Jak manifestuje się drugi etap alkoholizmu i jak zagraża pijakowi

Tłuszczak


Nadmierne picie to choroba, której straszne imię to alkoholizm. To nie tylko zły nawyk. Jest to poważna zależność psychiczna, która dzieli się na kilka etapów. Jeśli pierwszy etap nie jest tak przerażający dla osoby, to następny etap wymaga profesjonalnej pomocy. Drugi etap alkoholizmu może trwać od 3 do 15 lat. Charakteryzuje się pewnym zestawem znaków, objawów, chorób psychicznych.

Inscenizacja guza

Lekarze określają stadium raka, koncentrując się na trzech parametrach: wielkości i stopniu rozprzestrzeniania się guza pierwotnego, obecności ognisk w regionalnych węzłach chłonnych i obecności odległych przerzutów. Wskaźniki te są odpowiednio oznaczone literami T, N i M, a sama klasyfikacja jest wskazana przez TNM. Jest dość szczegółowy i pozwala wziąć pod uwagę różne opcje kliniczne, ale jednocześnie skomplikowane. Dlatego często używają innej klasyfikacji, zgodnie z którą wyróżnia się pięć etapów:

 • 0 - „rak na miejscu”. Są to małe guzy, które znajdują się na powierzchni błony śluzowej i nie rosną w głębi lądu. Uważa się, że taki rak jest w dynamicznej równowadze: tempo powstawania nowych komórek nowotworowych w przybliżeniu pokrywa się ze wskaźnikiem śmierci starych.
 • I - guz jest wciąż mały i znajduje się w narządzie, w którym pierwotnie się pojawił.
 • II - guz rośnie bardziej niż w pierwszym etapie, ale wciąż znajduje się w tym samym narządzie. W niektórych typach raka drugi etap jest diagnozowany, gdy komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się na regionalne węzły chłonne..
 • III - guz wyrasta na sąsiednie tkanki i narządy, rozprzestrzenia się na regionalne węzły chłonne.
 • IV - rak z przerzutami. Jeśli zostanie zdiagnozowane podstrefa IVA, może to oznaczać, że nie ma odległych przerzutów, ale guz bardzo rozprzestrzenił się na sąsiednie struktury i węzły chłonne. To zależy od rodzaju raka..

Ważne jest, aby lekarz dokładnie określił stadium nowotworu, ponieważ pomaga on prawidłowo określić rokowanie i zalecić skuteczne leczenie. Na etapie 3 nadal można operować wiele nowotworów złośliwych. U niektórych pacjentów remisję można osiągnąć, chociaż pięcioletnie przeżycie jest oczywiście niższe niż w etapach 1 i 2..

Porozmawiajmy więcej o trzecim etapie niektórych rodzajów raka.

Ciężki kac

Ten stan pojawia się w przypadkach, gdy organizm nie może lub nie ma czasu na przetworzenie całego pobranego alkoholu.

Charakterystyczne objawy kaca to:

 1. bół głowy;
 2. nudności;
 3. „ręce się trzęsą”;
 4. uczucie osłabienia w ciele.

Po wystąpieniu kaca proces jest już uruchomiony i choroby nie można zatrzymać. Można jednak znaleźć lekarstwo na tę straszną chorobę..

Rak piersi stopnia 3.

Jeśli zdiagnozowano trzeci etap raka piersi, oznacza to, że guz zaatakował otaczające tkanki, mięśnie, węzły chłonne, ale nie ma odległych przerzutów. Etap IIIA (spełniony jest jeden z następujących warunków):

 • mały guz (do 2 cm) i komórki rakowe w 4–9 pobliskich węzłach chłonnych;
 • guz większy niż 5 cm i małe (0,2–2 mm) nagromadzenie komórek rakowych w węzłach chłonnych;
 • guz większy niż 5 cm i 1-3 zmiany w pachowych, okołostronnych węzłach chłonnych.

Etap IIIB: guz dowolnej wielkości, który rośnie w ścianę klatki piersiowej, skórę i rozprzestrzenia się na nie więcej niż 9 pobliskich węzłów chłonnych. Etap IIIC (spełniony jest jeden z następujących warunków):

 • guz dowolnej wielkości, który wrasta w ścianę klatki piersiowej lub skóry wraz z powstawaniem wrzodów, rozprzestrzenia się na ponad 10 pachowych węzłów chłonnych;
 • guz dowolnej wielkości z przerzutami w podobojczykowych węzłach chłonnych;
 • guz dowolnej wielkości, który rozprzestrzenia się na pachowe, okołostronne węzły chłonne.

Taktyki terapeutyczne raka piersi w stadium 3 mogą być bardzo różne, ale z reguły stosuje się kombinację dwóch lub więcej metod. Często można wykonać interwencję chirurgiczną - mastektomię - a następnie radioterapię. Operację można uzupełnić chemioterapią, hormonalną terapią celowaną..

Wnioski i porady

Podsumowując, chcemy zauważyć, że drugi etap alkoholizmu nie jest najstraszniejszy i najbardziej problematyczny, ponieważ przy pewnym wysiłku krewnego alkoholik może zostać przywrócony do społeczeństwa i nadal będzie prowadzić normalne życie. Na pierwszym etapie wszystko jest z pewnością prostsze, więc staraj się nie uzależniać uzależnienia od etapów 2 i 3! Z pomocą specjalistów staraliśmy się przedstawić Ci skuteczny plan leczenia, a także powiedzieliśmy, jak przygotować pacjenta do zabiegu rehabilitacyjnego - postępuj zgodnie z tymi wskazówkami.

Opinia psychologa! Oprócz izolowania krewnego lub przyjaciela od alkoholu musisz komunikować się z nim, wyraźnie pokazując wady jego złego nawyku. Doświadczony psycholog, zwykle w dość łagodny sposób, inspiruje pacjenta faktem, że bliscy ludzie cierpią z powodu jego złego nawyku, wpływając w ten sposób na poczucie odpowiedzialności. Bądź wytrwały, ale przekonywujący. W końcu to bliscy ludzie, którzy najlepiej znają charakter pacjenta i jego słabość..

Jeśli użyłeś już jednego z leków w ocenie narkotyków, opisz jego wpływ na stronie przeglądu. A jeśli masz doświadczenie z alkoholikiem w drugim etapie, zostaw komentarz pod tym artykułem. Mamy nadzieję, że ten materiał był przydatny i dostarczył przydatnych informacji, dzięki za uwagę.!

Niedrobnokomórkowy rak płuca stopnia 3

Trzeci etap raka płuc jest również podzielony na trzy podstacje..

Etap IIIA (spełniony jest jeden z następujących warunków):

 • guz mniejszy niż 5 cm, który rozprzestrzenia się do wewnątrztchawicznych węzłów chłonnych po tej samej stronie;
 • w jednym płacie płuca 2 lub więcej guzów, z których jeden ma wielkość 5–7 cm;
 • rak, który rozprzestrzenił się na ścianę klatki piersiowej, pobliskie nerwy, opłucną, osierdzie;
 • guz mniejszy niż 7 cm, który rozprzestrzenia się na przeponę, śródpiersie, serce, duże naczynie krwionośne, tchawicę, przełyk, nerwy krtaniowe, kręgi;
 • guzy rozciągające się na więcej niż jeden płat płuca i ogniska w pobliskich węzłach chłonnych.

Etap IIIB (spełniony jest jeden z następujących warunków):

 • guz mniejszy niż 5 cm, który rozprzestrzenia się na węzły chłonne w przeciwnej połowie klatki piersiowej, na szyi, pod obojczykiem;
 • guz 5-7 cm i ogniska w węzłach chłonnych na środku klatki piersiowej;
 • guz dowolnej wielkości, który rozprzestrzenił się na węzły chłonne w środku klatki piersiowej, a także na ścianę klatki piersiowej, przepony, opłucnej, osierdzia;
 • guz rozprzestrzenia się na węzły chłonne w centrum klatki piersiowej, podczas gdy ma średnicę większą niż 7 cm, lub rośnie w sercu, tchawicy, przełyku, dużym naczyniu.

Etap IIIC (spełniony jest jeden z następujących warunków):

 • guz o średnicy 5-7 cm, który rozprzestrzenia się na nerw, osierdzie, podczas gdy węzły chłonne w środku klatki piersiowej po przeciwnej stronie są dotknięte, węzły chłonne w pobliżu górnej części chorego lub zdrowego płuca lub nadobojczykowe węzły chłonne;
 • oprócz guza głównego o średnicy 5-7 cm istnieje kilka ognisk w innym płacie płuca;
 • guz jest większy niż 7 cm, rozprzestrzenia się do przepony, śródpiersia, serca, dużego naczynia krwionośnego, tchawicy, nerwu, przełyku, kręgu, podczas gdy węzły chłonne w środku klatki piersiowej po tej samej lub przeciwnej stronie są dotknięte, węzły chłonne w pobliżu górnej części chorego lub zdrowego płuca lub nadobojczykowych węzłów chłonnych ;
 • oprócz guza większego niż 7 cm istnieje co najmniej jedna zmiana w innym płacie płuca.

W guzach operacyjnych zaleca się leczenie chirurgiczne (usunięcie całego płuca lub jego części), które można uzupełnić kuracją uzupełniającą, chemioterapią neoadiuwantową i radioterapią. W przypadku nieoperacyjnego raka, który silnie urósł w sąsiednich strukturach i rozprzestrzenił się na węzły chłonne, chemioterapia i radioterapia są głównymi metodami leczenia..

Jak odróżnić pijanego od alkoholika

Pomimo faktu, że wiele osób lubi pić alkohol, nie każdego z nich można przypisać do kategorii alkoholików. Alkoholizm jest niebezpieczną chorobą, której istnienie zostało uznane na poziomie oficjalnym na liście Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Z reguły alkoholicy nie wiedzą, jak się kontrolować i bez kontroli swojego bliskiego otoczenia będą pić tyle alkoholu, ile zdołają znaleźć. Picie - osoba samodzielnie decyduje, co wypije dzisiaj i w jakich ilościach. Oznacza to, że jeśli dziś wypije dobrze, to jutro będzie mógł ograniczyć się do małej dawki alkoholu.

Często pod wpływem alkoholu mężczyźni nieświadomie ryzykują życie, znajdując się w niebezpiecznych sytuacjach. W końcu nawet niewielka dawka alkoholu wpływa na funkcje komunikacyjne, a następnie wchodzi w dziedzinę ruchliwości. W rezultacie pijany mężczyzna zaczyna mówić niewyraźnie i dziwnie się porusza. Pociągają go dziwne rzeczy, więc często znajduje się za kierownicą niż pijana kobieta. Przypadki te stały się tak częste, że znalazły odzwierciedlenie w artykule 12.81 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej, który wyraźnie wskazuje na karę sprawcy poprzez pozbawienie prawa jazdy na kilka lat i grzywnę w wysokości co najmniej 30 000 rubli.

Rak jelita grubego etap 3

Trzeci etap raka jelita grubego i odbytnicy jest również podzielony na podetapy IIIA, IIIB i IIIC:

 • IIIA: guz urósł w warstwie podśluzówkowej i mięśniowej jelita, komórki rakowe rozprzestrzeniły się na 1-3 pobliskie węzły chłonne.
 • IIIB: guz wyrósł na całej grubości ściany jelita, mógł zaatakować sąsiednie narządy, komórki rakowe znajdują się w 1-3 najbliższych węzłach chłonnych.
 • IIIC: guz może mieć dowolny rozmiar, wrastać w ścianę jelita na dowolnej głębokości, podczas gdy rak rozprzestrzenił się na 4 lub więcej pobliskich węzłów chłonnych.

Standardowe leczenie raka okrężnicy w stadium 3 to operacja (usunięcie części okrężnicy i regionalnych węzłów chłonnych) z późniejszym przebiegiem chemioterapii. Zwykle zalecana jest jedna z dwóch kombinacji chemioterapii:

 • FOLFOX: 5-fluorouracyl + oksaliplatyna + leukoworyna.
 • CapeOx: kapecytabina + oksaliplatyna.

Pacjentom, którzy są przeciwwskazani w chirurgii, przepisuje się chemioterapię, radioterapię lub ich kombinację. W przypadku raka odbytnicy w stadium 3 stosuje się chirurgię, radioterapię i chemioterapię w różnych sekwencjach. Najczęściej przeprowadza się kurs chemioradioterapii, następnie jedną z opcji interwencji chirurgicznej, a następnie ponownie kurs chemioterapii, zwykle w ciągu 6 miesięcy (FOLFOX lub CapeOx).

Charakterystyka alkoholika na etapie 2

Pacjent z drugim etapem alkoholizmu odczuwa wszystkie uroki organizmu zainfekowanego toksynami. Wśród nich występują bóle głowy, tachykardia, napady nudności i wymiotów, dziwne drżenie kończyn. Nowa dawka alkoholu pomaga złagodzić, a często całkowicie wymazać, wszystkie chwile niepokoju danej osoby..

Psychologię alkoholika można opisać kilkoma cechami, które stopniowo zakorzeniają się w charakterze chorego:

 • agresywność i gniew;
 • depresja i apatyczne podejście do wszystkiego poza alkoholem;
 • dziwne działania nietypowe dla konkretnej osoby;
 • ciągłe próby konfliktu;
 • nieustanna potrzeba picia.

Pacjent coraz rzadziej pije alkohol, a przelotne okresy trzeźwości regularnie skracają jego czas trwania. Ciekawostką jest to, że pijący jest dobrze świadomy i może pracować bardzo owocnie. Ilość alkoholu wydalanego z organizmu zależy całkowicie od stanu zdrowia pacjenta. Ale za każdym razem w takich momentach sytuacja zmienia się dramatycznie, a osoba nie jest w stanie nic zrobić ani myśleć o niczym innym niż palącym pragnieniu picia.

Trzeźwy alkoholik jest doskonałym przykładem letargicznej osobowości. Szybko męczy go najprostsze działanie, a każde niepochlebne słowo skierowane do niego może spowodować atak szalonej agresji. Poziom inteligencji stopniowo spada, codzienne problemy są kłopotliwe, a pragnienie snu po prostu nie jest odczuwane przez zmęczony mózg. W ten sposób manifestują się wszystkie oznaki degradacji osobowości..

Wśród objawów drugiego etapu alkoholizmu charakterystyczna jest obecność bolesnych napadów. Podczas nich osoba jest wstrząśnięta ciężkimi konwulsjami i, zapomniawszy, może przypadkowo ugryźć się w język lub mieć fakt samowolnego oddawania moczu.

Często występują halucynacje, zwane potocznie majaczeniem. Towarzyszy im nieuzasadniona zazdrość, gdy chory nęka swojego partnera ciągłą kpiną i wyrywaniem, nie zauważając prawdziwych problemów rodzinnych za tym uczuciem.

W kręgach naukowych istnieje teoria o istnieniu psychozy alkoholowej Korsakowa. Pod tą definicją rozumiemy ograniczoną wrażliwość rąk i nóg, która jest nieobecna lub objawia się w połączeniu z rozdzierającym bólem, a także okresową amnezją. Może to prowadzić do tego, że alkoholik, budząc się we własnym łóżku, nie rozumie, jak się tu znalazł.

Rak wątroby stopnia 3

Klasyfikacja raka wątroby etapami różni się nieco od innych nowotworów złośliwych. Rak wątroby stopnia 3 nie rozprzestrzenia się na węzły chłonne:

 • IIIA: w wątrobie występuje więcej niż jeden guz, ponadto jeden z nich ma średnicę większą niż 5 cm.
 • IIIB: guz urósł w wrotach lub żyle wątrobowej.
 • IIIC: guz urósł w sąsiednich narządach (ale nie w pęcherzyku żółciowym) lub w trzewnej otrzewnej - cienkiej warstwie tkanki łącznej otaczającej narządy wewnętrzne.

Rak wątroby w stadium 3 jest zwykle nieoperacyjny. Operacja może nie być możliwa z różnych powodów:

 • Guz jest zbyt duży i nie można go bezpiecznie usunąć..
 • Guz ma niewygodną lokalizację, rośnie w naczynie krwionośne.
 • W wątrobie jest kilka ognisk, są one rozmieszczone w narządzie.

W takich przypadkach przeprowadzane jest leczenie paliatywne, które może obejmować radioterapię i chemoembolizację, ablację częstotliwością radiową (zniszczenie guza prądem o wysokiej częstotliwości za pomocą elektrody w postaci igły), promieniowanie, terapię celowaną, chemioterapię (najczęściej dotętniczą, ponieważ ogólnoustrojowa nie jest bardzo skuteczna), immunoterapia. Czasami po leczeniu guz zmniejsza się tak bardzo, że można operować pacjenta: wykonać resekcję lub przeszczep wątroby.

Przejście do drugiego etapu alkoholizmu: niebezpieczeństwo, stan i ludzkie zachowanie

Od dzieciństwa nauczono wszystkich, że picie dużych ilości alkoholu jest szkodliwe i niebezpieczne. Dlaczego ta instrukcja nie jest ważna dla wszystkich? Na ulicach, w budynkach mieszkalnych, w rodzinach przyjaciół i znajomych zawsze można spotkać pijącego. Ból oczu, drżenie rąk, niespójna mowa są oznakami alkoholika. Jak zachodzi degradacja pijaka, który nie dba o wszystko oprócz butelki? Na jakich etapach przechodzi osoba, konsumując wszystko w dużych i dużych ilościach?.

Pierwszy etap alkoholizmu charakteryzuje się umiarkowanym spożyciem napojów zawierających alkohol. Na tym etapie osoba jest całkowicie pod kontrolą, może zatrzymać się na czas. Jego nietrzeźwe zachowanie można kontrolować. Wszystko się zmienia, gdy osoba przechodzi do drugiego etapu. Zauważywszy zmiany, bliscy powinni być ostrożni. Ten etap nazywa się gospodarstwem domowym.

Mężczyzna lub kobieta, którzy weszli w ten etap alkoholizmu, jest natychmiast widoczny. Był wolny czas - od razu kupują mocne napoje. Weekendy, święta, dni wolne i oczywiście święta, które ludzie spędzają w towarzystwie butelki. Następna dawka alkoholu przynosi satysfakcję, nastrój poprawia się po napoju. Jednak ilość mocnych napojów wystarczających do uspokojenia alkoholika niezmiennie rośnie. Dla płci pięknej lub silnej połowy ludzkości otwiera się otchłań.

Jakie są prognozy dla raka w stadium 3??

Jednym z najważniejszych wskaźników określających rokowanie dla chorego na raka jest pięcioletnie przeżycie. Wskazuje odsetek pacjentów, którym udało się uratować życie przez 5 lat od daty rozpoznania raka. Pięcioletnie przeżycie różni się znacznie w zależności od rodzaju raka:

 • W przypadku raka piersi w stadium III: 72%.
 • Z niedrobnokomórkowym rakiem płuca III etapu: 13–36%.
 • W przypadku raka jelita grubego etap III: 35–90%.
 • W przypadku raka wątroby w stadium III: 11–31%.

Niektórzy pacjenci mogą zakończyć remisję. Ale nawet jeśli raka nie da się wyleczyć, opieka paliatywna pomoże przedłużyć życie i pozbyć się bolesnych objawów..

Nagrywanie konsultacji przez całą dobę

Diagnostyka

Rozpoznanie na wczesnym etapie choroby pomaga wyleczyć guz. Rak stopnia 2 charakteryzuje się postępem złośliwego węzła. Następujące badania pomagają ustalić obecność guza onkologicznego:

 • Terapia ultradźwiękowa, CT.
 • Mammografia (określa raka piersi).
 • Endoskopia - stosowana w przypadku raka żołądka, przewodu pokarmowego.
 • MRI, diagnostyka radioizotopowa.
 • Markery nowotworowe.

Rak drugiego stopnia narządów uważa się za uleczalny. Terapia jest przepisywana w złożonym, samoleczenie nie jest tego warte.

Krótki opis głównych metod terapeutycznych

Proces leczenia rozpoczyna się od ogólnej detoksykacji - ciało musi być całkowicie oczyszczone z alkoholu i produktów jego biotransformacji. Podczas przeprowadzania takiej procedury lekarz dąży do kilku celów:

 • przyspieszenie metaboliczne;
 • przywrócenie równowagi kwasowo-zasadowej;
 • zapobieganie niedotlenieniu;
 • ochrona tkanek przed narażeniem na alkohol etylowy i jego metabolity itp..

Po co najmniej 3-dniowej odmowie spożywania alkoholu możliwe jest kodowanie leków przy użyciu leków opartych na disulfiramie lub nalotreksonie. Ponadto możliwe są procedury fizjoterapii, w tym ekspozycja laserowa. Kodowanie hipnozy za pomocą zastrzeżonych technik Dowżenki jest szeroko praktykowane. Po głównej terapii wymagana jest rehabilitacja. Pacjentowi proponuje się hospitalizację w specjalnym ośrodku, w którym należy zwrócić uwagę na aktywność fizyczną, konsultacje z psychologiem.

Etap 3 Leczenie raka

Nowe technologie przybywają do Rosji.

Zapraszamy pacjentów do udziału w nowych metodach leczenia raka, a także w badaniach klinicznych leków na limfocytach T (terapia LAK). Terapię przeprowadza się w różnych ośrodkach badań nad rakiem, w zależności od rodzaju nowotworu..

Informacje zwrotne na temat metody Ministra Zdrowia Federacji Rosyjskiej V. Skvortsova.

Komentarz na temat technologii komórkowych głównego onkologa Rosji, akademika M. Davydova.

Rak w stadium 3 charakteryzuje się rozprzestrzenianiem się guza w regionalnych węzłach chłonnych i brakiem przerzutów w odległych narządach. Niebezpieczeństwo stadium 3 to wysokie ryzyko nawrotu po leczeniu, możliwa obecność mikroprzerzutów, które nie zostały wykryte podczas procedur diagnostycznych, co prowadzi do nawrotu i dalszego postępu choroby.

Kompleksowe leczenie raka w stadium 3 prowadzi do dobrych wyników, a prognozy dotyczące 5-letniego przeżycia w większości nowotworów wynoszą średnio 50–60%.

Klasyfikacja kliniczna TNM

System TNM jest najczęściej stosowanym systemem oceny raka..

 • T jest wielkością guza pierwotnego.
 • N - wskazuje na porażkę regionalnych węzłów chłonnych z przerzutami.
 • M - wskazuje na rozprzestrzenianie się komórek rakowych z guza pierwotnego na inne części ciała.

Opisując proces raka za pomocą systemu TNM, po każdej literze będzie liczba, która podaje bardziej szczegółowe informacje na temat raka.

W przypadku raka w stadium 3 guz pierwotny może być różnej wielkości, może nie rozciągać się poza dotknięty narząd, ale może rosnąć przez ściany wydrążonego narządu (na przykład żołądka, pęcherza itp.), A następnie przenikać do pobliskich narządów, otrzewnej. Rak w stadium 3 rozprzestrzenia się na węzły chłonne, ale nie powoduje przerzutów / komórek rakowych do innych narządów, dlatego zgodnie z systemem TNM litera M zawsze ma zero.

Objawy

Objawy raka w stadium 3 zależą od wielkości guza, jego lokalizacji, stopnia uszkodzenia węzłów chłonnych.

Same objawy mogą być różne, a pacjent i lekarz czasami nie mogą natychmiast poprawnie zinterpretować obrazu klinicznego. Nadal istnieją ogólne objawy, objawy związane ze wzrostem guza pierwotnego i objawy związane z rozprzestrzenianiem się guza na węzły chłonne.

Typowe objawy to osłabienie, nocne poty, gorączka, utrata masy ciała.

Objawy związane ze wzrostem guza obejmują stany związane z kompresją sąsiednich narządów, wiązki nerwowo-naczyniowe. Może objawiać się zaburzeniem trawienia, zaparciami, zaburzeniami oddawania moczu, bólem w klatce piersiowej, obrzękiem twarzy, kończyn górnych i dolnych.

Objawami związanymi z rozprzestrzenianiem się do węzłów chłonnych są na przykład dysfagia i chrypka głosu z powiększonymi węzłami chłonnymi śródpiersia, ból głowy, omdlenia, senność, gdy węzły chłonne ściskają górną żyłę główną i więcej. Węzły chłonne, które można dotykać (podobojczykowe, pachwinowe, pachowe) są powiększone, mają gęstą konsystencję, można je lutować razem z otaczającymi tkankami.

Coraz częściej rak postępuje szybko, a ciało pacjenta nie ma czasu na reagowanie na „awarie” w ciele. Dlatego często pacjenci przychodzą do lekarzy, którzy mają już stadium 3 lub 4 procesu nowotworowego.

Leczenie

Leczenie stadium 3, jak każde inne, musi być przeprowadzone natychmiast po diagnozie, każde opóźnienie leczenia grozi postępem i przejściem raka do stadium 4.

Leczenie raka na etapie 3 powinno być kompleksowe i obejmować następujące metody leczenia:

 • Metoda chirurgiczna
  Służy do usunięcia pierwotnego ogniska guza, limfadenektomii, jeśli to możliwe.
 • Chemoterapia
  wykonywane przed operacją w celu zmniejszenia wielkości guza, a następnie w celu zniszczenia ukrytych mikroprzerzutów. Celem tego leczenia jest zapobieganie nawrotom i zwiększenie ogólnego przeżycia..
 • Radioterapia
  w połączeniu z operacją stosowaną przed, w trakcie i po operacji.

Promieniowanie i chemioterapia mogą być stosowane jako niezależne metody leczenia nieoperacyjnego raka..

Szczególną uwagę należy zwrócić na terapię celowaną i immunologiczną, a także próby kliniczne nowych leków i metod leczenia..

Każdy pacjent powinien mieć indywidualne podejście do leczenia, które zależy od wieku, ogólnego stanu zdrowia, liczby węzłów chłonnych dotkniętych przez komórki rakowe, wzrostu guza i tendencji do progresji..

Uważaj na swoje zdrowie, poddawaj się corocznym badaniom lekarskim. Postaraj się, aby regułą była chodzenie do ginekologa co sześć miesięcy, aby co roku wykonywać USG jamy brzusznej i miednicy. Jeśli jesteś zarejestrowany w naszej przychodni na jakąkolwiek chorobę, ściśle przestrzegaj zaleceń lekarza i interesuj się swoim zdrowiem.

Możesz poprosić o skuteczną metodę leczenia.

- innowacyjne metody terapii;
- możliwości udziału w terapii eksperymentalnej;
- jak uzyskać limit bezpłatnego leczenia w centrum onkologicznym;
- sprawy organizacyjne.

Po konsultacji pacjentowi przydzielany jest dzień i godzina przybycia na leczenie, oddział leczenia, jeśli to możliwe, lekarz prowadzący.

Czy leczy się trzeci etap raka szyjki macicy? Ile żyje po leczeniu?

Kod ICD-10: C 53
Rak szyjki macicy (rak szyjki macicy) lub rak szyjki macicy (z: szyjki macicy - szyjki macicy) jest nowotworem złośliwym, który rozwija się z komórek nabłonkowych błony śluzowej szyjki macicy i kanału szyjki macicy.

W ostatnich latach wzrosła częstość występowania raka szyjki macicy wśród młodych kobiet w wieku do 30-39 lat, a u 39,8% pacjentów z początkowym leczeniem wykryto zaawansowanego raka w stadium 3-4.

W tym artykule szczegółowo opisano nowoczesne podejścia do leczenia i prognozowania raka szyjki macicy w 3. stopniu zaawansowania.

Rak szyjki macicy - Informacje ogólne

Rak szyjki macicy można uznać za chorobę komórek nabłonkowych, które tracą zdolność do normalnego rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego (różnicowanie).

Pochodzenie raka wciąż nie jest całkowicie jasne..

Ale kluczową przyczyną raka szyjki macicy jest dziś infekcja wirusowa. Dokładniej, rakotwórcze działanie na komórki najbardziej onkogennych rodzajów wirusów brodawczaka ludzkiego, w szczególności HPV 16 i 18.

Nie odmawia się pewnego wkładu w rozwój raka i innych rodzajów zakażeń przenoszonych drogą płciową (wirus opryszczki typu 2, chlamydia itp.)..

Udowodniono, że pod wpływem HPV aparat genetyczny komórek nabłonka szyjki macicy ulega transformacji.

W wyniku mutacji genów powstają atypowe, a następnie „nieśmiertelne” złośliwe komórki. Ich środki utrzymania wymykają się spod kontroli układu odpornościowego i hormonalnego organizmu..

W nieskończoność proliferujące komórki rakowe wrastają w ściany i światło dotkniętych narządów, rozprzestrzeniają się przez naczynia limfatyczne i krwionośne, tworząc przerzuty (ogniska wtórne nowotworu).

W tkankach objętych nowotworem występuje zaburzenie krążenia krowy i limfy, wtórne zapalenie, obrzęk, krwawienie, martwica...

Inwazyjny złośliwy proces prowadzi do utraty funkcji, zniszczenia i śmierci narządów „zainfekowanych rakiem”, a następnie całego ciała.

Przeczytaj więcej na temat skutecznych środków zapobiegania rakowi i wczesnych objawów choroby: Rak szyjki macicy - pierwsze oznaki, objawy i objawy. Jak ustalić?

Gdzie jest szyjka macicy. Odmiany nabłonka błony śluzowej szyjki macicy

W zależności od rodzaju nabłonka błony śluzowej, w której występuje rak, istnieją:

 • Rak płaskonabłonkowy lub rak (u 70-80% pacjentów) - pochodzi z komórek płaskonabłonkowych
 • Rak gruczołowy lub gruczolakorak (zdiagnozowany u 10-20% pacjentów z inwazyjnym rakiem szyjki macicy) - pochodzi z nabłonkowego cylindrycznego (gruczołowego) nabłonka kanału szyjki macicy
 • Niezróżnicowany i niesklasyfikowany rak (do 10% przypadków) - najbardziej złośliwa postać guza

Inne nowotwory złośliwe szyjki macicy stanowią nie więcej niż 1% przypadków.

Zgodnie z charakterem wzrostu wyróżniają:

 • Rak egzofityczny - guz rozwija się w świetle pochwy lub kanału szyjki macicy (podobnie jak polipy lub brodawki narządów płciowych)
 • Rak endofityczny - guz rośnie w ścianach szyjki macicy, tworząc wady kraterów i owrzodzenia
 • Rak mieszany - guz o wzroście endofityczno-egzofitycznym

Już we wczesnych stadiach inwazyjnego raka szyjki macicy większość pacjentów ma bezobjawowe mikroprzerzuty nowotworowe do regionalnych węzłów chłonnych lub pojedynczych przerzutowych komórek raka otrzewnej.

To znacznie komplikuje leczenie raka szyjki macicy, dyktuje poszukiwanie nowych i ulepszanie istniejących metod walki z chorobą..

Rak szyjki macicy

Etap kliniczny raka szyjki macicy jest ustalany przed rozpoczęciem leczenia zgodnie z klasyfikacją FIGO zaproponowaną przez Federację Położników i Ginekologów i / lub zgodnie ze specjalnym systemem TNM * przyjętym do leczenia wszelkich nowotworów złośliwych.

* - co oznacza skrót TNM (deszyfrowanie):

 • T („guz” - guz) - opisuje rozmiar i częstość występowania guza pierwotnego od niewielkich niewykrywalnych rozmiarów (T0) do największego (T4)
 • N („guzek” - węzeł) - wskazuje stopień guza w regionalnych węzłach chłonnych od komórek nowotworowych od N0 (brak oznak przerzutowego uszkodzenia węzłów chłonnych) do N2 (powszechne uszkodzenie regionalnych węzłów chłonnych przez komórki nowotworowe)
 • M (przerzuty) - wskazuje na brak (M0) lub obecność (M1) odległych przerzutów nowotworu do różnych narządów lub tkanek
Inscenizacja raka szyjki macicy

Etap
Rak szyjki macicy
RYSTNMOpis
0 etap-TisRak przedinwazyjny (rak, rak w jednej komórce)
Scena 1jaT1N0M0Guz wpływa tylko na szyjkę macicy (nie rośnie poza szyjką macicy)
2 etapIIT2N0M0
T2N1M0
T1N1M0
Guz rośnie w górnej 2/3 pochwy lub na ciele macicy lub na błonie okołoporodowej.
Komórki nowotworowe można wykryć w regionalnych węzłach chłonnych (przerzutowe uszkodzenie regionalnych węzłów chłonnych).
3 etapIIIT3N0M0
T3N1M0
T3N2M0
T1N2M0
T2N2M0
Guz rośnie do ścian miednicy lub rozciąga się do dolnej jednej trzeciej pochwy.
Zidentyfikowane przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych, w tym węzłach chłonnych w pobliżu ścian miednicy (N2).
4. etapIVT4N1M0
T4N2M0
T n * NnM1
Guz rośnie w odbytnicę i / lub pęcherz.
I / lub daje przerzuty do odległych narządów (zwykle do płuc, wątroby, śledziony, kości, odległych węzłów chłonnych, rzadziej do mózgu).

* n - dowolna wartość od 0 do 4

Zawiera 3 etapy raka szyjki macicy

Na trzecim etapie rak szyjki macicy staje się przewlekłym, lokalnie zaawansowanym procesem..
Guz:
- osiąga duże rozmiary,
- wyrasta na sąsiednie narządy,
- daje wiele przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.

Przerzuty do odległych węzłów chłonnych i narządów na tym etapie RMS nie są zapewnione. To zachęcający znak prognostyczny..

3 etap raka szyjki macicy
RYS
3 etap raka szyjki macicy
TNM
Opis
Etap IIIA
(etap 3a)
T3aGuz rozciąga się poza szyjkę macicy, rozprzestrzenia się na włókno okołoporodowe i pochwę, z uszkodzeniem dolnej jednej trzeciej pochwy
Etap IIIB
(etap 3b)
T3bGuz rozprzestrzenia się na ściany miednicy, prowadząc do wodonercza lub niedziałającej nerki

Zgodnie z wynikami badania urologicznego u 42% pacjentów z rakiem szyjki macicy trzeciego etapu stwierdzono:
- naciekanie guzów do ścian pęcherza;
- pęcherzowy obrzęk ścian pęcherza;
- niedrożność i zwężenie moczowodów z rozwojem wodonercza.

Jeśli 1., a nawet 2. etap RMS często przebiega potajemnie, z niewielkim objawem, wówczas 3. etap zawsze objawia się klinicznie.

Objawy 3 etapów raka szyjki macicy

Nieprawidłowe wydzielanie z narządów płciowych:

 • Wodnisty sukcesywny zrzut rodzaju „kawałków mięsa”
 • Storczyk lub mętny zrzut, czasem o nieprzyjemnym zapachu
 • Plamienie między miesiączkami
 • Plamienie pomenopauzalne
 • Krwawienie z macicy niezwiązane z miesiączką, w tym kobiety po menopauzie
 • Bolesny seks, krzepnięcie po stosunku
 • Ból podczas badania ginekologicznego, plamienie po badaniu

Typowe objawy przewlekłego zatrucia i stanu zapalnego:

 • Złe samopoczucie, niepełnosprawność
 • Słabość, utrata apetytu
 • Ból miednicy
 • Bóle głowy
 • Trwały stan podgorączkowy

Objawy raka szyjki macicy w stadium 3b (IIIB)

Wraz z nienormalnym wydzielaniem i objawami ogólnego zatrucia rakiem szyjki macicy w stadium 3b,
objawy wodonercza:

 • Ból brzucha
 • Ból dolnej części pleców
 • Wtórne odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • Kolka nerkowa
 • Palpacja brzucha: wzrost wielkości dotkniętej nerki, tworzenie się guza w dotkniętej nerce
 • Nudności, niestrawność
 • Oznaki infekcji dróg moczowych, gorączka, gorączka, ból lub dyskomfort podczas oddawania moczu
 • Upośledzone oddawanie moczu
 • Krew w moczu
 • Wysokie ciśnienie krwi
 • Obrzęk jednej lub obu nóg
 • Zaparcie

Częste dolegliwości pacjentów z rakiem szyjki macicy podczas początkowego leczenia:

 • Ogólne osłabienie, zmęczenie
 • Wodne, krwawe lub plamiące wydzieliny narządów płciowych niezwiązane z miesiączką
 • Ból
 • Podbrzusze
 • Dolna część pleców
 • W kroczu

Charakter bólu w raku szyjki macicy:

 • Głupi
 • Zbolały
 • Umiarkowany
 • Skurcze
 • Stałe, okresowe, nagłe
 • Podczas stosunku
 • Podczas oddawania moczu
 • Podczas wypróżnień
Najczęstsze dolegliwości związane z rakiem szyjki macicy 3 Powrót do spisu treści

Rozpoznanie 3 etapów raka szyjki macicy

Nietrudno podejrzewać inwazyjnego raka szyjki macicy w stadium 3 - charakterystyczne zmiany patologiczne w szyjce macicy są widoczne podczas rutynowego badania ginekologicznego przy użyciu pochwy „lustra”.

Tak wygląda inwazyjny rak szyjki macicy Dwumiesięczne badanie odbytniczo-pochwowe

U pacjentów z rakiem szyjki macicy w stadium 3 badanie doodbytnicze ujawnia, że ​​między guzem a ścianami miednicy nie ma wolnej przestrzeni.

Kolposkopia, biopsja z histologią Przygotowanie do kolposkopii

Aby potwierdzić diagnozę, wykonuje się rozszerzoną kolposkopię z biopsją, a następnie badanie histologiczne / histo-immunochemiczne biopsji.

Przeprowadzony w celu wyjaśnienia stadium raka, określenia stopnia uszkodzenia węzłów chłonnych, wykrycia odległych przerzutów

 • USG narządów miednicy, jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej
 • USG węzłów chłonnych nadobojczykowych i pachwinowych
 • Skan MRI / CT miednicy, jamy brzusznej z kontrastem dożylnym
 • PET CT
 • Urografia dożylna
 • Cystoskopia
 • Rentgen klatki piersiowej
 • Rentgen kości szkieletowych
 • Scyntygrafia nerek
 • Różne testy laboratoryjne
Powrót do spisu treści

Leczenie raka szyjki macicy w stadium 3

Zasada radioterapii opiera się na innej prędkości przywracania zniszczonych („zabitych przez promienie”) zdrowych i złośliwych tkanek.

Radioterapia według radykalnego programu - co to jest?

Ten rodzaj radioterapii ma na celu całkowite wyleczenie pacjenta z guza i przerzutów regionalnych poprzez zsumowanie śmiertelnej (rakotwórczej) dawki promieniowania dla komórek rakowych.

Leczenie radiacyjne zgodnie z radykalnym programem obejmuje promieniowanie:
- guz pierwotny
- tkanka otaczająca guz
- strefy regionalnych węzłów chłonnych
- obszary regionalnego przerzutu nowotworu

Połączona radioterapia obejmuje:
- zdalne napromienianie (całkowita dawka SOD do 50 Gy)
- promieniowanie wewnątrzczaszkowe lub brachyterapia (całkowita dawka SOD do 25 Gy)

Rodzaje radioterapii raka szyjki macicy

Najpierw przeprowadzane jest zdalne napromienianie, a następnie bez przerwy - napromienianie wewnątrzczaszkowe.

Zalecamy obejrzenie filmu: szczegółowo o wszystkich subtelnościach, innowacjach i skuteczności radioterapii raka szyjki macicy na różnych etapach, mówi dr Krikunova.

Niestety, ostateczne wyleczenie pacjentów z przerzutowymi zmianami w regionalnych węzłach chłonnych tylko metodami radiacyjnymi jest bardzo iluzoryczne.

Dlatego połączenie kilku rodzajów leczenia uważa się za optymalne (taktyki dobierane są indywidualnie dla każdego przypadku choroby).

Połączone leczenie raka szyjki macicy etap 3 - opcje

 • Chemioterapia skojarzona (przed napromieniowaniem) + radioterapia skojarzona według radykalnego programu
 • Chemioterapia: Połączona radioterapia zgodnie z radykalnym programem + w tym samym czasie Chemioterapia (cotygodniowe podawanie Cisplatyny na tle promieniowania)
 • Radioterapia chemioterapia + bezrodnikowa operacja + radioterapia (wspomagająca przebieg pooperacyjny)
 • W szczególnych przypadkach: przedoperacyjna radioterapia (SOD 20-30 Gy) + radykalna operacja (zaawansowana histerektomia z przydatkami)

Dlaczego 3 etapy raka szyjki macicy rzadko działają?

Dlaczego nie ma realnej okazji do przeprowadzenia planowej radykalnej operacji usunięcia guza w 3 etapach raka szyjki macicy?

1. Istnieje duże ryzyko śródoperacyjnego rozprzestrzeniania się guza - masowego rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych wywołanego interwencją chirurgiczną w całym ciele. „Bez względu na to, jak dokładnie rak jest usuwany, komórki rakowe zawsze pozostają, z których mogą się regenerować” - profesor A.I. Barysznikow (s).

2. Na 3 etapie raka szyjki macicy tkanki biorące udział w procesie nowotworowym, ściany naczyń krwionośnych i limfatycznych są w stanie zapalnym, mają luźny, „rozpadający się” kontakt z nieoperacyjną strukturą narzędzia chirurgicznego.

Inwazja guza poza szyjką macicy jest przeciwwskazaniem do planowanej operacji. Dlatego leczenie chirurgiczne pacjentów z rakiem szyjki macicy w stadium 3 jest niezwykle rzadkie, wyłącznie po przedoperacyjnej chemioterapii lub radioterapii.

Według większości badaczy nie zaleca się wykonywania operacji u pacjentów z rakiem szyjki macicy stopnia 3 po odpowiednio przeprowadzonym skojarzonym radioterapii lub chemioradioterapii.

Chemioterapia w stadium raka szyjki macicy 3

W raku szyjki macicy chemioterapia przebiegowa (pod względem głównego leczenia) jest nieskuteczna, toksyczna, nie ma przeżycia (w porównaniu z radioterapią skojarzoną).

Dlatego stosowane są leki przeciwnowotworowe (cisplatyna, winkrystyna, paklitaksel, bleomycyna, fluorouracyl, gemcytabina itp.):

 • Jako dodatek do radykalnego leczenia radiologicznego (chemioradioterapia)
 • Lub krótki kurs złożony przed rozpoczęciem skojarzonej radioterapii
 • Lub jako leczenie wspomagające lub paliatywne w zapobieganiu lub leczeniu nawrotów nowotworu po poprzedniej chemioradioterapii

Schematy ogólnoustrojowej chemioterapii, kombinacji i dawek leków przeciwnowotworowych są przepisywane indywidualnie.

Czy można wyleczyć raka szyjki macicy w stadium 3??

Ale!
Możesz osiągnąć długoterminową zrównoważoną remisję choroby. Połowa pacjentów ma szanse przeżyć z rakiem szyjki macicy trzeciego etapu przez ponad pięć lat.

Skuteczność terapii przeciwnowotworowej zależy od wielkości guza pierwotnego, histologicznej postaci raka, ogólnego stanu zdrowia pacjentki, jej psychicznego nastroju do wyzdrowienia oraz wielu innych czynników, których naukowo nie da się wyjaśnić.

Ilu żyje z rakiem szyjki macicy w stadium 3

Według wielu badaczy:
po zastosowaniu skojarzonej radioterapii z równoległym wewnątrz układowym podawaniem kombinacji leków chemioterapeutycznych (cisplatyny i 5-fluorouracylu) wskaźnik 3-letniego przeżycia pacjentów z zaawansowanym rakiem szyjki macicy osiąga 87%.

Rozmiar pierwotnego gruczolakoraka5-letnie przeżycie po złożonym lub skojarzonym leczeniu
Mniej niż 4 cm69,6%
Ponad 4 cm38, 4%
Etap szyjny1 rok2 lata3 lata
T3aN0M089–96%75–76%69–72%
T3aN1M082–86%72–75%65–68%

Immunoterapia

Udowodniono, że początkowy stan układu odpornościowego istotnie wpływa na oczekiwaną długość życia chorych na raka.

W zaawansowanych przypadkach raka szyjki macicy odporność jest już znacznie zmniejszona. Z kolei promieniowanie i chemioterapia dodatkowo osłabiają i tak już słaby układ odpornościowy pacjenta.

Aby zwiększyć odporność organizmu na nowotwór złośliwy, do indywidualnego schematu leczenia dodaje się:

 • Interferon alfa-2a
 • Avastin (Bevacizumab) - preparat rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego

Kiedy Avastin dodawał typowe formy raka szyjki macicy do chemioterapii skojarzonej, nastąpiła statystycznie znacząca poprawa przeżycia.

Leczenie środkami ludowymi

Stosując środki ludowe w leczeniu raka szyjki macicy, ważne jest, aby zrozumieć, że nie zastępują one oficjalnego leczenia. Jeśli pacjent odczuwa ulgę po przyjęciu, eksperci nie mają nic przeciwko, ale jednocześnie nalegają na nienaganną realizację planu leczenia zaleconego przez onkologa.

Etap 3 raka szyjki macicy

Długotrwałe leczenie i wątpliwe rokowanie w przypadku raka szyjki macicy (III, trzeci etap) stanowią podstawę do ustalenia stopnia niepełnosprawności grupy 2.

Rak piersi etap 3

Rak piersi w stadium 3 nie jest jeszcze rakiem z przerzutami (etap 4), ale nie jest już rakiem „lokalnym” (etap 2). Trzeci etap nazywany jest także miejscowo zaawansowanym rakiem piersi. Podkreśla się zatem, że rak rozprzestrzenia się poza pierś, ale nie ma uszkodzeń odległych narządów i tkanek..

W przeciwieństwie do etapu 2 na 3, węzły chłonne przylegające (zlokalizowane wzdłuż mostka) (w starej klasyfikacji nazywane są wewnętrznymi węzłami sutkowymi, tj. Wzdłuż macicy), a także węzły chłonne znajdujące się poniżej i powyżej obojczyka. Ponadto możliwe jest uszkodzenie skóry i tkanek ściany klatki piersiowej..

Co to jest rak piersi w stadium 3?

Rozmiar guza może wynosić mniej niż 2 cm (T1), od 2 do 5 cm (T2) i więcej niż 5 cm (T3). Wariant jest możliwy, gdy nie ma oznak pierwotnego guza (T0). W rzeczywistości decydującym kryterium dla raka piersi w stadium 3 nie jest wielkość guza, ale poziom inwazji guza (to znaczy, jak daleko proces nowotworowy rozprzestrzenił się na pobliskie struktury).

Trzeci etap raka piersi obejmuje obecność co najmniej jednego z następujących objawów:

 • uszkodzenie skóry;
 • rozprzestrzenianie się guza na ścianie klatki piersiowej;
 • przerzuty do nadobojczykowych i / lub podobojczykowych węzłów chłonnych;
 • przerzuty w węzłach chłonnych pachowych (pachowych);
 • przerzuty w klinicznie ustalonych śródpłucnych (śródmiąższowych) węzłach chłonnych.

Trzeci etap dzieli się na trzy podstacje - 3A, 3B i 3C - z których każda określa stopień uszkodzenia węzłów chłonnych (liczba węzłów chłonnych pachowych zaangażowanych w proces, a także grupy węzłów chłonnych zlokalizowanych w pobliżu obojczyka i wzdłuż mostka).

Każda z podstacji odpowiada kilku kombinacjom rozmiarów guzów i innym cechom opisującym anatomiczne rozprzestrzenianie się raka. Do oceny stopnia zaawansowania raka piersi stosuje się system klasyfikacji TNM dla nowotworów złośliwych..

Klasyfikacja TNM

Określenie podstacji (3A, 3B i 3C) pomaga lekarzowi opracować optymalny plan leczenia. Ponadto opiera się na tym prognoza..

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że system TNM jest dość złożony. Nie jest to jednak nic skomplikowanego. System TNM uwzględnia trzy kryteria:

 • T - guz pierwotny
 • N - regionalne węzły chłonne
 • M - odległe przerzuty

Po literach następują cyfry wskazujące na rozmiar guza, brak lub obecność przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych i stopień ich uszkodzenia.

Dowiedz się więcej: TNM na raka piersi - co oznaczają litery i cyfry?

Rak piersi etap 3A

T0, N2, M0Nie ma guza;
przerzuty do węzłów chłonnych pachowych (lutowane)
lub w wewnętrznych węzłach chłonnych sutka
T1, N2, M0Guz do 2 cm;
przerzuty do węzłów chłonnych pachowych (lutowane)
lub w wewnętrznych węzłach chłonnych sutka
T2, N2, M0Guz od 2 cm do 5 cm;
przerzuty do węzłów chłonnych pachowych (lutowane)
lub w wewnętrznych węzłach chłonnych sutka
T3, N1, M0Guz ma więcej niż 5 cm;
przerzuty do węzłów chłonnych pachowych (nie zespolone)
T3, N2, M0Guz ma więcej niż 5 cm;
przerzuty do węzłów chłonnych pachowych (lutowane)
lub w wewnętrznych węzłach chłonnych sutka

Etap 3B raka piersi

T4, N0, M0Guz dowolnej wielkości,
ale z rozszerzeniem na ścianę skrzyni,
skóra (owrzodzenie lub guzki na skórze).
Dotyczy to również zapalnego raka piersi
T4, N1, M0Inwazja skóry lub ściany klatki piersiowej;
przerzuty do węzłów chłonnych pachowych (nie zespolone)
T4, N2, M0Inwazja skóry lub ściany klatki piersiowej;
przerzuty do węzłów chłonnych pachowych (lutowane)
lub w wewnętrznych węzłach chłonnych sutka

Etap 3C raka piersi

T (dowolny), N3, M0Guz może mieć dowolny rozmiar;
przerzuty w podobojczykowych węzłach chłonnych;
przerzuty do sutka wewnętrznego
i pachowe węzły chłonne;
przerzuty w nadobojczykowych węzłach chłonnych

Rak piersi stopnia 3.: rokowanie

Pięcioletnie przeżycie w przypadku raka piersi w stadium 3 wynosi 73%. Jednak w rzeczywistości wynik różni się w zależności od podstacji. Ponadto rokowanie w raku piersi w stadium 3 zależy od innych czynników:

Ważne jest, aby zrozumieć, że podane tutaj liczby oparte są na danych sprzed pięciu lat. W tym czasie pojawiły się nowe i bardziej skuteczne metody leczenia, dlatego wskaźnik przeżycia podany tutaj dla trzeciego etapu gruczołu sutkowego nie odpowiada już dzisiejszej rzeczywistości.

73% pięcioletnie przeżycie oznacza, że ​​73% kobiet z rakiem piersi w stadium 3 przeżywa pięcioletni kamień milowy. Nie oznacza to, że będziesz żyć tylko pięć lat. Wiele kobiet z tą diagnozą żyje przez lata, a nawet dekady...

Jak leczyć raka piersi w stadium 3

Jeśli zdiagnozowany zostanie etap 3, z reguły plan leczenia obejmuje operację, lek i radioterapię.

Na przykład, jeśli badanie statusu HER2 wykazało, że twój nowotwór ma HER2-dodatni, wówczas będzie dla ciebie wymagana Herceptin (trastuzumab). Jeśli guz jest wrażliwy na hormony (co oznacza, że ​​estrogen i / lub progesteron wpływa na jego wzrost), lekarz zaleci terapię hormonalną (leki stosowane w terapii hormonalnej będą musiały być przyjmowane przez co najmniej pięć lat po głównym leczeniu).

Operacja

Jeśli guz jest mały i nie wrasta w skórę ani mięśnie, wskazana jest lumpektomia (guz i część tkanki piersi są usuwane). Konieczna będzie biopsja wartownika (biopsja) węzła chłonnego, aby dowiedzieć się, czy komórki rakowe rozprzestrzeniły się poza klatkę piersiową.

Duże guzy, w tym te, które rozprzestrzeniły się na tkankę klatki piersiowej, są usuwane przez mastektomię. Podczas tej operacji wykonywana jest również biopsja węzła wartowniczego..

Rekonstrukcja piersi może być oferowana od razu. Jednak w większości przypadków, w przypadku raka piersi w stadium 3 jest opóźniony z powodu konieczności radioterapii.

Chemioterapia w stadium raka piersi 3

Chemioterapia jest zwykle stosowana w 3 etapach. Pomaga zniszczyć wszystkie „bezdomne” komórki rakowe, które mogą pozostać po operacji, co zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotu choroby. W stadium 3 raka piersi często zalecana jest tak zwana neoadiuwantowa chemioterapia. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie wielkości guza przed operacją.

Chemioterapia zalecana po operacji nazywa się adiuwantem. Jeśli wykonuje się to przed operacją, jest to chemioterapia neoadjuwantowa.

Jeśli skóra bierze udział w procesie złośliwym, może to być zapalny rak piersi. Ten rodzaj raka ma swoją nazwę z powodu charakterystycznego obrazu klinicznego przypominającego zapalenie sutka. Zwykle zapalny rak piersi jest leczony chemioterapią neoadiuwantową. Pomaga to nie tylko zmniejszyć rozmiar guza, ale także zmniejsza prawdopodobieństwo obecności komórek rakowych na brzegu nacięcia chirurgicznego..

Zapalny rak piersi prawie zawsze wymaga mastektomii i usunięcia pachowych węzłów chłonnych (rozwarstwienie).

Po aktywnym leczeniu

Status guza hormonalnego i HER2 w dużej mierze determinuje dalszą obserwację. Przez co najmniej 5 lat konieczne będzie regularne odwiedzanie onkologa.

Wiele kobiet uważa, że ​​podczas mastektomii usuwana jest cała tkanka piersi. Jednak w praktyce nie zawsze tak się dzieje. Omów ten problem ze swoim onkologiem. Częstotliwość wizyty u lekarza zależy od tego, ile operacji zostało wykonane.

Lekarz może zalecić okresowe badanie rezonansu magnetycznego (MRI) pozostałej części piersi. MRI jest znacznie bardziej pouczające niż konwencjonalna mammografia.

Zalecana jest również zdrowa dieta i aktywność fizyczna..

Kilka słów z OncoInfo

W porównaniu do wczesnych stadiów (pierwszego i drugiego) rak piersi w stadium 3 występuje częściej. Jednak choroba jest nadal leczona na tym etapie. Ponadto, ponieważ onkologia jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną nauk medycznych, istniejące opcje leczenia są regularnie ulepszane i pojawiają się nowe. Jednym z takich przykładów jest ostatnio wydane zalecenie, które przewiduje zastosowanie bisfosfonianów w guzie dodatnim pod względem estrogenów po aktywnej fazie leczenia. Badania pokazują, że takie podejście zmniejsza prawdopodobieństwo przerzutów do kości..

Należy pamiętać, że statystyki dotyczące przeżycia nie uwzględniają opcji terapii celowanej, która została ostatnio zastosowana..

Udowodniono również, że komunikacja z pacjentami (na przykład uczestniczącymi w forach internetowych), którzy mają tę samą diagnozę, poprawia wskaźniki przeżycia. Dołącz do grupy wsparcia lub szukaj online internetowych społeczności onkologicznych.

Lista wykorzystanych źródeł: