtórnej profilaktyki (tj. Zapobiegania nawrotom) tego raka. Ale stowarzyszenia medyczne zalecają przestrzeganie tych samych zasad, co w przypadku profilaktyki pierwotnej.

 1. Musisz być aktywny fizycznie, siedzieć mniej.
 2. Konieczne jest ograniczenie spożycia alkoholu do 1 porcji (14 g czystego alkoholu) dla kobiet i dwóch porcji dla mężczyzn dziennie. To znaczy, na przykład, kobietom nie zaleca się picia więcej niż 150 ml wina dziennie, a dla mężczyzn - 300 ml.
 3. Lepiej rzucić palenie: palenie zwiększa ryzyko raka jelita grubego i pogarsza rokowanie, jeśli choroba zostanie zdiagnozowana.
 4. Unikaj „zachodniej” diety: dużej ilości mięsa, w tym czerwonego mięsa, różnych słodyczy itp..
 5. Warto schudnąć. Wiadomo, że nadwaga zwiększa ryzyko nawrotu raka jelita grubego, ale nie ma badań wykazujących, że utrata masy ciała po postawieniu tej diagnozy poprawia rokowanie.

Inne rodzaje raka

W oparciu o dostępne wyniki badań American Cancer Society opracowało zalecenia dla osób w remisji:

 1. Staraj się utrzymać normalną wagę lub schudnij, jeśli są dodatkowe kilogramy. Wskaźnik masy ciała do 25 kg / m2 jest uważany za zdrowy (to znaczy, że twoja waga w kilogramach powinna być podzielona przez wzrost w metrach, do kwadratu).
 2. Ćwiczenie. Co najmniej 30 minut dziennie, co najmniej 5 dni w tygodniu.
 3. Jedz prawidłowo, jedz co najmniej 5 porcji owoców i warzyw dziennie. Jak dużo to? Jedna porcja to 2 małe owoce (na przykład 2 śliwki), 1 średni owoc (na przykład jabłko), połowa dużego owocu (na przykład połowa grejpfruta). Jeśli mówimy o gotowanych warzywach, to 3 łyżki ze zjeżdżalnią - to jedna porcja. Ziemniaki nie są brane pod uwagę, ponieważ zawierają dużo skrobi. Zaleca się wykluczenie czerwonego mięsa z diety..
 4. Ogranicz alkohol do 1 porcji dziennie dla kobiet i dwóch dla mężczyzn. Jedna porcja to 14 g czystego alkoholu, tj. 150 ml wina lub 350 ml piwa.

Uważa się również, że promieniowanie słoneczne negatywnie wpływa na ryzyko nawrotu choroby. Dlatego nie zaleca się odwiedzania solariów i korzystania z ochrony przeciwsłonecznej 20 minut przed wejściem do jasnego słońca.

Ważne jest również, aby pamiętać, że witaminy i suplementy diety nie okazały się skuteczne w zapobieganiu nawrotom, a niektóre są nawet niebezpieczne. Na przykład wysokie dawki witaminy A przyjmowane w tabletkach zwiększają ryzyko raka płuc u palaczy, a witamina E zwiększa prawdopodobieństwo raka prostaty.

Jeśli mówimy o innych nieporozumieniach, kobiety nie powinny bać się zajść w ciążę: nie wpływa to na ryzyko nawrotu.

Niestety, przestrzegając wszystkich tych zaleceń, nie możesz mieć pewności, że nawrót nie nastąpi: zmiany stylu życia tylko nieznacznie zmniejszają ryzyko. Dlatego jeśli choroba nadal powróciła, nie powinieneś się obwiniać.